1   2
Ім'я файлу: Логістична діяльність ЕПз-20мп.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 27.01.2021
скачати

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра Економіки та підприємництва

Контрольна робота

З дисципліни

Логістичне супроводження комерційної діяльності

Виконала: студентка

групи ЕПз-20мп

Перевірила: професор

Д.е.н.

м. Дніпро

2021

Зміст роботи

Теоретична частина

1. Підходи та методи вибору постачальника.

2. Методика прийняття рішення про доцільність використовування послуг найманого складу.

Практична частина

Завдання 1. Завдання “Виробляти комплектуючі самостійно чи закуповувати їх із зовнішніх джерел?” (Завдання “make or buy?”).

Завдання 2. Вибір постачальника за допомогою аналітичної ієрархічної

процедури.

Завдання 3. Вибір способу транспортування вантажу.

Завдання 4. Визначення оптимального розміру запасу.

Завдання 5. АВС – аналіз асортименту.

Список використаної літератури

Підходи та методи вибору постачальника
В процесі діяльності перед підприємством стає завдання вибору постачальника того чи іншого виду. Виділяють два основних підходи до вирішення щодо вибору найкращого постачальника з загальної кількості пропозицій. Перший підхід – аналітичний, ґрунтується на розрахунковому ряду показників, який характеризує постачальника. Другий підхід – експертний,ґрунтується на оцінках спеціалістів, які адекватно оцінюють ті чи інші параметри, що характеризують постачальника. Таким чином , вибір постачальника здійснюється на основі отриманих рейтингів чи експертних оцінок.

При виборі постачальників головними критеріями є: надійність постачальника ,здатність поставляти необхідні ресурси в незалежності їх якості в потрібні терміни, за можливо мінімальними цінами, віддаленість постачальника від споживача, а також наявність у постачальника вільних потужностей. Основними підходами до вибору постачальника може здійснюватися декількома шляхами такими як: конкурсні торги, письмові переговори між постачальниками і споживачами.

Стосовно пошуку потенційних постачальників можна виділити декілька методів:

-оголошення конкурсу (тендеру);

-відвідування ярмарків чи виставок;

-рекламні матеріали;

-торгові представництва;

-листування та особисті контакти;

-конкуренти потенційних постачальників;

-державні джерела.

Таким чином формується список потенційних постачальників, який постійно змінюється та доповнюється. Внаслідок комплексного пошуку формується перелік потенційних постачальників матеріальних ресурсів,згідно якого проводиться подальша робота.

Наступним кроком після пошуку постачальника виступає вибір постачальника. Його основні методи:

- метод оцінки витрат;

- метод домінуючих характеристик;

- метод категорій переваги;

- метод рейтингових оцінок.

Таким чином можна зробити висновок, що вибір кращого постачальника є одним з найважливіших задач,яка стоїть перед споживачем.

2. Методика прийняття рішення про доцільність використовування послуг найманого складу
Однією з основних проблем , які виникають перед підприємством у процесі забезпечення складською площею – є питання володіння складом. Вирішення цієї проблеми направлено на пошук компромісів. Існують дві основні альтернативи,такі як придбання складів у власність та використання складів загального користування. Вибір між цими варіантами - одна з найголовніших проблем в галузі складування.

Ключовим чинником на вибір складу впливає обсяг складського товарообігу. Перевага власному складу віддається при стабільно великому обсязі складської продукції та високій оборотності товарів. Важливим значенням щодо вибору складу є конкуренція. Чим вища конкуренція при обслуговуванні покупців, тим важливіші ті фактори,щодо забезпечення необхідних умов зберігання продукції та контролю за її запасами,гнучка політика в наданні пропонованих клієнтові послуг. Але все це досяжно лише на власних складах. Що стосується складів загального користування,то їх доцільно орендувати при низьких об’ємах товарообігу або при зберіганні товару сезонного попиту.

Оренда складів загального користування має наступні переваги:

- не потрібні інвестиції в розвиток складського господарства;

- скорочуються фінансові ризики;

- підвищується гнучкість використання складських площ (можливість зміни розміру і терміну їх аренди);

- знижується відповідальність за підтримку раціонального рівня і збереження запасів.

Методика прийняття рішення щодо доцільності використання власного складу чи складу загального користування зображена на рис. 1.Рис. 1

Лінією Z на графіку зображена залежність затрат на зберігання запасів на найманому складі від прогнозованого розміру товарообігу. Залежність затрат на зберігання запасів від розміру товарообігу на власному складі представлена прямою F3, яка являє собою суму умовно - постійних і умовно-змінних витрат при використанні власного складу (функції F2 і F1 відповідно). Гб – це вантажообіг „байдужості” , тобто вантажообіг, при якому витрати на зберігання на власному і найманому складі однакові.

Графік функції Z будується на основі ринкових тарифних ставок за зберігання товарів на найманому складі. Її залежність від вантажообігу вираховується за формулою:

Z = a Sn 365 9.1

де a – добова вартість використання 1 м2 складської площі найманого складу (тариф на послуги);

365 число днів зберігання вантажу на складі;

Sn – площа складу, яку ми потребуємо.

Питання про використання послуг найманого складу виникає тоді, коли об’єм вантажообігу вищий ніж Гб, наприклад, дорівнює Г1. Рішення приймається на основі співставлення різниці затрат (ΔС) при використанні власного і найманого складу з розміром капітальних вкладень.

Завдання 1. "РОБИТИ КОМПЛЕКТУЮЧІ САМостійно АБО ЗАКУПОВУВАТИ ЇХ НА СТОРОНІ" (ЗАВДАННЯ MAKE OR BUY)
Підприємство з виробництва електроустаткування вирішує питання, чи провадити самим на наявному встаткуванні 255000 штук комплектуючих деталей, або купувати їх на стороні за ціною 0,29 тис. грн. за штуку. Якщо буде вирішено виготовляти деталі самостійно, то собівартість виробництва складе 0,47 тис. грн.:


50000
16000

35000

50000

РАЗОМ, сумарна виробнича собівартість, тис. грн.

  • Виробнича собівартість одиниці виробу, тис. грн.

121000

0,47

Здобуваючи деталь на стороні, підприємство зможе уникнути змінних витрат і знизити постійні витрати на 8000 тис грн.

Проаналізувати ситуацію й вибрати найбільш вигідний для підприємства варіант рішення:

А. Виготовляти деталі самостійно.

Б. Здобувати деталі на стороні й не використати встаткування, що вивільнилося.

В. Здобувати деталі на стороні й використовувати устаткування, що вивільнилося, для виробництва інших виробів, які можуть принести прибуток у сумі 12000 тис. грн.

РІШЕННЯ

Критерій, по якому приймаємо рішення - собівартість одиниці виробу. Знаходимо собівартість одиниці для кожного випадку:

А. Собівартість для цього випадку міститься в умовах завдання:

121000 / 255000 шт. = 0,47 тис. грн. / штуку.

Б. Було б помилково думати, що собівартість придбання деталі збігається в цьому випадку з її покупною ціною (0,29 тис. грн.). Справа в тому, що при покупці на стороні підприємству не вдасться ліквідувати всі постійні витрати, що падають на ці деталі. Тому собівартість придбання деталей складе:

(0,29*255000 + 35000 - 8000) / 255000 = 0,39 тис. грн. / штука, що на 0,08 тис. грн. дешевше самостійного виготовлення.

В. Якщо комплектуючі деталі будуть придбані на стороні й устаткування залишиться бездіяльному, то підприємство втратить можливість заробити 12000 грн. прибутку й звернути цю упущену вигоду в економію. З урахуванням цієї обставини варіант В обійдеться в:

[(0,29*255000 + 35000 - 8000) - 12000] / 255000 = 0,34 тис. грн.

Варіант В - самий вигідний з усіх.

Завдання 2. «Вибір постачальника за допомогою аналітичної ієрархічної процедури»

Вихідні дані
якість

сервіс

ціна

доставка

частка товарних кредитів

минимальний розмір закупов партії

П1/П2

1/3

5

8

7

9

2

П1/П3

1/3

5

6

1/8

2

1/6

П1/П4

5

1/4

8

1/2

5

4

П2/П3

2

1/5

3

1/8

1/3

5

П2/П4

2

2

7

1/3

1/6

4

П3/П4

3

5

1/2

1/4

4

2
12 2/3

17 9/20

32 1/2

8 1/3

20 1/2

17 1/6Рішення

якість

ціна

сервіс

доставка

якість

1

3

5

5

ціна

1/3

1

4

2

сервіс

1/5

1/4

1

4

доставка

1/5

1/2

1/4

1
1 3/4

4 3/4

10 1/4

12


якість

ціна

сервіс

доставка
якість

0,577

0,632

0,488

0,417

0,528

ціна

0,192

0,211

0,390

0,167

0,240

сервіс

0,115

0,053

0,098

0,333

0,150

доставка

0,115

0,105

0,024

0,083

0,082
1

1

1

1

1


за якістю
п1

п2

п3

п4
п1

1

1/3

1/3

5
п2

3

1

2

2
п3

3

1/2

1

3
п4

1/5

1/3

1

1
Сума

7,200

2,167

4,333

11,000
п1

0,139

0,154

0,077

0,455

0,206

п2

0,417

0,462

0,462

0,182

0,380

п3

0,417

0,231

0,231

0,273

0,288

п4

0,028

0,154

0,231

0,091

0,126
1,000

1,000

1,000

1,000
за сервісом
п1

п2

п3

п4
п1

1

5

5

1/4
п2

1/5

1

1/5

2
п3

1/5

5

1

5
п4

4

1/2

1/5

1
Сума

5,400

11,500

6,400

8,250
п1

0,19

0,43

0,78

0,03

0,358

п2

0,04

0,09

0,03

0,24

0,099

п3

0,04

0,43

0,16

0,61

0,309

п4

0,74

0,04

0,03

0,12

0,234
1,00

1,00

1,00

1,00

за ціною
п1

п2

п3

п4
п1

1

8

6

8
п2

1/8

1

3

7
п3

1/6

1/3

1

1/2
п4

1/8

1/7

2

1
Сума

1,417

9,476

12,000

16,500
п1

0,706

0,844

0,500

0,485

0,634

п2

0,088

0,106

0,250

0,424

0,217

п3

0,118

0,035

0,083

0,030

0,067

п4

0,088

0,015

0,167

0,061

0,083
1

1

1

1

за доставкою
п1

п2

п3

п4
п1

1

7

1/8

1/2
п2

1/7

1

1/8

1/3
п3

8

8

1

1/4
п4

2

3

4

1
Сума

11,143

19,000

5,250

2,083
п1

0,090

0,368

0,024

0,240

0,180

п2

0,013

0,053

0,024

0,160

0,062

п3

0,718

0,421

0,190

0,120

0,362

п4

0,179

0,158

0,762

0,480

0,395
1

1

1

1п1

0,528

0,21

0,240

0,634

0,150

0,358

0,082

0,180

0,329

п2

0,528

0,38

0,240

0,217

0,150

0,099

0,082

0,062

0,273

п3

0,528

0,29

0,240

0,067

0,150

0,309

0,082

0,362

0,244

п4

0,528

0,13

0,240

0,083

0,150

0,234

0,082

0,395

0,154


Вибираємо постачальника №1

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас