Ім'я файлу: Ринок Інновацій.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 04.05.2020

1. Ринок інновацій це-

а) Це ринок, що пов'язаний з реалізацією інноваційного попиту через інноваційну пропозицію на конкурентних засадах для зростання науково-технологічного рівня виробництва. Ринок інновацій має суб’єкти, об’єкти та рушійні сили розвитку.=

б) це інформаційний процес, форма і швидкість якого залежать від комунікаційних каналів, спроможності суб'єктів господарювання сприймати цю інформацію та практично використовувати.в) інвенція;

г) це виробники і споживачі інноваційних продуктів, якими є фізичні та юридичні особи сфери виробництва товарів і надання послуг, державні та приватні підприємства, регіональні та місцеві органи управління та регулювання.

2. Вперше термін «інновація» ввів:

а) К. Маркс;

б) Х. Кларк;

в) Й. Шумпетер;=

г) Ф. Хайєк;

ґ) М. Туган-Барановський.

3. Ринок інновацій характеризується рядом відмінних особливостей:

а) він традиційно є новим для виходить на ринок організації (у силу новизни розробленого продукту доводиться мати справу з незнайомими споживачами);

б) є нееластичним внаслідок обмеженого впливу цінової політики на обсяг збуту;

в) характеризується обмеженою кількістю покупців і продавців.

Г) всі відповіді вірні=

4. Дифузія інновацій-

а) це процес передавання (трансферту) технологій фірмами різних країн з урахуванням часу, внаслідок чого нововведення проникають в різні галузі виробництва та знаходять усе більше споживачів. Неперервність інноваційних процесів обумовлює швидкість та межу дифузії нововведення= 

б)  рекомендації щодо вдосконалення нау­ково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяль­ності підприємства, метою яких є початок інноваційного процесу або його продовження (розвиток).

в) Це етап впровадження у виробництво нового продукту, розроб­лення програми маркетингу і просування новинки на ри­нок. Інвестиції на цьому етапі теж ризиковані, але їх бере на себе суб'єкт господарювання, акумулюючи для цього кошти у спеціальних фондах і використовуючи позичковий капі­тал (банківські кредити)

5. Інноваційна діяльність-

А) діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, ви­пуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.=

Б) рекомендації щодо вдосконалення нау­ково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяль­ності підприємства, метою яких є початок інноваційного процесу або його продовження

В) процес перетворення наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідов­ний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки і впро­вадження у практику

6. Інноваційний процес 

А) це інформаційний процес, форма і швидкість якого залежать від комунікаційних каналів, спроможності суб'єктів господарювання сприймати цю інформацію та практично використовувати. Справа в тому, що суб'єкти господарювання, діючи в реальному економічному середовищі, виявляють неоднозначне ставлення до пошуку та впровадження нововведень.

Б) процес перетворення наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідов­ний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки і впро­вадження у практику.=

В) це процес передавання (трансферту) технологій фірмами різних країн з урахуванням часу, внаслідок чого нововведення проникають в різні галузі виробництва та знаходять усе більше споживачів. 

7. Суб’єкти ринку інновацій-

А) рекомендації щодо вдосконалення нау­ково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяль­ності підприємства, метою яких є початок інноваційного процесу або його продовження (розвиток).

Б) процес перетворення наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідов­ний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки і впро­вадження у практику.

В) це виробники і споживачі інноваційних продуктів, якими є фізичні та юридичні особи сфери виробництва товарів і надання послуг, державні та приватні підприємства, регіональні та місцеві органи управління та регулювання.=

Г) це предмети творчої праці, новітні технічні засоби, методи, форми організації виробництва, технології, види продукції, інформація, що є об’єктами купівлі-продажу.

8. Об’єкти ринку інновацій-

А) це предмети творчої праці, новітні технічні засоби, методи, форми організації виробництва, технології, види продукції, інформація, що є об’єктами купівлі-продажу.=
Б) це виробники і споживачі інноваційних продуктів, якими є фізичні та юридичні особи сфери виробництва товарів і надання послуг, державні та приватні підприємства, регіональні та місцеві органи управління та регулювання.
В)
діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, ви­пуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

9. Ініціювання інновацій-

А) діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, ви­пуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Б) рекомендації щодо вдосконалення нау­ково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяль­ності підприємства, метою яких є початок інноваційного процесу або його продовження (розвиток).=
В) це процес передавання (трансферту) технологій фірмами різних країн з урахуванням часу, внаслідок чого нововведення проникають в різні галузі виробництва та знаходять усе більше споживачів.


Г) ) процес перетворення наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідов¬ний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки і впро-вадження у практику.

10. Поширення інновації-

А) науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває невідомі досі закономірності, власти­вості та явища матеріального світу, істотно впливає на перебіг на­уково-технічного прогресу і розвиток цивілізації, є джерелом ви­находів.
Б)
 рекомендації щодо вдосконалення нау­ково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяль­ності підприємства, метою яких є початок інноваційного процесу або його продовження (розвиток).
В)
це інформаційний процес, форма і швидкість якого залежать від комунікаційних каналів, спроможності суб'єктів господарювання сприймати цю інформацію та практично використовувати. Справа в тому, що суб'єкти господарювання, діючи в реальному економічному середовищі, виявляють неоднозначне ставлення до пошуку та впровадження нововведень.=
скачати

© Усі права захищені
написати до нас