1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ім'я файлу: Курсовая работа Управління маркетинговою діяльністю-1.docx
Розширення: docx
Розмір: 211кб.
Дата: 06.04.2020
скачати

Б инго! Ты только что нашел решение своей проблемы! Только давай договоримся – ты прочтешь текст до конца, окей? :)

Давай начистоту - тут один шлак, лучше закажи работу на author-24.site и не парься – мы все сделаем за тебя! Даже если остался день до сдачи работы – мы справимся, и ты получишь «Отлично» по своему предмету! Только представь: ты занимаешься своим любимым делом, пока твои лохи-одногруппники теряют свои нервные клетки…

Проникнись… Это бесценное ощущение :)

Курсовая, диплом, реферат, статья, эссе, чертежи, задачи по матану, контрольная или творческая работа – всё это ты можешь передать нам, наслаждаться своей молодостью, гулять с друзьями и радовать родителей отличными оценками. А если преподу что-то не понравится, то мы бесплатно переделаем так, что он пустит слезу от счастья и поставит твою работу в рамочку как образец качества.

Еще сомневаешься? Мы готовы подарить тебе сотни часов свободного времени за смешную цену – что тут думать-то? Жизнь одна – не трать ее на всякую фигню!

Перейди на наш сайт author-24.site - обещаю, тебе понравится! :)

А работа, которую ты искал, находится ниже :)


Курсова робота

на тему:

“Особливості управління маркетинговою діяльністю”

Зміст
Вступ

1. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю

1.1 Структура комплексу маркетингу та його завдання

1.2 Система засобів та види сучасного маркетингу

1.3 Організаційна структура маркетингових служб

1.4 Планування маркетингової діяльності підприємства

1.5 Процес управління маркетингом.

2. Дослідження ефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ „Укрптахосервіс”

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

2.2 Оцінка маркетингової діяльності на підприємстві

3. Напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві

3.1 Напрямки поліпшення планування рекламного бюджету

3.2 Механізм організації рекламних заходів в ТОВ „Укрптахосервіс”

Висновки

Використані джерела

Додатки

ВступВ умовах впровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в новій культурі бізнесу, одним з носіїв якої є маркетинг. Зростаюча конкуренція вимагає від підприємця такої організації господарської діяльності, при якій найвищі результати досягаються при найменших затратах.

У сучасній парадигмі управління підприємство розглядається як відкрита система, результати діяльності якої визначаються її позицією на ринку, здатністю до новаторства, продуктивністю, розвитком персоналу, якістю продукції. Діяльність багатьох підприємств характеризується підвищеним ризиком внаслідок недостатньо глибокого розуміння й урахування критичних для виживання організації факторів зовнішнього середовища: поведінки споживачів, конкурентів; правильного вибору партнерів; створення конкурентоспроможних товарів і послуг; використання надійних джерел інформації; кваліфікованих консультацій тощо.

Маркетинг як базова функція управління підприємством (фірмою) в умовах ринку пропонує керівнику-підприємцю деякі перевірені практикою рецепти досягнення позитивних результатів господарської діяльності в ринкових сегментах з мінімальним ризиком. Це насамперед певна послідовність здійснення аналітичної роботи; вихід на найсприятливіші цільові ринки-сегменти; формування в інтересах підприємства змінних факторів зовнішнього середовища, у тому числі поведінки споживачів; утруднення дозволеними методами діяльності конкурентів; створення для громадськості сприятливого образу підприємства і всієї його діяльності тощо. Однак треба зауважити, що в сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки і технологій, посилення конкуренції успіху може досягти тільки така організація, яка творчо застосовує маркетингове управління (маркетинговий менеджмент) у своїй діяльності, постійно шукає нових способів адаптації до безперервно мінливих умов існування.

Мета дослідження: з’ясувати особливості управління маркетинговою діяльністю на аграрному підприємстві та розробити напрямки його удосконалення.

Мета роботи визначає основні завдання:

  • з’ясувати теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

  • дослідити ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ „Укрптахосервіс”;

  • розробити напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ТОВ „Укрптахосервіс”.

Предмет дослідження: система управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.

Об’єкт дослідження: маркетингова діяльність ТОВ „Укрптахосервіс”.

У роботі були використані загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природи економічних явищ та процесів, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства, зокрема метод аналізу та синтезу (при прогнозі, оцінці ризику), системний підхід і моделювання.

Основними джерелами виступають статистична звітність, бухгалтерська звітність підприємства, статті, публікації, підручники.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас