Ім'я файлу: Документ Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 24.06.2020

Референдум є атрибутом:

a. прямої демократії;

Об’єктивною внутрішньою передумовою демократії є:

c. політична воля і уміння еліт керувати процесом переходу до демократії;

Приватність як цінність демократії передбачає

d. гарантії невтручання інших у справи, що не стосуються публічної діяльності людини;

Недоліком антрепренерської системи рекрутування еліт є:

c. ризик непрофесіоналізму;

До переваг мажоритарної системи відносять:

c. Кращу обізнанність депутатів про нагальні проблеми свого регіону;

До політизованих організацій можна віднести:

 профспілки;

Спільною рисою авторитарної і тоталітарної політичних систем є:

 опора на силові структури;

У якому принципі демократії втілюються гарантії захисту прав особистості від свавілля політичної влади

  1. гласність;

Згідно структурно-функціональної концепції влада розглядається як:

d. особливий вид відносин між керівниками і підлеглими, які визначаються ієрархічною будовою суспільства;

Партії, дяльність яких базується на чітко оформленій ідеології і захисті «ідеологічної чистоти», називаються:

e. доктринальні;

Інструментальна функція політології - це:

  1. розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності керівництва політичними процесами;

Дії якого типу політичних лідерів визначені нагальними вимогами політичної ситуації?

  1. лідер-«пожежник»;

За часткове або повне повернення до суспільних порядків, що існували раніше, виступають:

  1. реакційні партії;

Соціальний ценз - це обмеження виборчих прав:

b. за належністю громадянина до певної соціальної групи;

Принципами класичного лібералізму є:

  1. демократія, права, свободи, недоторканість особи і її абсолютна цінність

Який принцип демократії передбачає існування різних думок, партій, ідеологій?

b. плюралізм;

За істотне перетворення існуючого ладу, але за умови збереження фундаментальних засад існуючого суспільного устрою, виступають:

  1. реформістські партії;

Розвиток соціальної свідомості є підґрунтям формування такої цінності демократії як:

c. громадянськість;
скачати

© Усі права захищені
написати до нас