1   2   3
Ім'я файлу: Диплом-зразок.doc
Розширення: doc
Розмір: 683кб.
Дата: 16.04.2020
Пов'язані файли:
Лекція Понтрягін.doc

Комп'ютерінтерфейсRS232


Мікроконтролер інтерфейс RS232


R xD

TxD

DTR

RTS

Запуск і зупинка мікроконтролера

Запуск, зупинка і програмування мікроконтролера


Рис.4.6.1.Структурна схема спряження мікроконтролера і комп’ютера по RS232.
З рис. 4.6.1 ми бачимо, що для запуску і зупинки мікроконтролера необхідно два приймача RS232 і один передатчик; для запуску і програмування мікроконтролер необхідно вже три приймача і один передатчик.
4.7. Розробка програмного забезпечення мікроконтролера.

МК AT89C51 зазвичай поставляється у первинному ("чистому") стані за всіма адресами в Flash записані FFH.

…………………………….

.

Пам'ять у МК AT89C51 програмується побайтно, в будь якому режимі програмування. Щоб перепрограмувати будь-який не чистий байт в Flash, необхідно стерти всю Flash пам'ять. Для цього існує Режим "Чіп-очищення" (Chip Erase Mode). Алгоритм програмування: перед програмуванням МК AT89C51 необхідно встановити адресу, дані і сигнали управління згідно з таблицею режимів програмування Flash таб. 4.7.2. , 4.7.3. і рис. 4.7.1. [13].

Табл. 4.7.2

Режим

RST

<="" td="">

<="" td="">

/VPP

P 2.6

P 2.7

P 3.6

P 3.7

Запис даних

H

LH/12V(1)

L

H

H

H

Читання даних

H

L

H

H

L

L

H

H

Блокування

запису

Бит 1

H

LH/12V

H

H

H

H

Бит 2

H

L

(2)

H/12V

H

H

L

L

Бит 3

H

LH/12V

H

L

H

L

Чип-Очищення

H

LH/12V

H

L

L

L

Читання байтів

сигнатури

H

L

H/12V

H

L

L

L

L

Примітка
1. Байт сигнатури в місті розташування 032H визначає яка повинна бути напруга програмування - VPP = 12 V або

VPP = 5 V

Примітка
2. Чип-Очищення, потребує 10 ms импульса  <="" td="">

Примітка:


1. Тільки при програмуванні напругою 12V
……………………………………..


а)
.. б)
Рис.4.7.1. Схема режимів програмування.

Програмування МК AT89C51 відбувається в кілька етапів.

1. Ввести потрібну адресу пам'яті в рядку адреси.

…………………………..

…………………………………..

Перевірка програми:

Якщо біти блокування LB1 і LB2 не запрограмовані, програмовані кодові дані можуть бути прочитані для веретифікаціі через адресу і строкові дані. Біти блокування не можуть перевірятися безпосередньо. Перевірка блокуючих бітів досягається за дотриманням допустимих особливостей.

Осцилограми при програмуванні і перевірці Flash - Високовольтний Режим.Рис 4.7.2. Осцилограми при програмуванні і перевірці Flash - високовольтний режим.

…………………….

Рис. 4.7.3. Осцилограми при програмуванні і перевірці Flash - низьковольтний режим.

Основна програма складається за розробленим в 3-му розділі алгоритмом роботи системи і має у своєму складі набір процедур. Розглянемо декілька

з них таких як : підпрограма опитування клавіатури та підпрограма виведення інформації на індикатори.

В підпрограмі ………………………..

mov p1, #11111110b

jnb p2.3,nl

……………………….
4.8. Розрахунок споживаної потужності

В таблиці 4.8.1. наведено напруги живлення та струми споживання (максимальні значення) найбільш енергоспоживаючих елементів.

Табл. 4.8.1.

……………………………

5. Розробка конструкції електричного пульта

5.1 Конструкція електричного пульта

Виходячи з вимог технічного завдання, плату блока керування розміщаємо в нижче описаному корпусі , розміром 500х600х200мм. Блок керування представлений на рис.5.1.1. .Рис.5.1.1. Зовнішній вигляд передньої панелі блок керування.

Індикатор ПрЗС1 – привод заслонки силоса із базальтом. Якщо світло діод працює(світиться), то заслонка знаходиться у відкритому стані.

…………………………..

6. Розрахунок показників надійності системи.

При розрахунку надійності визначимо такі кількісні показники:

• параметр потоку відмовлень;

• середній наробіток на відмовлення;

• можливість безвідмовної роботи за час (t).

Розрахунок показників надійності проведемо методом  характеристик, при якому враховуються інтенсивності відмовлень елементів досліджуваної схеми і поправочні коефіцієнти (для обліку реальних режимів і умов експлуатації системи).

6.1.Дані для розрахунку

Систему призначено для роботи в умовах помірного клімату: діапазон робочихтемператур від -200С +400С, відносна вологість повітря до 80% при 200С. ………………

6.2. Порядок розрахунку

Розрахунок надійності робимо у відповідності зі схемою електричною підключення, з обліком заданої кліматичної категорії і виконання системи. Параметр потоку відмовлень визначається по формулі:

сис = Ni, (6.2.1.)

де N - число груп комплектуючих, що входять до складу проектує мої системи; Nі  - кількість і інтенсивність відмовлень комплектуючих і-ої групи.

……………………

Таблиця 6.2.1.

Група


*10-6


Nі


а1


а2


а3


Nі 6


Модулі

цифрові


1,5


10


2,0


1,0


1


30


Модулі

аналогові


2

5

2,0

1,0

1

20

Роз’єми


0,01

300

2,0

0,5

1

3,0

Всього

53,0

………………………………………

таким чином. Т0 = 18870 год.

Ймовірність безвідмовної роботи за час Т = 1000 год. визначимо по формулі (6.2.4.). Вона склала 0,9484 відповідно до рис. 6.2.1.Рис. 6.2.1. Ймовірність безвідмовної роботи .

7. Економічне обґрунтування проекту

Вступ

Автоматизація процесу дозування сировини є частиною процесу автоматизації підприємства по виробництву теплоізоляційного матеріалу, тому його можна тільки частково розглянути окремо. ……………….

7.1. Розрахунок витрат на проектування автоматизованої системи дозування сировини.

Складаємо кошторис витрат на проектування автоматизованої системи дозування сировини:

………………….

Зроблені розрахунки зводимо до таблиці 7.1.1.

Витрати на основну заробітну плату керівника проекту та інженера представлена в табл.7.1.1.
Табл. 7.1.1.Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн.

Оплата за робочий день, грн.

Число днів роботи

Кількість чоловік

Витрати на заробітну плату,грн.

1

Керівник проекту

2500

119

60

1

71

2

Інженер

1500

71

60

3

12855

Всього:

19998

Додаткова заробітна плата складає 12% від основної заробітної плати:

грн.

………………………….

7.2. Розрахунок величини експлуатаційних витрат після автоматизації процесу дозування сировини

Розрахуємо заробітну плату обслуговуючого персоналу в нашому випадку це інженерно-технічний працівник:

Зобс=12×М×β (грн./рік)

………………………..

7.3.Розрахунок величини експлуатаційних витрат до автоматизації процесу дозування сировини

Заробітна плата обслуговуючого персоналу (Зобс). В нашому випадку система обслуговується робітниками, тоді:

[грн../рік],

……………………………..

7.4. Розрахунок економічного ефекту від автоматизації технологічного процесу дозування сировини

Економічний ефект від модернізації розраховується за наступною формулою:

(грн./рік),

…………………………………………..

7.5. Розрахунок терміну окупності

Розрахуємо термін окупності за наступною формулою:

(років),

де В – витрати на модернізацію (В=353216,61 грн.),

……………………………………………………………………………………..Висновок: на основі проведених розрахунків можна стверджувати, що автоматизація процесу дозування сировини на підприємстві по виробництву

кам’яної вати:

- зменшить витрати на заробітну плату;

- підвищить ефективність виробництва;

- підвищить надійність системи;

Річний економічний ефект від впровадження автоматизації становить 5948162,94 гривень, що дозволяє окупити витрати на автоматизацію за 0,05 року.(приблизно за два тижні).

8. Охорона праці на підприємстві
8.1.Законодавче регулювання охорони праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, направлених на збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі трудової діяльності.

……………………..
8.2. Вимоги до персоналу.

Працівники, які винні у порушенні правил безпеки, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

…………………………….
8.3. Вимоги охорони праці при монтажі і ремонті.

Безпечність виробничих процесів досягається комплексом про­ектних та організаційних рішень. Це — вибір технологічного процесу, робочих операцій, черговості обслуговування обладнання тощо. Безпечність виробничих процесів полягає у запобіганні впливу небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Забезпечується це завдяки організаційним заходам (навчання, інструктажі, виконання вимог інструкцій з охорони праці) та технічним засобам безпеки.

………………………………

8.4. Вимоги охорони праці при експлуатації технологічного устаткування
Загальні вимоги:

1. При розробці і проведенні технологічних процесів термообробки металів слід керуватися цими Правилами, ГОСТ 12.1.010–76, ГОСТ 12.3.002–75, СП 1042–73 та іншими чинними нормативними актами.

…………………………………….
ВИСНОВКИ
В результаті виконання даної роботи розроблено мікропроцесорну систему керування процесом приготування сировинної суміші для виготовлення теплоізоляційного матеріалу–кам’яної вати. Це дозволяє підвищити рівень автоматизації даного технічного об’єкту, що зокрема полягає в більш якісній реалізації автоматичного зважування компонентів, які необхідні для приготування суміші.

Розроблена система передбачає більш зручне керування, ніж існуюча, та має менше енергоспоживання.

Застосування нової системи автоматизації дозволить максимально використовувати потужність розробленої системи. Система має досить високу економічну ефективність за рахунок зменшення споживаної електроенергії, зменшення витрат на заробітну плату, підвищення продуктивності. Термін окупності розробленої системи 14 днів.
Список використаної літератури.

1. Ю. П. Горлов. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1989. -384с.

2. Г.И. Немков Краткий геологический словарь "Недра", 1989 г., -160с.

3. Б. Д. Степин, А. А. Цветков Неорганическая химия: Учебник для химических и химико-технологических специальных вузов, "Высш. школа.", 1994. – 608 с.

4. http://isoroc.org.ru/articles/tehnologia.html.

5. Рахманкулов М.М. Технология литья жаропрочных сплавов "Интермет инжиниринг". 2000г. - 463с

6. Гиберов З.Г. Механическое оборудование предприятий для производства полимерных и теплоизоляционных изделий "Машиностроение", 1973г.,- 324с.

7.  Гончаров А.И. Химическая технология Часть 1"УДК" 1980г.-281ст.

8. Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации Издание 5 " Высшая школа"1983г. -248ст.

9.http://prizma.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=57

10. Перельман Б.Л.,Шевелев, В.И Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги (Справочник) "НТЦ Микротех", 1983г., -248ст.

11. А. В. Перебаскин Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа " ДОДЭКА"1996г.- 385ст.

12. Сыпин Е.В. Микроконтроллер AT89C51 семейства AT89 фирмы

ATMEL " Алт. гос. тех. ун-та", 2006г. -117 ст.

13. http://www.atmel.com/Images/doc0265.pdf.

14. С. В. Якубовский Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы

" Радио и связь" 1984г. – 432ст.

15. Г.І. Атабеков Теоретичні основи електротехніки ч.I, "Енергія”, 1970г.-592ст.

16. А.Ф. Зюзін Монтаж, експлуатація та ремонт електрообладнання промислових підприємств та установок " Вища школа " 1986 р. – 415ст.

16. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процесов "Энегоатомиздат" 1986р. – 207ст.

17. Л. Г. Молчанов Монтаж, наладка та експлуатація автоматичних пристроїв

" ХПІ "1992 рік – 268 ст.

18. В.И. Ключев Основы автоматизированного електропривода " Энергия", 1980г. – 567ст.

19. А.А. Задоя, Ю.Е. Петруся Основи економіки: Учб. посіб. "Вищя школа- Знання", 1998р.- 478ст.

20. Попович М.Г., Лозинський О.Ю. Електромеханічні системи автоматичного керування електроприводами. "Либідь" 2005р. – 678ст.

21. Б.В. Тарабрин., С.В. Якубовский, Н.А. Барканов., Б.А. Вородин Справочник по интегральным микросхемам 2-е изд. "Энергия" 1980г. –817ст.
1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас