Ім'я файлу: Лаб1_Білецький.Д.О_442.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 19.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
+Головна книга10.doc
1552627.docx
5.Гострий пієлонефрит17-18.doc
ІДЗ 4 Дерево рішень.pptx
історія зародження футболу курсова.docx
Питання КР 1 МК 075 практ модуль 2021.docx
Курс_ТПР_3.docx
628846.docx
Чорновий рахунок (_ 66) (62).pdf
2019_M_IMI_Smirnov_O_G.doc

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

кафедра Комп’ютеризованих систем захисту інформації

РЕФЕРАТ

З дисципліни «Системи технічного захисту інформації»

Роботу виконав студент:

Білецький Д.О.

4 курс, група БІ-442

захищено з оцінкою_____

Викладач:

Моржова Л. І.

______________________

(підпис)

“__”______ 2022р.

КИЇВ 2022

Хід роботи

1. Володію інформацією - володію світом. Хто автори цієї фрази? Розкрити її значення у період підвищеної безпеки при роботі з інформацією.

Автором цього відомого висловлювання є Натан Ротшильд - англійський банкір, бізнесмен і фінансист єврейського походження, а сказане воно було більше двох століть тому. Популярність і успіх Ротшильдів «закарбували» ці слова в свідомості мільйонів представників абсолютно різноманітних професій.

Сучасне 21-ше століття гордо назване епохою "інформаційних технологій". Саме тому крилатий вислів Ротшильда не лише не застаріває, але стає актуальнішим з кожним днем. У сучасному житті інформація грає одну з найважливіших ролей. Інформація – це знання. Завдяки інформації можна продумати стратегію розвитку своєї справи на кілька кроків уперед. У світі інформація стала таким самим чинником виробництва, як працю. Під чинником виробництва розуміються ресурси, використовувані у виробництві чогось. Ця проблема особливо актуальна сьогодні. Інформація стала найціннішим ресурсом, завдяки якому можна спрогнозувати найближчі події як в економіці, так і в інших сферах життя.

2. Несанкціонований доступ.

Несанкціонований доступ – це доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації. Також іноді несанкціонованим доступом називають одержання доступу до інформації особою, що має право на доступ до цієї інформації в обсязі, що перевищує необхідний для виконання службових обов'язків.

При здійсненні несанкціонованого доступу, зловмисник переслідує три мети:

  • одержати необхідну інформацію для конкурентної боротьби;

  • мати можливість вносити зміни в інформаційні потоки конкурента у відповідності зі своїми інтересами;

  • завдати шкоди конкурентові шляхом знищення матеріалу інформаційних цінностей.

Повний обсяг даних про діяльність конкурента не може бути отриманий тільки яким-небудь одним з можливих способів доступу до інформації. Від мети залежить як вибір способів дій, так і кількісний і якісний склад сил і засобів добування інформації.

3. Інформаційна безпека.

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, використання й розвиток в інтересах громадян або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації особи, суспільства і держави від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

Інформаційна безпека держави характеризується ступенем захищеності і, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової справи, суспільної свідомості і т. д.) стосовно небезпечних (дестабілізаційних, деструктивних, суперечних інтересам країни тощо), інформаційним впливам, причому як до впровадження, так і до вилучення інформації.

Поняття інформаційної безпеки не обмежується безпекою технічних інформаційних систем чи безпекою інформації у чисельному чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів захисту даних чи інформації незалежно від форми, у якій вони перебувають.

4. Системи технічного захисту інформації.

Технічний захист інформації — діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Захист секретної інформації додає вимогу унеможливлення блокування інформації.

Одним з напрямків захисту інформації в комп'ютерних системах є технічний захист інформації (ТЗІ). В свою чергу, питання ТЗІ розбиваються на два великих класи задач:

  • захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД) 

  • захист інформації від витоку технічними каналами.

Для забезпечення ТЗІ створюється комплекс технічного захисту інформації, що є складовою комплексних систем захисту інформації (КСЗІ).

Під НСД звичайно розуміється доступ до інформації, що порушує встановлену в інформаційній системі політику розмежування доступу. Під технічними каналами розглядаються канали побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН), акустичні канали, оптичні канали та інші.

Захист від НСД може здійснюватися в різних складових інформаційної системи:

  • прикладне та системне ПЗ.

  • апаратна частина серверів та робочих станцій.

  • комунікаційне обладнання та канали зв'язку.

  • периметр інформаційної системи.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас