Ім'я файлу: ІНДЗ.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 19.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
result_2970650_362.pdf

ІНДЗ

( реферат )

 1. Концепції викладання в системі європейської освіти

 2. Внесок педагогів Я.А. Коменського, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших у розвиток педагогічної науки. Виховання. Навчання. Освіта.

 3. Викладання. Дидактична система. Цілі і задачі навчання. Наукові закони, закономірності і принципи навчання.

 4. Методи, форми і засоби навчання

 5. Освітні рівні: неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта, післядипломна освіта. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

 6. Знання, вміння, навички викладача екології. Досвід творчої діяльності. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього середовища.

 7. Навчальне навантаження викладача і його види. Робочий час викладача. Розподіл часу між окремими видами навчального навантаження.

 8. Зміст навчальної, методичної і наукової роботи кафедри.

 9. Лекція, її функції, класифікація. Етапи підготовки лекції.

 10. Семінарське заняття, його мета, функції і структура. Види і форми проведення семінарських занять.

 11. Практичне заняття, його мета, функції і структура. Види і форми проведення практичних занять.

 12. Лабораторне заняття. Організація проведення лабораторних занять. Критерії оцінки якості проведення практичних занять.

 13. Контроль, його мета і функції. Види контролю (поточний, проміжний, підсумковий). Атестація. Модульний контроль. Семестровий екзамен.

 14. Організація самостійної роботи студентів.

 15. Форми активізації навчального процесу. Дидактичні засоби активізації процесу навчання.

 16. Проблемне навчання. Програмоване навчання. Дистанційне навчання. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна.

 17. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф.Тализіної. Алгоритмічний процес у педагогіці. Суб‘єкт-суб‘єктні відносини у навчальному процесі.

 18. Проблемно-пошукові методи навчання. Логічні методи.

 19. Методи формування зацікавленості до навчання. Метод розподілу ролей. Ігрове проектування. Операційно-рольові і ділові ігри. Методика розробки ділових ігор. Організація проведення ділових ігор.

 20. Навчально-творча діяльність (НТД). Методи управління НТД. Теорія поетапного формування творчого досвіду В.П. Беспалько.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас