Ім'я файлу: Реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 187кб.
Дата: 16.06.2021
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

,,УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ’’

Факультет Ф та БТ

Кафедра біотехнології

РЕФЕРАТ

ГЛІКОЛІЗ

Виконав: студент групи 2-БТ-35

Арсеньєва Анжеліка Олександрівна

Перевірив: проф. Просяник О.В

Дніпро, 2021

Зміст

 1. Вступ.

 2. Гліколіз – центральний метаболічний шлях.

 3. Енергетика гліколізу.

3.1 Функції фосфатних груп.

 1. Стадії гліколізу.

 2. Перша стадія.

 3. Друга стадія.

 4. Регулювання метаболічних процесів.

 5. Висновки.

 6. Використана література.Вступ

Гліколіз – це процес розкладання глюкози внаслідок десяти ферментативних послідовних реакцій, продуктами якого є дві молекули пірувату. А оскільки глюкоза є однією з речовин що слугують основним паливом для більшості існуючих організмів, вивчення гліколізу є надзвичайно важливим для розуміння метаболізму та біоенергетики усього живого. Детальний розгляд цього процесу надає розуміння логіки ферментативного розкладання, механізмів регулювання ферментативних реакцій та можливості застосування організмами процесу гліколізу до інших вуглеводів.

2. Гліколіз – центральний метаболічний шлях.

Гліколіз - практично універсальний центральний шлях катаболізму глюкози; в більшості клітин в цьому процесі відбувається перетворення основних кількостей вуглецевмісних сполук. У деяких клітинах і тканинах ссавців (наприклад, еритроцитах, мозковій речовині нирки, головному мозку, спермі) гліколітичне розщеплення глюкози - це єдине джерело метаболічної енергії. Деякі тканини рослин, службовці для накопичення крохмалю (бульби картоплі), а також ряд водних рослин (наприклад, водяний крес) отримують більшу частину необхідної їм енергії в процесі гліколізу; багато анаеробів повністю залежать від гліколізу. Сам процес від організму до організму відрізняється лише регуляцією швидкості реакцій та долею продукту гліколізу – пірувату. Піруват може використовуватися в трьох напрямках:

 1. У аеробних організмах піруват що утворився декарбоксилюється, а після цього розкладається у циклі лимонної кислоти до за участі молекулярного кисню.

 2. У випадку, коли доступу до кисню немає, наприклад при напруженій праці м’язів, піруват відновлюється з утворенням лактату. Так само лактат утворюється і у анаеробних мікроорганізмів молочнокислого бродіння.

 3. У деяких мікроорганізмах(пивних дріжджах) перетворення пірувату закінчується утворенням та етанолу. Такий розвиток гліколізу називають спиртовим бродінням.

Але усі три типи об’єднує незмінна послідовність ферментативних реакцій гліколізу, які можуть відрізнятися за швидкістю, але не за механізмом. Саме тому, незважаючи на різні умови та можливі продукти, гліколіз є універсальним і центральним метаболічним шляхом.

3. Енергетика гліколізу

Частина енергії, запасеної в молекулі глюкози, в результаті гліколізу переходить в АТР, а частина зберігається в піруват. Повне рівняння гліколізу можна записати в такий спосіб:При розкладанні кожної молекули глюкози до пірувату відбувається утворення двох молекул АТР з ADP, і двох молекул NADH при відновленні . Акцептором водню в даній реакції виступає NAD+. Відновленню передує ферментативне перенесення гідрид-іона від альдегідної групи глицеральдегид-3-фосфату на нікотинамідне кільце NAD +, що призводить до утворення відновленої форми коферменту NADH. Інший атом водню з молекули субстрату вивільняється в розчин як Н +.

Ми можемо записати гліколіз у вигляді двох окремих реакцій - екзергонічної реакції (перетворення глюкози в піруват):

і ендергонічної (утворення АТР з ADP і Р)

Підсумовуючи рівняння вище, отримаємо зміну вільної енергії в процесі гліколізу (ΔG '° заг):У стандартних умовах в клітці гліколіз незворотній і проходить повністю (до кінця) - велика негативна величина зміни вільної енергії.

В результаті гліколізу вивільняється лише невелика частина енергії, запасеної в молекулі глюкози. Утворені дві молекули пірувату як і раніше містять значну частку енергії молекули глюкози, і цю енергію можна витягти в ході окислювальних реакцій в циклі лимонної кислоти і окисного фосфорилювання.

  1. Функції фосфатних груп

Кожен з дев'яти проміжних продуктів на шляху перетворення глюкози в піруват – фосфорильований. Фосфатні групи, мабуть, виконують три функції.

1. Оскільки в плазматичній мембрані зазвичай немає переносників фосфорильованих сахаридів, проміжні продукти не можуть покинути клітку. Після першої ж стадії фосфорилювання відпадає необхідність витрачати енергію на утримування метаболітів всередині клітини, незважаючи на велику різницю в їх внутрішньо-і позаклітинної концентраціях.

2. Фосфатні групи грають важливу роль в збереженні метаболічної енергії. Енергія, що вивільняється при розриві фосфоангідрідного зв'язку (наприклад, в АТР), частково зберігається завдяки утворення етерів фосфорної кислоти (наприклад, глюкозо-6-фосфату). Багаті енергією фосфорильовані сполуки, що утворюються в процесі гліколізу (1,3-бісфосфогліцерат і фосфоенолпіруват), віддають свою фосфорильної групу молекулам ADP, в результаті чого утворюється АТР.

3. Енергія зв'язування фосфатних груп в активних центрах ферментів знижує енергію активації і підвищує специфічність ферментативних реакцій. Фосфатні групи ADP, АТР і проміжних продуктів гліколізу утворюють комплекси з іонами Mg2 +, а центри зв'язування субстратів багатьох гліколітичних ферментів специфічні до цих комплексів. Більшості гліколітичних ферментів для прояву активності потрібні іони Mg2 +.

 1. Стадії гліколізу

Гліколіз протікає в дві стадії

Розщеплення шестивуглеводних молекул глюкози на дві молекули тривуглеводних молекул пірувату є послідовність з 10 реакцій, з яких перші п'ять називають підготовчої стадією. Спочатку глюкоза фосфорилюється по гідроксильної групі у атома С-6. Утворений при цьому D-глюкозо-6-фосфат перетворюється в D-фруктозо-6-фосфат, який в свою чергу теж фосфорилюється - тепер по атому С-1 - з утворенням D-фруктозо-1,6- біфосфат. В обох реакціях фосфорилювання донором фосфатної групи служить АТР.

Фруктозо-1,6-бісфосфат розпадається з утворенням двох молекул-дигідроксіацетонфосфата і глицеральдегид-3-фосфату. Потім в результаті ізомеризації дигідроксіацетонфосфата утворюється друга молекула глицеральдегид-3-фосфату; на цьому закінчується перша стадія гліколізу. До стадії розщеплення глюкози на піруват витрачаються дві молекули АТР; дещо пізніше ці витрати АТР будуть не тільки компенсовані, але і перекриті. Отже, на підготовчій стадії гліколізу енергія, укладена в АТР, збільшує потенційну енергію проміжних продуктів; вуглецеві ланцюги всіх гексоз, що розщеплюються перетворюються в один і той же продукт - глицеральдегид-3-фосфат.

Друга (поворотна) стадія гліколізу (стадія «виплати відсотків») супроводжується вивільненням енергії. Кожна молекула глицеральдегид-3-фосфату окислюється і фосфорилюється під дією неорганічного фосфату з утворенням 1,3-бісфосфогліцерата. При перетворенні двох молекул 1,3-бісфосфогліцерата в дві молекули пірувату відбувається вивільнення енергії.

В результаті сполученого фосфорилювання чотирьох молекул ADP велика частина цієї енергії накопичується у вигляді АТР. Загальний вихід АТР в процесі гліколізу, однак, становить не чотири, а лише дві молекули на одну молекулу глюкози, оскільки дві молекули АТР витрачаються на підготовчій стадії. Крім того, енергія, що вивільняється на другій стадії гліколізу, запасається у вигляді двох молекул NADPH в розрахунку на одну молекулу глюкози.

У процесі гліколізу відбуваються перетворення трьох різних типів:

 1. розщеплення вуглецевого скелета глюкози з утворенням пірувату;

 2. фосфорилювання ADP до АТР під дією високоенергетичних фосфорильованих сполук, що утворюються при гліколізі;

 3. перенесення гідрид-іона на NAD + з утворенням NADH.Рис 1. Дві стадії гліколізу

 1. Перша стадія

На підготовчій стадії гліколізу витрачаються дві молекули АТР, а глюкоза розщеплюється на дві молекули фосфорильованого сахариду.

5.1. Фосфорилювання глюкози.

У першій реакції гліколізу відбувається активація глюкози шляхом її фосфорилювання по атому С-6, в результаті чого утворюється глюкозо-6-фосфат; донором фосфорильної групи є АТР:

Ця необоротна у внутрішньоклітинних умовах реакція каталізується гексокіназою. Кінази відносяться до класу ферментів трансфераз. У випадку гексокінази акцептором виступає гексоза (зазвичай D-глюкоза, хоча в деяких тканинах гексокінази каталізують також фосфорилювання інших поширених гексоз, таких як D-фруктоза і D-маноза).

Як і багатьом іншим ферментам, гексокіназі для прояву активності необхідні іони Mg2 +, оскільки насправді субстратом даного ферменту виступає не АТР4-, а комплекс MgATP2-. Іони Mg2 + екранують негативні заряди фосфорільних груп АТР, в результаті чого кінцевий атом фосфору стає більш доступним для нуклеофільної атаки ОН-групою глюкози. При зв'язуванні глюкози молекула гексокінази зазнає значних, а при зв'язуванні з АТР два домена білка зближуються на

8 А. В результаті такого зміщення пов'язана молекула АТР наближається до пов'язаної молекулі глюкози, що запобігає проникненню навколишнього води. В іншому випадку вода могла б потрапляти в активний центр і атакувати (гідролізувати) фосфоангідрідние зв'язку АТР. Подібно дев'яти іншим ферментам гліколізу, гексокіназа є розчинний білок, що знаходиться в цитоплазмі.

Гексокіназа є майже у всіх організмів. У геномі людини закодовані чотири гексокінази (I-IV), і всі вони каталізують одну і ту ж реакцію. Ферменти, що каталізують одну і ту ж реакцію, але кодуються різними генами, називають ізоферментами. Одна з форм, яка присутня в гепатоцитах, гексокіназа IV (вона ж глюкокіназа) відрізняється від усіх інших форм гексокінази своїми кінетичними та регуляторними властивостями, що має важливе фізіологічне значення.Рис 2.

5.2. Перетворення глюкозо-6-фосфату у фруктозо-6-фосфат.

Фермент фосфоглюкоізомераза (глюкозофосфатізомераза) каталізує оборотну ізомеризацію альдози глюкозо-6 фосфату і кетози фруктозо-6-фосфату.

Механізм цієї реакції включає утворення проміжного ендіола. Реакція легко протікає в обох напрямках, що пов'язано з невеликою зміною вільної енергії. Ізомеризація грає принципову роль для всього процесу гліколізу, оскільки перегрупування карбонільної і гідроксильної груп у атомів С-1 і С-2 необхідні для протікання двох наступних реакцій. Для реакції фосфорилювання потрібно, щоб у атома С-1 з'явилася спиртова група, а для розщеплення зв'язку між атомами С-3 і С-4 (реакція (4)) важливо, щоб у атома С-2 перебувала карбонільна група.

5.3. Фосфорилювання фруктозо-6-фосфату до фруктозо-1,6-бісфосфат.

У другій з двох «пускових» реакцій гліколізу фосфофруктокінази-1 (PFK-1) каталізує перенесення фосфорильної групи АТР на фруктозо-6-фосфат, в результаті чого утворюється фруктозо-1,6-бісфосфат.

5.4. Розщеплення фруктозо-1,6-бісфосфат.

Фермент фруктозодіфосфатальдолаза, який часто називають просто альдолазой, каталізує оборотну реакцію альдольної конденсації.

Фруктозо-1,6-бісфосфат розщеплюється з утворенням двох тріозофосфатов - альдози глицеральдегид-3-фосфату і кетози дигідроксіацетонфосфата.

Хоча реакція розщеплення фруктозо-1,6- бісфосфат характеризується позитивною зміною стандартної вільної енергії, при низьких внутрішньоклітинних концентраціях реагуючих речовин реальна зміна вільної енергії невелика, тому альдолазна реакція може протікати в обох напрямках.

5.5. Взаємоперетворення тріозофосфатів.

У наступних стадіях гліколізу безпосередню участь може приймати лише один з двох тріозофосфатов, утворених альдолазой, а саме, глицеральдегід-3-фосфат. Інший продукт дигідроксіацетонфосфат швидко і оборотно перетворюється в глицеральдегид-3-фосфат під дією п'ятого ферменту гліколізу тріозофосфатізомерази.

Цією реакцією завершується підготовча стадія гліколізу: фосфорилирование молекули гексози щодо положень 1 і 6 і її розщеплення з утворенням двох молекул глицеральдегид-3-фосфату.

 1. Друга стадія

На другій стадії гліколізу утворюються АТР і NADH

Друга (поворотна) стадія гліколізу (стадія «виплати відсотків») включає реакції фосфорилювання, в ході яких частина вільної енергії з вихідної молекули глюкози запасається у формі АТР. Перетворення двох молекул глицеральдегид-3-фосфату в дві молекули пірувату супроводжується утворенням чотирьох молекул АТР з ADP. Однак в розрахунку на одну молекулу глюкози сумарний вихід АТР становить лише дві молекули, оскільки дві молекули АТР були витрачені на підготовчій стадії гліколізу для фосфорилювання двох кінцевих вуглеців молекули гексози.

6.1. Окислення глицеральдегид-3-фосфату до 1,3 бісфосфогліцерата.

Перша реакція на другій стадії гліколізу - окислення гліцеральдегід- 3-фосфату до 1,3-бісфосфогліцерата, що каталізується гліцеральдегідфосфатдегідрогеназой.

Це перша з двох реакцій гліколізу, які ведуть до запасання енергії у вигляді АТР. В результаті цієї реакції альдегідна група глицеральдегід-3-фосфату окислюється, але утворюється не вільна карбоксильна група, а змішаний ангідрид фосфорної і карбонової кислот. Ангідрид такого типу, званий ацілфосфатом, характеризується дуже високою стандартної вільної енергією гідролізу ( ). У ацілфосфатной групі у атома С-1 в 1,3-бісфосфогліцераті зберігається велика частина енергії від окислення альдегідної групи глицеральдегід-3-фосфату.

В ході реакції глицеральдегід-3-фосфат залишається ковалентно пов'язаних з ферментом. Альдегідна група гліцеральдегід- 3-фосфату реагує з -SH-групою залишку Cys в активному центрі ферменту; ця реакція нагадує утворення напівацеталю, але в даному випадку утворюється тіополуацеталь.

Взаємодія залишку Cys, що грає важливу роль в каталізі, з іонами важких металів, такими як Hg +, призводить до необоротного пригнічення ферменту.

6.2. Перенесення фосфатної групи з 1,3-бісфосфо- гліцерата на ADP.

Фермент фосфогліцераткиназа каталізує перенесення високоенергетичної фосфатної групи від карбоксильної групи 1,3-бісфосфогліцерата на ADP, в результаті чого утворюються АТР і 3-фосфогліцерат.

Реакції гліколізу (6) і (7) пов'язані один з одним, оскільки мають загальний проміжний продукт 1,3-бісфосфогліцерат, що утворюється в першій реакції і віддає свою ацилфосфатну групу АТР у другій реакції. Сумарне рівняння цих двох реакцій виглядає наступним чином:Таким чином, сумарна реакція характеризується негативним зміною стандартної вільної енергії.

Кінцевим результатом цих двох сполучених реакцій, оборотних в умовах клітини, є те, що енергія, що вивільняється при окисленні альдегідної групи до карбоксильної, запасається в ході сполученого освіти АТР з ADP і . Синтез АТР в результаті перенесення фосфорильної групи від субстрату 1,3-бісфосфогліцерата називають фосфорилюванням на рівні субстрату на відміну від механізму окисного фосфорилювання. У фосфорилировании на рівні субстрату беруть участь розчинні ферменти і хімічні інтермедіати (в нашому випадку 1,3 бісфосфогліцерат), тоді як окисне фосфорилювання пов'язане з перенесенням протонів через мембрану за участю мембранозв'язаних ферментів

6.3. Перетворення 3-фосфогліцерата в 2-фосфогліцерат.

Фермент фосфогліцератмутаза каталізує оборотне перенесення фосфорильної групи між атомами С-2 і С-3 в молекулі гліцерата; важливу роль в даній реакції грають іони

Реакція протікає в дві стадії. Спочатку фосфорильна група, пов'язана з залишком His в молекулі ферменту, переноситься на гідроксильну групу у атома С-2 3-фосфогліцерата, в результаті чого утворюється 2,3-бісфосфогліцерат (2,3-БФГ). Потім фосфатна група у атома С-3 2,3-БФГ переноситься на той же залишок His, утворюється 2-фосфогліцерат і вивільняється фосфорильований фермент.

6.4. Дегідратація 2-фосфогліцерата з утворенням фосфоенолпіруват.

Це друга реакція гліколізу, в якій утворюється з'єднання, здатне активно брати участь в перенесенні фосфорильної групи.

Фермент енолаза каталізує зворотне видалення молекули води від 2-фосогліцерата, що призводить до утворення фосфоенолпірувату (ФЕП):

Механізм реакції, що каталізується енолаза, включає утворення енольного інтермедіата, який стабілізується іонами . Незважаючи на порівняно невелику зміна стандартної вільної енергії в даній реакції, ΔG гідролізу фосфорільних груп вихідної речовини і гідролізу продукту істотно розрізняються: -17,6 кДж / моль для 2-фосфогліцерата (низько-енергетичний ефір фосфорної кислоти) і -61,9 кДж / моль для фосфоенолпірувату (високоенергетична фосфорильована сполука).

6.5. Перенесення фосфорильної групи від фосфоенолпіруват на ADP.

Остання стадія гліколізу полягає в перенесенні фосфорильної групи з фосфоенолпірувату на ADP під дією піруваткінази, для активності якої необхідна присутність К +, а також Mg2 + або Мn2 +.

В даній реакції фосфорилювання на рівні субстрату продукт реакції (піруват) спочатку з'являється в енольной формі, а потім піддається швидкій неферментативній таутомеризації, перетворюючись в кетоформу, переважну при pH 7.

Сумарна реакція характеризується великим від'ємним значенням зміни стандартної вільної енергії, що в значній мірі пов'язано з мимовільним перетворенням енольної форми пірувату в кетоформу. Для реакції гідролізу фосфоенолпірувату ΔG '° = -61,9 кДж / моль. Майже половина цієї енергії запасається в фосфоангідрідному зв'язку молекули АТР (-30,5 кДж / моль), а інша частина (-31,4 кДж / моль) виступає рушійною силою, зміщує рівновагу реакції в бік утворення АТР. Під внутрішньоклітинних умовах реакція, що каталізується піруваткіназою, практично необоротна і виконує важливу роль в регуляції.

 1. Регулювання метаболічних процесів.

При вивченні зброджування глюкози дріжджами Луї Пастер виявив, що швидкість споживання глюкози і загальна кількість споживаної глюкози в анаеробних умовах в багато разів вище, ніж в аеробних. Пізніше дослідження на м'язової тканини виявили настільки ж значна різниця в швидкостях анаеробного і аеробного гліколізу. Сьогодні біохімічні причини «ефекту Пастера» зрозумілі. Вихід АТР при гліколізі в анаеробних умовах (2 молекули на молекулу глюкози) набагато нижче, ніж при повному окисленні глюкози до СО2 в аеробних умовах (30 або 32 молекули АТР на молекулу глюкози; Таким чином, для утворення одного і того ж кількості АТР в анаеробному процесі має розщеплюватися приблизно в 15 разів більше глюкози, ніж в аеробному.

Кількість глюкози, що розпадається в процесі гліколізу, регулюється так, щоб підтримувати приблизно постійний рівень (концентрацію) АТР (і інтермедіатов гліколізу, що беруть участь в біосинтезі). Необхідний контроль швидкості гліколізу досягається завдяки складному взаємозв'язку між витрачанням АТР, регенерацією NADH, аллостеричною регуляцією деяких гліколітичних ферментів (в тому числі гексокінази PFK-1 і піруваткінази); концентрації ключових метаболітів відчувають щосекундні коливання при підтримці внутрішньоклітинного балансу споживання і освіти АТР. У кілька більш тривалому часовому діапазоні гліколіз регулюється за допомогою гормонів (глюкагону, адреналіну та інсуліну), а також шляхом зміни експресії генів деяких гліколітичних ферментів.

Висновки

Гліколіз, в ході якого молекула D - глюкози перетворюється в дві молекули пірувату, є для більшості організмів одним з центральних метаболічних шляхів, які використовуються для отримання хімічної енергії в формі ATP. При анаеробних умовах піруват в більшій частині тваринних і рослинних тканин відновлюється до лактату, і гліколіз є основним методом утворення АТР.
В аеробних умовах, гліколіз є надзвичайно важливим і продуманим етапом метаболізму і біоенергетики аеробних організмів в цілому.

Використана література

 1. Основи біохімії Ленінджер: в 3 т. Т. 2: Біоенергетика і метаболізм / Д. Нельсон, М. Кокс: пров. з англ. М.: БИНОМ. Лабораторія знань, 2014. підручник. 978-5-94774-366-1 (Т. 2) 636 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас