1   2   3   4
Ім'я файлу: 250803.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 924кб.
Дата: 26.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
ССХ_артерии_аневризмы.doc

35. Ковська О.Н. Урок українського читання // Початкова школа. - 1995. - № 9. - С.28-30.

36. Колупаева А.А. Подолання у першокласників вимовних вад фонетичного рівня // Початкова школа. - 1995. - № 7. - С.11.

37. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. - К.: Початкова школа, 2002.

38. Корепина Л. Работа с иллюстрациями на уроках чтения // Нач. школа. - 1990. - № 2. - С.42-44.

39. Костогриз С. Особливості інтеграції під час навчання грамоти // Початкова школа. - 1999. - № 5. - С.10-12.

40. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Вища школа, 1984.

41. Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках української мови. - К.: Радянська школа. - 1986.

42. Кулик Б.М. Наочність у викладанні граматики української мови. - К.: Радянська школа, 1953

43. Культура української мови / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990.

44. Лазаренко Н. Розвиток пізнавальної активності першокласників у період навчання грамоти // Початкова школа. - 1999. - № 5. - С.13-16.

45. Лумсецька Л. Дидактичні вірші на уроках рідної мови в початкових класах. - Тернопіль: Астон, 2001.

46. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. - М.: Академия, 2000.

47. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Соснов О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. - М.: Академия, 2000.

48. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах. - М.: Просвещение, 1987.

49. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1998.

50. Молочков В.П. Наглядность как принцип обучения // Информатика и образование. - 2004. - № 3. - С. 20-25.

51. Методика викладання української мови / За ред. С.І. Дорошенка. - К., 1989.

52. Методика викладання української мови / За ред. C.I. Дорошенка. - К.: Вища школа, 1992.

53. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. І.С. Олійника. - К.: Вища школа, 1989.

54. Мех Н. Використання ілюстрацій та репродукцій картин на уроках читання в початкових класах // Студентський науковий вісник ТДПУ. - Тернопіль. - 2003. - Вип. № 6.

55. Науменко В.О. Формування навичок читання // Початкова школа. - 1991. - № 4. - С.34-38.

56. Наумчук М.М. Вчимось читати залюбки. - Тернопіль: Астон, 2001.

57. Наумчук М.М. Зошит для письма і розвитку мовлення. - Тернопіль: Астон, 2002.

58. Наумчук М.М. Позакласне читання (1,3,4 кл) Тернопіль: Підручники і посібники, 1995, 1998, 2001.

59. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. - Тернопіль: Астон, 2002.

60. Наумчук М.М. та ін. Новий універсальний довідник “Хочу все знати". - Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

61. Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови. - Тернопіль: Астон, 2002.

62. Олійник Г.А. Виразне читання в початкових класах. - Тернопіль: Астон, 2001.

63. Паламарчук В.І. Динамічні таблиці для початкової школи. - К.: Освіта, 1992.

64. Пальченко І.І. Система вправ для розвитку навичок читання // Початкова школа. - 1991. - № 3. - С.50-52.

65. Пальченко I.Г. Про вдосконалення техніки читання // Початкова школа. - 1989. - № 11. - С. 20-21.

66. Пархоменко Н. Методика роботи над словом, текстом на уроках читання // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С.25-27.

67. Пентилюк М.І. Основні аспекти навчання рідної мови. // Початкова школа. - 1997. - № 4. - С. 20-21.

68. Перемот С. Інтегрований курс рідної мови й мовлення. // Початкова школа. - 1998. - № 2. - С.54-60.

69. Плисько К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови. Теоретичний аспект: Навчальний посібник. - Харків: Основа. - 1995.

70. Прищепа О.Ю. Уроки письма в 1 класі. - К.: Рад. школа, 1986.

71. Програма з курсу "Методика викладання української мови в початковій школі" За ступеневою підготовкою вчителів початкових класів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. - К.: Рута, 2002.

72. Програми для систем середньої загальноосвітньої школи 1-2 кл. - К.: Початкова школа, 2001.

73. Програми середньої загальноосвітньої школи.1-4 (1-3) класи. - К.: Початкова школа, 2002.

74. Проць М.М. Особливості використання наочності і ТЗН у період навчання грамотності // Початкова школа. - 1987. - № 9. - С.36-44.

75. Речь. Речь. Речь. / Под ред. Т.А. Ладыженской. - М.: Педагогика, 1990.

76. Розвиток навички читання (мет. рекомендації І.П. Ґудзик) - К.: Освіта, 1993.

77. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Ґенеза, 1999.

78. Савченко О.Я. Підготовка учнів до сприймання нових художніх творів на уроках читання // Початкова школа. - 1990. - № 3. - С.18-26.

79. Савченко О.Я. Урок в початкових класах. - К.: Освіта, 1993.

80. Салькова Т.П. Методика обучения чтению. - М.: ТЦ. “Сфера”, 2000.

81. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. - М.: ТЦ “Сфера”, 2000.

82. Сальникова Т.П. Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи. - М.: ТЦ “Сфера”, 2000.

83. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. - М.: Просвещение, 1991.

84. Светловская Н.Н. Основы науки о читателе. - М.: Педагогика, 1993.

85. Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению: Практическая методика. - М.: Академия, 2001.

86. Січовик І. Загадкова абетка // Початкова школа. - 1990. - № З. - С.36-40.

87. Синиця О.І. Психологія усного мовлення. - К., 1974.

88. Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С. Буквар. - К.: Освіта, 2002.

89. Соловейчик М.С., Жедек П.С., Светловская Н.Н. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения. - М.: Академия, 2000.

90. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. - Т.2 - М.: Просвещение, 1979.

91. Татушко Є.Р. Малечі - про серйозні речі // Початкова школа. - 1995. - № 1. - С.50.

92. Трунова В.А. Вчимося правильно писати. СМУЛ: Київ-Ізмаїл, 2002.

93. Трунова В.А. Лінгвістичні основи формування мовленнєвих умінь // Початкова школа. - 1995. - № 2. - С.26-30.

94. Трунова В.А. Розвиток мовлення молодших школярів в умовах білінгвізму. - К.: Вища школа, 2001.

95. Ушинський К.Д. Вибрані пед. твори в 2 т. - К., 1988.

96. Халатян К.С. Как я использую наглядность // Начальная школа. - 1987. - № 7. - С.27-28.

97. Хорошковська О.А. Розвиток українського мовлення молодших школярів. - // Початкова школа. - 1997. - № 9. - С.42-46.

98. Цепова І. Використання художньо-зорових образів у навчанні письма 6-літніх першокласників // Початкова школа. - 1999. - № 5 - С.13-15.

99. Чепурко О.Г. Урок-спілкування з художнім твором // Початкова школа. - 1995. - № 3. - С.23.

100.Чередниченко Д. Материнка. - К.: Освіта, 1992.

101. Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початкових класах. - К.: Радянська школа, 1974.

102. Шаповаленко С.Г. Учебник в системе средств обучения. В кн.: Проблемы школьного учебника. - М., 1976.

103. Щукина Г.І. Мотивация учения - М.: Научное образование, 1980.

104. Яковенко Н.П. Использование средств наглядности и занимательного материала на уроках русского языка // Начальная школа. - 1997. - № 3 - С.32-34.

105.Ямщикова Т.Д. Учим читать по Эльконину // Начальная школа. - 1995. - № 6. - С.39.
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас