Ім'я файлу: РГР РТ приклад 2020.docx
Розширення: docx
Розмір: 98кб.
Дата: 03.02.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

«РАДІОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА»


Виконав:

курсант 122 гр.

Сухомлинов Валерій

(П.І.Б)

Варіант: 22

Перевірив:

к.т.н. Залож В.І.

(П.І.Б.)

Ізмаїл 2021

1. Накреслимо структурну схему випрямляча з фільтром, на якій позначимо

струми і напруги. Зазначимо полярність вихідних клем.Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунку


Варіант

(остання цифра залікової книжки)

Напруга мережі,

U1, B

Частота мережі,

f, Гц

Схема випрямлення

Номінальна напруга навантаження, Uн, В

Номінальна потужність навантаження, Pн,Вт

Тип

фільтра

Допустимий коефіцієнт пульсації,

Kп2, %

22

220

50

Б

6

80

II

8,0

2. Розробимо принципову електричну схему випрямляча з фільтром згідно з

завданням, на якій нанесемо вимірювальні прилади (струми і напруги).

Зазначимо полярність вихідних клем3. Розрахуємо необхідні параметри і виберемо тип випрямних діодів за умови

роботи випрямляча на задане активне навантаження.

1) Вибір діодів.

Струм навантаження:Для однофазної мостової схеми середній струм через діод:Зворотня максимальна напруга на діоді:Вибираємо діод Д305, для яких:2) Визначення параметрів трансформатора:

Для однофазної мостової схеми діюче значення вторинної напруги:Звідкирозрахункова потужність:Вибираємо трансформатор:

U1/U2=220/13.32 B c Sном=85.2 B * A> Sрасч= 49.2 B*A

3) Визначення параметрів фільтра:

Коефіцієнт пульсації на виході однофазної мостової схеми:

Кп1=0.67

Необхідний коефіцієнт пульсації: Кп2=0.01

Коефіцієнт згладжування фільтру повинен дорівнювати:

S=Kп1/Kп2=0.67.0.01=67

Ємнісний фільтр складається з простого С-фільтра

Його коефіцієнт згладжування:

S=Sc

RH=Ud/Id= 12/3.3=3.63 Ом

Тоді:

Sc=m*w*Rн*Cф

Cф = Sc/ m*w*Rн

Cф=67/2*2*3.14*60*3.63=0.048984*106=48984 Ф

Параметри фільтра: Сф= 48984 Ф

У середовищі для моделювання Multisim 14 розробимо принципову

електричну схему розрахованого випрямляча з фільтром, на якій завдамо

номінали і тип діодів, вимірювальні прилади (струми і напруги). Зазначимо

полярність вихідних клем.Наведемо в масштабі діаграми (осцилограми) напруг на виході

трансформатора, на виході випрямляча й на навантаженні.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас