Ім'я файлу: 6. тест_РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.doc
Розширення: doc
Розмір: 101кб.
Дата: 14.09.2021
скачати

Гр. № 56 «Розробка управлінських рішень»

(Р У Р)
Тестові завдання

1. Організація – це:

1) об’єднання людей, яке відбувається в плановому порядку;

2) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети;

3) група людей люди, які мають спільну мету;

4) люди, на яких здійснюється управлінський вплив з метою підтримки єдності соціально-економічної системи.

2. Властивість підприємства формувати цілі – це:

 1. властивість підприємства як цілеспрямованої системи;

 2. властивість підприємства як відкритої системи;

 3. характерна ознака кожної системи;

 4. властивість підприємства як відкритої цілеспрямованої системи.

3. Які з факторів нехарактерні для зовнішнього середовища організації?

1) політична ситуація в країні;

2) вступ країни до СОТ;

3) кризовий стан інноваційної діяльності організації;

4) розвиток ринкової інфраструктури.

4. До чинників внутрішнього середовища організації належить:

1) система оподаткування;

2) рівень кваліфікації персоналу;

3) тарифи на енергоресурси;

4) стан навколишнього середовища.

5. Які чинники зовнішнього середовища є одночасно і внутрішніми факторами підприємства?

 1. економічні;

 2. технічні фактори і технологія;

 3. соціальні;

 4. політичні.

6. Цілісність, структурність, взаємозалежність структури і середовища, ієрархічність, множинність опису кожної системи – це:

 1. основні системні принципи організації;

 2. закони діяльності організації;

 3. загальні ознаки організації;

 4. формальні ознаки організації.


7. Системними ознаками виділення підсистем організації є:

1) різна природа елементів, що складають підсистеми;

2) функціональна специфічність підсистем;

3) упорядкований взаємозв’язок елементів підсистем і самих підсистем із середовищем на основі функціональної інтегративності;

4) усі відповіді вірні.

8. Технічна, технологічна, кадрова, просторова, управлінська підсистеми є складовими елементами:

 1. підприємства;

 2. підрозділу підприємства;

 3. зовнішнього середовища;

 4. структури управління.

9. Сукупністьпрацівників, які під час процесу спільної праці вступають у визначені соціальні відносини, формують наступну підсистему підприємства:

1) технологічну;

2) технічну;

3) економічну;

4) соціальну.

10. Життєвий цикл організації – це:

1) термін часу з моменту реєстрації підприємства до моменту його ліквідації;

2) період створення організації;

3) період запровадження в виробництво інноваційної продукції;

4) період реконструкції організації.

11. Які фактори не впливають на життєвий цикл організації?

1) навколишнє середовище;

2) запровадження інновацій;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) рентабельність виробництва.

12. До стадій життєвого циклу підприємства не слід відносити:

1) зародження;

2) становлення та підйом;

3) зрілість та спад;

4) кон’юнктурний бум.

13. Факторами розвитку організації на етапі зародження є:

1) мінімальний управлінський апарат;

2) згуртованість колективу навколо лідера – фаната, новатора;

3) висока мобільність кадрів щодо нових видів діяльності;

4) усе перелічене вірне.

14. Який з відзначених факторів розвитку не відповідає становищу підприємства на етапі становлення:

1) стабільність номенклатури конкурентоспроможної продукції;

2) мобільність та гнучкість переходу до інновацій;

3) згуртованість колективу навколо групи ентузіастів;

4) невеликий управлінський апарат.

15. Етапи життєвого циклу підприємства в різні моменти часу є:

1) однаковими, як і тривалість усього життєвого часу підприємства;

2) однаковими, але тривалість усього життєвого циклу різна;

3) різноманітними, як і тривалість усього життєвого циклу підприємства;

4) різноманітними, але тривалість усього життєвого циклу однакова.

16. Друга фаза фундаментальних змін в організаціях, що мала місце в 20-х роках XX століття пов’язана з:

1) перетворенням управління в професію;

2) вертикальною півпідпорядкованістю і централізацією рішень;

3) переходом до організацій з перевагою горизонтальних структур;

4) всебічним застосуванням інформаційних мереж і комп’ютерної освіти.

17. Головна мета діяльності – виживання на ринку, основне завдання – вихід на ринок – це характерні ознаки стадії:

1) зародження підприємства;

2) підйому підприємства;

3) зрілості підприємства;

4) спаду на підприємстві;

18. Організована ліквідація невиправдана, якщо:

1) активи більше нічого не дають, крім графи обліку;

2) життєздатність товару є ще невизначеною;

3) збереження «умираючого» товару (ринку, процесу) гальмує розвиток нового і перспективного товару (ринку, процесу);

4) усе перелічене вірне.

19. Відправною точкою підприємницької діяльності є:

1) наявність грошей;

2) бажання стати господарем, небажання працювати на когось;

3) ідея;

4) відмова від попередньої кар’єри і готовність змінити свій спосіб життя.

20. До обов’язкових критеріїв вибору виду діяльності не належить:

1) рівень рентабельності та рівень капіталоємкості;

2) строк окупності проекту;

3) досконалість правового поля;

4) усі відповіді вірні.

Вкажіть правильну відповідь!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас