Ім'я файлу: Семінар 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 23.09.2021

пЗміст обставин, які

Зміст обставин, які викликали
викликали необхідність

необхідність визнання та
визнання та закріплення

закріплення основоположних
основоположних прав

прав людини
людиниЗагальна декларація

Масові порушення прав людини під час Другої світової війни
прав людини (1948)


Міжнародний пакт про

Комісія ООН з прав людини розробила Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, щоб доповнити Загальну декларації прав людини
громадянські таполітичні права (1966)Міжнародний пакт проекономічні, соціальні та

Комісія ООН з прав людини розробила Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права, щоб доповнити Загальну декларації прав людини
культурні права (1966)Конвенція про захистправ людини та

при розробці Конвенції її учасники мали на меті забезпечити юридичну обов'язковість окремих положень Загальної декларації прав людини, які, на їх думку, мали особливо важливе значення для затвердження принципів правової держави, демократії та захисту прав і свобод людини.
основоположних свобод


(1950)Конституції України від

 З прийняттям цього доленосного документа було закріплено правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

28.06.1996

Закріплення основоположних прав у тому числі на міжнародному рівні є дуже важливим аспектом для захисту насамперед природніх потреб людини: права на життя, на безпечне довкілля, на свободу. Ці права є достатніми оскільки вони закріпленні в усіх міжнародних актах з доповненням та удосконаленням в кожному наступному з них.


Конституція

право на «…»

суб’єкт права
України

стаття 28

 право на повагу до його гідності

Усі люди, які проживають на території України
стаття 36

право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації

Усі громадяни України
стаття 38

право брати участь в управлінні державними справами

Усі громадяни України
стаття 50

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди

Усі люди, які проживають на території України
Закріплення цих прав зумолено необхідністю гарантуівати та захитити жит неоюзітними потребами людини які визнада кожна проавва держ як на націоналтному ріввні так на міжнародному

Формулювання

Потреба,

яку

Різновид

прав
права людини

забезпечує
людини,

до якоговідповідне право
належить

сформульоване

право
4.1.

Право на особисту

у визнанні та повазі
Фізичні(життєві)
недоторканність


4.2.

Право на свободу світогляду

Мати особисту позицію у житті

4.3.

Право на шлюб

Створити сімю

Міжнародний

Міжнародний


пакт про


пакт про

Конституціяекономічні,громадянські

Українисоціальні тата політичні

(1996)культурніправа (1966)


права (1966)право на свободу

та особисту

Стаття 9

-

Стаття 29
недоторканність

право на освітуСтатят 13

Стаття 53
право на мирні

Стаття 21
Стаття 39
збори


-право на працю

п

Стаття 6

Стаття 43
право на достатнійСтаття 11

Стаття 48
життєвій рівеньскачати

© Усі права захищені
написати до нас