Ім'я файлу: педагогічний конфлікт.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 11.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
тези доповіді.docx

«Психологічний аналіз педагогічного конфлікту»

Між вчителем і учнем третього класу виник конфлікт - учень незадоволений виставленою йому оцінкою

Вирішення проблеми.

На мою думку, знизити можливість такого роду конфлікту можливо так:

- перед виконанням будь-якого завдання педагог повинен заздалегідь повідомити про систему оцінювання для того, щоб учень розраховував свої сили на виконання завдань;

- при виставленні оцінки вчитель не повинен робити узагальнюючих висновків про особистість школяра в цілому, необхідно оцінювати лише конкретні дії та їх результати.

Реакція педагога і його поведінку, що дозволяють запобігти переростанню цього протиріччя в конфлікт з учнем 3-го класу:

- педагог зобов'язаний постаратися запобігти переростанню цього протиріччя в конфлікт в рамках демократичного стилю педагогічного спілкування, не залежно від віку учня - у формі діалогу, віч-на-віч;

- якщо учень незадоволений оцінкою, необхідно разом з ним ще раз переглянути його роботу, розібратися, в чому допущена помилка;

- педагог повинен вислухати всі проблеми учня: чому він вважає, що оцінка виставлена ​​неправильно, як він хоче вирішити цю ситуацію, потім педагог висловлює в тактовної формі свої аргументи з приводу виставленої оцінки, пропонує варіанти вирішення цієї проблеми;

- в спілкуванні педагога не повинно бути надмірних докорів, претензій за помилки. Учень або не сприйме дане висловлювання, або це стане причиною байдужої поведінки, опускання рук в майбутньому;

- педагог повинен дати можливість учневі виправити дану оцінку. При цьому учень не буде боятися зробити помилку, розуміючи, що вчитель завжди тактовно дасть можливість її виправити, а головне, об'єктивно оцінить його працьовитість, "не ловивши» його на незнанні або невмінні.

На моє переконання, при спілкуванні зі школярем педагог повинен враховувати вікові та індивідуальні особливості учня.

Розмовляючи з учнем 3 класу, педагог повинен враховувати, що діти молодшого шкільного віку намагаються уникнути «двійки» і тих наслідків, які тягне за собою низька оцінка, - невдоволення вчителя, реакції батьків (будуть лаяти, заборонять гуляти і т. т.).

У цьому віці до 10-12 років, у дітей ще може проявлятися егоцентризм (моральний - виявляється в нерозумінні моральних підстав поведінки інших людей). Основний мотив учня - вчитися на гарні оцінки, за матеріальну винагороду, тобто, головне не отримання знань, а якась нагорода. Від оцінки залежить розвиток навчальної мотивації, саме на цьому ґрунті в окремих випадках виникають важкі переживання і шкільна дезадаптація.

Безпосередньо шкільна оцінка впливає і на становлення самооцінки. Оцінка успішності на початку шкільного навчання, по суті є оцінкою особистості і в цілому визначає соціальний статус дитини. Учитель з самого початку перебування дитини в школі стає для неї незаперечним авторитетом. Характерна особливість учнів - яскраво виражена емоційність сприйняття, імпульсивність. Молодший шкільний вік - вік досить помітного формування особистості. Формування інтересу до змісту навчальної діяльності, придбання знань пов'язане з переживанням школярами почуття задоволення від своїх досягнень. А підкріплюється це почуття схваленням, похвалою вчителя, який підкреслює кожен, навіть найменший успіх, найменше просування вперед. Молодші школярі відчувають почуття гордості, особливий підйом сил, коли вчитель хвалить їх. Він може опустити руки при невдачі, втратити віру в свої сили.

На мою думку, виходячи з психологічних особливостей учня молодшого шкільного віку, вчитель делікатно повинен вказати дитині на помилки, дати зрозуміти, що низька оцінка не робить учня гіршим. Педагог, розмовляючи, з'ясовує причини, які завадили учневі отримати кращу оцінку, підводить учня до компромісу. Наприклад, «Я думаю, що ти, постараєшся і виправиш оцінку. Ти зі мною згоден? Я допоможу тобі виправити оцінку, але і ти мені допоможеш. Сьогодні ми з тобою позайматися додатково, а ти спробуєш добре виконати всі завдання ».

Учитель може дати можливість виконати роботу над помилками і оцінити цей вид діяльності, або після роботи над помилками дати інший варіант завдання, виставивши другу оцінку.

На основі вище сказаного можна зробити наступні висновки:

1. Кожен учитель повинен удосконалювати свої комунікативні здібності, знаходити ефективні способи спілкування з учнями і не використовувати оцінку як засіб покарання.

2. При появі конфліктної ситуації вивчити її «ядро», намагатися вирішити протиріччя і спробувати виробити угоду обох сторін.

3. Застосовувати різні методи для профілактики і вирішення конфліктів: інтроспекції (людина ставить себе на місце іншого), тренінги, рольові ігри і т. п.

Таким чином, конфліктні ситуації в педагогічному спілкуванні мають свою специфіку. В силу того, що учасники освітнього процесу принципово відрізняються один від одного не тільки своїми формальними ролями, але і рівнем особистісної зрілості, життєвим досвідом, особливостями світовідчуття, то і протиріччя між ними цілком виправдані і природні. Ефективність освітнього процесу багато в чому і визначається тим, наскільки вдається ці протиріччя вирішити.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас