Ім'я файлу: Завдання для 4 і 5 теми.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 01.05.2022
скачати

Тема 4. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу УСНО

1.2. Підготовка реферативних матеріалів та есе-досліджень за теоретичними питаннями САМОСТІЙНО

 1. Американська теорія і практика використання моделей психологічної переробки інформації.

 2. Загальна комунікативна модель американського політолога Ласвела.

 3. Значення психологічного фактору у рекламному менеджменті.

 4. Основні мотиви приділення уваги до рекламних звернень.

 5. Особливості чуттєвої реакції на рекламу та використання їх у рекламному бізнесі.

 6. Психоаналітичний підхід Фрейда та реклама.

 7. Психологічний процес сприйняття реклами.

 8. Різновиди засобів впливу на покупця.

 9. Роль сучасної психології та соціології для маркетингових комунікацій.

 10. Суть та особливості моделі навчання.

 11. Суть та особливості мотиваційних моделей.

 12. Сучасні американські теорії переробки інформації.

 13. Теорія ієрархії потреб та її використання у рекламному бізнесі.

 14. Теорія А. Маслоу про ієрархію потреб і реклама.

 15. Теорія думок і уявлень людей про рекламу.

 16. Теорія постійності та її використання у рекламному бізнесі.

 17. Теорія складності.

 18. Характеристика засобів впливу на покупця.

 19. Чотири основних мотиви приділення уваги до рекламних звернень.

 20. Чуттєва реакція на рекламу.

 21. Що таке комунікація з точки зору психології та соціології.

27. Методи нейролінгвістичного програмування в рекламі.

28. Маніпулятивні прийоми в рекламі.


Тема 5 . ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ»ЄКТІВ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ
1.1. Самостійно опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу.

1.2. Самостійно підготовка есе-досліджень за теоретичними питаннями.

1.3. У підгрупах виконайте нижченаведені завдання.

  1. Поняття «організація» та «координація» рекламної діяльності: основні підходи, завдання, функції.

2. Поняття рекламодавця. Характеристика рекламодавців окремих ринків: споживчого ринку, ринку виробників, ринку проміжних продавців, ринку державних установ, міжнародного ринку.

3. Напрямки організації рекламної діяльності рекламодавця.

4. Чинники, які впливають на вибір організаційної структури рекламної служби підприємства.

5. Централізована та децентралізована структура організації рекламної діяльності рекламодавцем.

6. Схеми організації рекламної діяльності дрібних, середніх та крупних рекламодавців. Функції, права та обов’язки працівників рекламних служб.

7. Основні завдання координації роботи рекламної служби: координація з іншими службами (виробничою, збутовою, фінансовою), координація діяльності з рекламними агентствами, засобами масової інформації, іншими партнерами у проведенні рекламних кампаній.

8. Характеристика крупних зарубіжних та вітчизняних рекламодавців.

9. Рекламна агенція та її роль в організації рекламної діяльності.

10. Класифікація рекламних агенцій.

11. Організація рекламної діяльності рекламними агенціями. Основні організаційні принципи, функції, права та обов’язки рекламних агенцій.

12. Розвиток рекламних агенцій в Україні. Види рекламних послуг в Україні.

13. Координація роботи рекламних агенцій з засобами масової інформації, рекламодавцями.

14. Особливості рекламної служби засобів масової інформації. Їх переваги та недоліки.

15. Рекламний відділ та рекламна агенція при засобах масової інформації.

16. Організація рекламної служби видавничих будинків.

17. Рекламні служби телеканалів та радіостанцій.

18. Організація взаємодії учасників рекламної діяльності.

19. Стадії взаємовідносин в системі «рекламодавець — рекламна агенція».

20. Методи пошуку рекламодавцем рекламної агенції.

21. Параметри оцінки рекламодавцем рекламної агенції.

22. Особливості договірних відносин у системі «рекламодавець — рекламна агенція».

23. Ціноутворення рекламних послуг.

24. Методи розрахунків ціни на послуги. Прайс-листи.

25. Форми та способи оплати роботи рекламної агенції рекламодавцем.


Завдання для роботи у підгрупах:

:

 1. Розглянути організацію рекламної діяльності рекламодавця (дрібного, середнього, крупного ) Навести організаційну структуру, описати завдання та функції, особливості взаємодії з іншими відділами підприємства та учасниками рекламного бізнесу.


Визначити 10 найактивніших рекламодавців в Україні, 10 брендів та 10 каитегорій товарів в динаміці за 5 років
2. Опишіть організаційні структури рекламної діяльності, намалюйте схему для наступних рекламодавців:

 • філіал транснаціональної корпорації;

 • молодіжний журнал;

 • мережа кондитерських.

 • телерадіокомпанія

 • видавничий будинок

Які особливості рекламодавців визначили специфіку рекламної діяльності? У чому її суть? Обгрунтуйте усі варіанти організації рекламної діяльності в групі? Який із них найкращий?
3. Як би сформували філософію власного рекламного агентства? Які методи просування рекламної агенції і рекламних послуг повинні, на вашу думку, використовуватися? Яке місце в цьому займає реклама?

4. Розглянути організацію рекламної діяльності рекланої агенції. Визначити види рекламних агенцій ( універсальні, спеціалізовані, тощо) Навести орган структуру їх діяльності, описати завдання та функції, особливості взаємодії з іншими відділами підприємства та учасниками рекламного бізнесу. Розглянути 10 найкращих агенцій за креативністю, біллінгом та ефектом для замовнииків (див рейтинги агенцій на сайті ВРК)

5. Розглянути організацію рекламної діяльності ЗМІ (ТБ, радіо, преса, Інтернет, зовн рекл) Навести орган структуру їх діяльності, описати завдання та функції, особливості взаємодії з іншими відділами підприємства та учасниками рекламного бізнесу.

6. Назвіть відмінності в організації рекламних служб:

 • рекламодавцем та ЗМІ;

 • рекламною агенцією і ЗМІ.

7. Назвіть переваги та недоліки рекламних відділів, рекламних агенції при ЗМІ.

8. Запропонуйте власну схему організації рекламної служби для радіостанції, телеканалу, інтернет - видання, журналу, оператора зовнішньої реклами
скачати

© Усі права захищені
написати до нас