Ім'я файлу: вмирання та смерть.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 23.04.2020МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ.О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Кафедра медичної психології

Реферат

На тему: «Психологічні аспекти вмирання та смерті»
Студента 4 курсу 10 групи
Стоматологічного факультету
Ставниковича Романа Володимировича

КИЇВ 2020


Психологічні аспекти умирання та смерті


Смерть являє собою неповерне припинення всіх життєвих функцій. Вона має особисте й культурне значення, стосується не тільки вмираючого, але й живих. Відповідно до психоаналітичних теорій, для людей нормально боятися смерті, хоча ряд досліджень показують, що набагато менше страх смерті відчувають люди, що дожили до похилого віку. Їх страшить не сама смерть, а можливість тривалого й болісного вмирання.

Питання значення смерті в нашім житті й опису переживань людини при вмиранні ставлять безліч проблем. Частіше в їхній основі лежить фундаментальна ідея людини про продовження життя або свідомості після фізичної смерті тіла.

Природний несвідомий захисний психологічний механізм у формі “заперечення”, допомагає процесам свідомої переробки такого життєвого стресу, як хвороба й умирання, але може й заважати людині активно боротися із цими труднощами.

Кюблер-Росс виділила п’ять фаз пристосування до думок про смерть:

  1. заперечення;

  2. протест;

  3. «торг»;

  4. депресія;

  5. прийняття смерті.

Критики цієї, загальної для всіх людей схеми реакцій на наближений смерті, вказують, що кожна людина унікальна й по-своєму справляється з думкою про свою швидку смерть.

Психологія смерті має також складну будову.

Петерсон (1977) виділяє чотири види смерті:

  1. Соціальна смерть – людина має потребу ізолюватися від оточуючих;

  2. Психологічна смерть – усвідомлення людиною неминучого кінця, що супроводжується зниженням рівня екстравертованої свідомості, зростанням інтроверсії з аналізом минулого;

  3. Мозкова смерть – повне припинення роботи головного мозку з втратою контролю над забезпечуючими життя функціями.

Для поняття «механіки» міжособистісних переживань і змінених станів свідомості, що виникають у деяких людей у момент наближення смерті, особливо раптової, пропонувалася й безліч наукових концепцій. Думають, що всі спостереження змінених станів свідомості при цьому пояснюються якимись загальними, генетично обумовленими закономірностями, а також гіпоксією мозку в людини.

Деякі спеціалісти відмічають можливість зміни психічного стану людини навіть на самих останніх стадіях умирання. Інколи можна спостерігати зовні парадоксальну поведінку, коли людина каже про те що вона стала щасливою ніж будь-коли, що перед нею відкривається «найвищий сенс життя». Дана позиція – вистражданий плід усвідомлення екзистенціальної драми людського життя.

Рідним і близьким умираючого також доводиться пристосовуватися до процесу вмирання й смерті. Їхні психологічні реакції в таких ситуаціях, на думку Кюблер-Росс, відповідають приблизно таким у самих хворих. Є дані, що психологічні реакції втрати, сам характер втрати у випадку смерті близької людини, а також час, необхідний для того, щоб оправитися від важкої втрати, багато в чому обумовлені й культурними традиціями.

Проблема евтаназії


Питання про право людини на смерть і евтаназію викликає полеміку. Виділяють два її види: активну та пасивну евтаназію.

Активна евтаназія – навмисне умертвіння з жалю, на прохання хворого, або без нього. У правовому аспекті ці дії кваліфікуються як навмисне вбивство – у тих странах, де евтаназія заборонена законом. Активну евтаназію називають також “методом наповненого шприця”.

Пасивна евтаназія – припинення особливо складних медичних методів по підримці життя хворого, які хоча й продовжують його існування, але й не врятовують. Йдеться про скорочення періоду дистаназії, тобто “поганого умирання”. Інша назва пасивної евтаназії – “метод відкладеного шприця”. У странах, де евтаназія визнана законодавчо, для її виконання необхідно додержування близько сорока вимог, у тому числі й констатація відсутності будь-яких сучасних медичних методів з бережіння життя хворого.

У суспільстві пануючими є погляди, що забороняють використання досвіду та знань лікаря з ціллю запровадження “легкої смерті”, хоч би й на благання хворого. Цьому сприяє й невирішена проблема відносно поняття “ясної свідомості” людини, яка знаходиться у подібному стані хвороби, наскільки вона усвідомлює своє прохання. Заперечення спробам офіційно визнати евтаназію знаходяться й у практичній медицині, у якої є випадки виліковування навіть при “приречених” діагнозах. Ігнорувати такі факти повністю неможливо. Крім того, практика свідчить про здатність людини пристосуватися до життя, незважаючи на повну інвалідізацію. Прийняття евтаназії, як виду медичної допомоги, безумовно завадило б розвитку самої медичної науки, яка стимулюється саме боротьбою медичних працівників зі смертю.

Поглядам на те, що збереження життя смертельно хворих за допомогою тільки медичної апаратури й ліків нібито ігнорує при цьому потреби людини в автономії та вираженню своїх почуттів у звичайному для неї оточенні, протистоїть концепція хосписів, яка полягає в тому, що смерть настільки ж природна, як і народження, але іноді вона є тяжкою працею, що вимагає полегшення страждань, допомоги фахівців. Саме хоспіси, забезпечуючи паліативне лікування, дають можливість смертельно хворим людям прожити решту днів, як умога більш насичено, безболісно й незалежно.

смерть - Необоротне припинення життєдіяльності організму. Для одноклітинних живих форм, завершенням життя окремого організму може бути як смерть, так і мітотичний поділ клітини. Смерть завжди несла відбиток таємничості і містичності. Непередбачуваність, неминучість, несподіванка і часом незначність причин, що призводять до смерті, виводили саме поняття смерті за межі людського сприйняття, перетворювали смерть в божественну кару за гріховне існування або в божественний дар, після якого людини очікує вічна і щасливе життя. У багатьох народів існували уявлення про смерть, як про момент, коли безсмертна душа людини розлучається з тілом і прямує до душ предків. Також були і обряди поклоніння смерті.

Говорячи про вивчення смерті, академік В. А. Неговский в «Нарисах з реаніматології» писав: "... Хід природознавства призупинився перед вивченням смерті. Століттями це явище було настільки складним і незрозумілим, що, здавалося, знаходиться за межами людського пізнання. І лише поступово накопичуються боязкі і спочатку досить елементарні спроби оживити людину і випадкові успіхи при цьому зруйнували цю непізнавану стіну, що робить смерть «річчю в собі».

Кінець 19 століття внесли в проблему смерті корінні зміни. Смерть перестала нести на собі відбиток містики, але таємниця її збереглася. Смерть, будучи закономірним завершенням життя, стала таким же об'єктом наукових досліджень, як і саме життя. Один із засновників експериментальної патології, який стояв біля витоків танатології, знаменитий француз Клод Бернар в «Лекціях з експериментальної патології» писав: «... Щоб знати, як живуть організми тварини і людини, необхідно бачити, як їхні збори вмирає, бо механізми життя можуть бути розкриті і виявлені лише знанням механізмів смерті».

Зміна наукового ставлення до смерті, зведення смерті до природного фізіологічного процесу, що вимагає кваліфікованого фізіологічного аналізу і вивчення, мабуть, особливо рельєфно проявилося в висловлюванні І. П. Павлова: «... Яке велике і плідне поле розкрилося б для фізіологічного дослідження, якби негайно після викликаної хвороби або з огляду на неминучу смерть експериментатор шукав з повним знанням справи спосіб перемогти ту і іншу».

Таким чином, вже на початку XX століття смерть з містичної «речі в собі», може бути поки ще тільки в умах учених, перетворилася на об'єкт наукового пошуку, що вимагає спеціальних досліджень і аналізу. Об'єкт, який дозволяє не тільки зрозуміти причини припинення життя, а й як Геракл вступити в непримиренну боротьбу зі смертю і навіть вивчити саме життя, зрозуміти першооснови, що відрізняють живі об'єкти від неживих.

Життя і смерть, живе і неживе, виживання і невиживання - це дві сторони єдиної навколишнього нас природи. Нам на Землі відомий тільки один варіант життя - життя білкових макромолекул. З іншими варіантами ми стикаємося тільки при читанні фантастичної літератури, де можна зустріти життя на основі кремній-органічних сполук, енергетичних полів тощо. Спроби вчених визначити принципові відмінності живого і неживого робляться вже досить давно.

У минулому столітті француз Тангль визначав смерть, як загальне властивість всіх живих. Один з основоположників танатології М. Ф. Біша говорив, що життя - це сукупність явищ, які намагаються протистояти смерті. Класики діалектичного матеріалізму піддали ці уявлення критиці за їх метафізичний підхід до вирішення складної проблеми і Ф. Енгельс в «Анти-ДюрІнгу» написав: «Життя є спосіб існування білкових тіл, і цей спосіб існування полягає по своїй суті в постійному оновленні їх хімічних складових частин шляхом харчування і виділення» і далі «Жити значить вмирати». Але якщо ми зіставимо уявлення Енгельса і його опонентів, яких він критикував, то виявиться, що принципових відмінностей між ними не існує. Більш того, всі вони підходили до трактування життя тільки з позицій єдиної відомої їм білкової форми, і визначали її по відношенню до її ж протилежності - смерті.

В останні роки з'явилися гіпотеза про існування не тільки білкової форми життя і не десь в інших галактиках, а поруч з нами. В основі цієї гіпотези лежить, так звана Лептонний теорія, що пояснює відомі випадки прояву незвичайних знань у людей після важких стресових ситуацій або травм, дослідження з моніторингу маси тіла людини в процесі вмирання, при якому нібито встановлено, що відразу після припинення діяльності головного мозку, то є настання смерті мозку, маса тіла померлого зменшується на 50-60 м Це може бути пов'язано з тим, що під час агонії посилюється потовиділення. Ряд джерел повідомляють, що зміна в масі тіла відбувається в результаті використання клітинами адезінтріфосфорной кислоти (АТФ) при анаеробних (за відсутності кисню) харчуванні.

Слід зазначити, що сучасна наука заперечує можливість (в нормальних умовах) зміни маси якого б то не було об'єкта без втрати ним речовини. Закон збереження маси в хімічних реакціях був експериментально доведений М. В. Ломоносовим.

Смертність людини справила величезний вплив на людське суспільство, ставши однією з найважливіших причин появи і розвитку релігій. Значну роль релігій в історії нашої цивілізації не стане заперечувати ніхто, релігійні діячі усіх часів і народів оголошували війни (хрестові походи, газават), виправдовували загарбницькі війни релігійними цілями, стояли в ієрархії управління над правителями держав, визначали особисте життя людей і направляли розвиток культури (архітектура, живопис, музика, освіта). Всі релігії засновані на страху перед невідомим, в першу чергу на страху перед смертю. Таким чином, спираючись на страх перед смертю, обіцяючи загробне життя, релігії впливали і продовжують впливати на розвиток соціуму.

Неминучість загибелі і віра в загробне життя привели до появи проблеми позбавлення від тіл померлих або зберігання цих тіл. Різні релігії, в різні епохи вирішували це питання по різному. Християнство вимагає поховання тіл внаслідок того, що, згідно з християнським догмам, людям судилося воскреснути у власних тілах, і для цього їх необхідно зберігати. Такі уявлення призвели до виникнення особливих територій, призначених для поховання, - кладовищ.

У багатьох інших релігіях тіло не має такого важливого значення, і допускаються інші способи позбавлення, наприклад, спалення - кремація. Віра в загробне життя породила всілякі колективні ритуали, покликані супроводжувати померлого в останній в цьому світі шлях, такі як урочистий похорон, траур і багато інших.

«Смерть для того поставлена ??в кінці життя, щоб зручніше до неї приготуватися», - говорив Козьма Прутков. Але як же готуватися до неї, якщо сама тема вважається непристойною для обговорення? Набагато охочіше міркують про безсмертя, якого поки немає, ніж про смерть, яка сьогодні обов'язково присутня. Клініці вмирання майбутніх лікарів не вчать в медичних інститутах і університетах, інтернатурі, і немає повноцінних курсів з цієї проблеми в післядипломній освіті.

Це, однак, не означає, що тема ставлення людини до смерті абсолютно занедбана в світі. Проходять спеціальні симпозіуми, наприклад в Нью-Йорку - «Значення смерті» (The meaning of Death) або «Смерть і особистість» (Death and Identity), випускаються збірники, наприклад «Ставлення людини до смерті» (Man's Concern with Death, London) , на сторінках останнього зустрілися історик, теолог, психіатр, судовий медик, журналіст і парапсихолог, тобто фахівець з телепатії і ясновидіння (A. Toynbee at al., 1968).

І все ж розмова про смерть як про універсальний явище природи, яке рано чи пізно торкнеться кожного з нас, ведеться рідко, і навіть словниковий запас до теми «смерть» дуже бідний. Людина є єдиною живою істотою, що знають про неминучість смерті. Однак, згідно з безлічі психологічних спостережень, і сама людина по-справжньому не може усвідомити цього. Зазвичай, кажучи про смерть, використовують такі вирази, як «пішов», «пішов у інший світ», «втратив дружину або чоловіка», «преставився», «віддав богу душу», «пішов у кращий світ» та ін. Саме слово exitus, що означає «смерть», походить від слова «йти», «виходити».

Людство створило багато міфів про смерть. Центральним питанням більшості віросповідань є питання про життя в потойбічному світі, про життя після смерті. Люди, які відчувають страх перед смертю, шукали заспокоєння в думці про те, що життя не припиняється і після смерті, що її продовження в якійсь формі можливо. Віруючим релігія таким шляхом дає заспокоєння від страху перед смертю. Віруючі стверджують, що той, хто в житті вірив в Бога або хоча б на смертному одрі був звернений в віру, вмирає легко, заспокоєний.

В результаті нових психологічних досліджень були отримані цікаві спостереження, проведені над великим числом вмираючих: людина зазвичай вмирає так, як жив. Всі ті сили, почуття, думки, образ поведінки, які були характерні для його життя, властиві і його смерті. У людей зі здоровою нервовою системою зазвичай не відбувається змін особистості перед смертю. Помилково то твердження, що людина завжди і безумовно хоче жити. Змучений нестерпними болями, виснажений хронічними захворюваннями хворий, якому вже не допомагають ніякі болезаспокійливі засоби, часто чекає смерті звільнення, як виходу з лещат нестерпного захворювання. Жага смерті оволодіває такими хворими.

Людей, які щиро хочуть померти поділяють на три категорії:

1. Найщасливіші - це ті, які усвідомлюють, що прожили доброчесне життя, і хочуть померти, дякують Богові і природу і не створюють обтяжливого настрою собі і близьким. Вони дожили до глибокої старості, зберегли свій інтелект, нехай навіть злегка потьмянів, але втомилися жити і йдуть в мирі і спокої. На жаль, таких щасливців, як уже зазначалося вище, не такі вже й багато, і це до них відносилося слов'янське вираз почити в Бозі (померти з Богом);

2. Гірше тим, для кого смерть - бажане звільнення від страждань будь-якого роду: хвороби, мук совісті, життєвих тягот і безглуздих турбот;

3. Найбільш страждає категорія людей, які бажають померти, - це хворі, вмираючі від хвороби, з якою медицина поки не вміє справлятися. Ці люди найчастіше знають про майбутній кінець, і зазвичай найважчим для них виявляється очікування цього кінця.

Саме в останній категорії безнадійних хворих спостерігаються психопатологічні реакції вмираючих. У зв'язку з цим виділяється 10 психологічних (психопатологічних) типів реакцій у вмираючих хворих, які можна класифікувати за такими основними синдромам:

1. Тривожно-депресивний синдром - зустрічається найчастіше і проявляється занепокоєнням і страхом перед безнадійним захворюванням, пригніченістю, думками про близьку смерть, болісному кінці. У вольових в преморбиде особистостей превалює тривога, у астенічних - депресивна симптоматика. У більшої частини хворих виявляється суїцидальну поведінку. Хворі, близькі до медицини, можуть вчинити суїцид. У відмовилися від операції, після того як вони усвідомили свій онкологічний діагноз, наслідки операції, інвалідність, відсутність гарантії рецидиву, відмова від лікування можна трактувати як пасивний суїцид. Більшість пацієнтів виконує рекомендації медперсоналу, «тримаються, зціпивши зуби», не даючи виплеснутися емоційної напруги. В результаті у деяких хворих, взятих на операцію, ще до початку її виявляється то зупинка серця, то порушення мозкового кровообігу, викликане емоційними перевантаженнями;

2. Дисфоричного синдром з тужливо-злобно-похмурої забарвленням по частоті займає друге місце. У хворих відзначається дратівливість, невдоволення оточуючими, пошуки причин, що призвели до захворювання, звинувачення на адресу медпрацівників або родичів в недостатній оперативності. За фасадом агресивності часто фіксуються придушуються тривога і страх, що до певної міри робить цю реакцію компенсаторною. Дисфоричного синдром, який показує наявність найсильнішої емоційної напруженості, спостерігається у осіб з переважанням в преморбиде рис збудливості, вибуховості, епілептоідного;

3. Тривожно-іпохондричний синдром стабільно посідає третє місце. При ньому зазначається менша ступінь напруженості, ніж при перших двох. У клінічній картині переважають зниження загального фону настрою, интровертированность, спрямованість на себе, емоційна напруженість з фіксацією уваги на своє здоров'я, страхами перед операцією, її наслідками, ускладненнями і т. П .;

4. Обсесивно-фобічні синдром проявляється у формі нав'язливості і страхів. Спостерігається у тривожно-недовірливих осіб з наявністю психастенических рис характеру. Хворі відчувають огиду до своїх сусідів по палаті, нав'язливий страх забруднення, зараження «раковими мікробами», болісні уявлення про смерть під час операції і після неї, тривогу з приводу можливості випускання газів, калу, нетримання сечі і т. Д .;

5. Апатичний синдром свідчить про виснаження компенсаторних механізмів емоційної сфери. У хворих спостерігаються млявість, деяка загальмованість, байдужість, відсутність будь-яких інтересів, навіть щодо перспектив і життя. Даний синдром найчастіше зустрічається у астенічних особистостей в порівнянні з вольовими. Апатичний синдром - етап в динаміці реакцій, які доцільно адаптують пацієнта до мінливих умов. І тут необхідно дати організму силу для відновлення;

6. Астено-депресивний синдром характеризується пригніченістю, тужливістю з переживаннями безнадійності свого захворювання, ранньої або пізньої, але приреченості. Цією симптоматиці супроводжує депресивний фон. Цей синдром зустрічається найчастіше у осіб з циклоїдним складом характеру;

7. Астено-іпохондричний синдром зустрічається в післяопераційному періоді. На передній план виступають страх ускладнень, тривога з приводу загоєння операційної рани, занепокоєння в зв'язку з наслідками калічить операції;

8. деперсонализационности-дереалізаціонние синдром зустрічається у так званих истеро-стигматизованих хворих. Хворі скаржаться на втрату почуття реальності, що не відчувають ні навколишнього, ні навіть свого тіла, вимагають снодійних, хоча засипають і без них, відзначають зникнення смакових відчуттів, апетиту, а разом з цим - задоволеності від здійснення тих чи інших фізіологічних актів в цілому;

9. Параноїдний синдром спостерігається рідко і визначається в божевільною трактуванні навколишнього, що супроводжується ідеями відносини, переслідування, одиничними обманами сприйняття, агресивністю по відношенню до оточуючих. Характерна зв'язок цього синдрому з шизоїдними особливостями особистості в преморбиде.

10. Ейфорійний синдром виникає за механізмом реакції «надії», «полегшення», «успіху», нерідко ейфорія з'являється на післяопераційному етапі. Ейфорійний синдром проявляється в підвищеному настрої, переоцінки свого стану і можливостей, що здається невмотивованою радості. Безсумнівна його зв'язок з групою циклоїдного ряду.

Евтаназія: за і проти. евтаназія (Грец. ?? - добре + ??????? - смерть) - практика припинення (або скорочення) життя людини або тварини, яка страждає невиліковним захворюванням, відчуває нестерпні страждання, в задоволення прохання без медичних показань в безболісної або мінімально болісній формі, для скорочення страждань. Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII столітті для визначення «легкої смерті».

Проблема евтаназії в Україні не варто ще так гостро, як на Заході в силу нейтрального громадської думки, християнських традицій і моральних підвалин лікарів. Але завдяки прогресу медицини число людей, які страждають від страшних болів або самого стану хвороби через продовження життя, постійно збільшується.

У 60-ті роки ХХ століття проблема евтаназії знову була піднята перед суспільством вже в зовсім іншому аспекті. Зауважимо, що сам термін "евтаназія" відрізняється крайньою суперечливістю, що ускладнює однозначне тлумачення, викликає термінологічну плутанину. Залежно від визначення терміна змінюється і підхід до проблеми.

У теорії виділяються два види евтаназії: пасивна евтаназія (навмисне припинення медиками підтримуючої терапії хворого) і активна евтаназія (введення помираючому лікарських засобів або інші дії, які тягнуть за собою швидку смерть). До активної евтаназії часто відносять і самогубство з лікарською допомогою (надання хворому на його прохання препаратів, що скорочують життя).

Пасивна евтаназія (або як її ще називають "метод відкладеного шприца") виражається в тому, що припиняється надання спрямованої на продовження життя медичної допомоги, що прискорює настання природної смерті - що на практиці досить часто зустрічається і у нас в країні.

Пасивна евтаназія практикується майже у всіх країнах. Згідно з відомостями, опублікованими в Міжнародному медичному журналі, 40% всіх смертей хворих настає або в результаті прийняття спільного з медиками рішення про припинення життя, або в результаті відмови від лікування, або за допомогою ліків, що прискорюють настання смерті.

Активна евтаназія може виражатися в наступних формах:

1) "Вбивство з милосердя" - відбувається в тих випадках, коли лікар, бачачи болісні страждання безнадійно хворої людини та будучи не в силах їх усунути, наприклад, вводить йому сверхдозу знеболюючого препарату, в результаті чого настає бажаний смертельний результат;

2) "Самогубство, ассістіруемое лікарем" - відбувається, коли лікар тільки допомагає невиліковно хворій людині покінчити з життям;

3) Власне активна евтаназія - може відбуватися і без допомоги лікаря.

Пацієнт сам включає пристрій, який приводить його до швидкої і безболісної смерті, як би сам накладає на себе руки. За даними Американської медичної асоціації, велика частина хворих, які помирають в лікарнях США, йде з життя добровільно за допомогою медперсоналу. Вважається, що негласно існує подібна практика і в Україні при тому, що активна евтаназія різко і беззастережно засуджується не тільки в нашій країні, але і в інших державах.

Таким чином, суть проблеми активної евтаназії полягає в спробах виправдати умисне заподіяння лікарем смерті хворому з співчуття або на прохання самого вмираючого або його близьких.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас