Ім'я файлу: СРС 13 +14 Марченко.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 18.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
технологія ліків.docx
Григорян курсова.docx
Повіки, слізні органи зошит2 (1) (1).docx
4 курс 20 Ожир_ння.doc

Марченко Маргарита 7223

СРС тема: Психічні порушення при інфекційних захворюваннях, черепно-мозкових травмах, соматичних та ендокринних захворюваннях

3. Створити алгоритм лікування пацієнта з інфекційним захворюванням.

 1. вплив на збудника та його токсини— етіотропне лікування (антибіотики, противірусні, хіміотерапевтичні)

 2. вплив на імунологічну реактивність організму — специфічна і неспецифічна імунотерапія; (сироватки, імуноглобуліни)

 3. вплив на певні ланки інфекційного процесу, відновлення і корекцію гомеостазу — патогенетичне лікування; (дезінтоксикаційна терапія, регідранти, вітаміни)

 4. усунення або зменшення основних проявів хвороби — симптоматичне лікування.

Тема 14 : Психічні порушення пізнього віку. Судинні психічні розлади

 1. Створити алгоритм лікування хворого гіпертонічною хворобою з психічними розладами

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ

1. Лікування (немедикаментозне і медикаментозне) необхідно починати якомога раніше і проводити його постійно, як правило, все життя. Поняття «курсове лікування» до антигіпертензивної терапії неприйнятне.

2. Всі особи з підвищеним АТ підлягають немедикаментозному лікуванню, або модифікації способу життя (див. нижче). Дієтичні рекомендації займають важливе місце серед немедикаментозних методів корекції АГ.

3. Схема лікування повинна бути простою, по можливості – за принципом «одна таблетка на день». Це збільшує кількість хворих, що реально лікуються, і, відповідно, зменшує кількість тих, які припиняють лікування.

4. Перевагу слід надавати антигіпертензивним препаратам тривалої дії, в т. ч. – ретардним формам, оскільки це попереджує значні коливання АТ протягом доби, а також зменшує кількість призначених таблеток.

5. Хворі літнього віку з ізольованою систолічною гіпертензією підлягають лікуванню так само, як із систолодіастолічною.

7. У хворих із вторинною гіпертензією першочерговим завданням є лікування її причини. Артеріальна гіпертензія також підлягає обов'язковій корекції.

Препарати першої лінії:

 • діуретики

 • інгібітори АПФ

 • антагоністи кальцію тривалої дії

 • антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ

 • бетаадреноблокатори

+ Антидепресанти, транквілізатори, нейролептики, нормотиміки.

+ Психотерапія

Препарати першої лінії при застосуванні в еквівалентних дозах призводять до однакового зниження АТ та суттєвого зменшення ризику серцево судинних ускладнень.

Препарати другої лінії:

 • альфа1адреноблокатори

 • алкалоїди раувольфії

 • центральні α2агоністи (клонідін, гуанфацин, метилдопа)

 • агоністи імідазолінових рецепторів (моксонідин)

Докази ефективного зниження ризику серцевосудинних захворювань при застосуванні препаратів другої лінії значно менші порівняно з препаратами першої лінії.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас