Ім'я файлу: Алгоритм проведення спортивних та рекреаційних заходів включа
Розширення: doc
Розмір: 64кб.
Дата: 13.06.2020
скачати

Лекція № 2.

Тема: Проведення рекреаційних та спортивних заходів.
План.

1. Алгоритм проведення спортивних та рекреаційних заходів.

2. Етапи організації спортивних та рекреаційних заходів

3.Основні документи рекреаційних та спортивних заходів.

4. Інформаційно-технічне обслуговування та робота з глядачами.

Література.

1. Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К. : Наук. світ, 2008. – 198 с.

2. Каневец Г. М. Организационно-методические основы проведения спортивно-массовых мероприятий: Лекция. – Л.: ГДО – ИФК, 1984. – 24 с.

3. Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімпійська література, 2010.- 248 с.

4. Сегал М. Д. Физкультурные праздники и зрелища. – М.: ФиС, 1977. – 222 с.23.
Алгоритм проведення спортивних та рекреаційних заходів включає три блоки: організаційне, фінансове та інформаційне забезпечення.

Організаційне забезпечення включає вибір бази, місце змагань, забезпечення суддівського та спортивного обладнання, розміщення учасників, гостей, вболівальників, забезпечення харчуванням, водою, транспортом, тощо.

Фінансове забеспечення включає складання кошторису проведення заходу, получення бюджетного субсидування, пошук спонсорів, меценатів, виготовлення спортивної атрибутики, оплата аренди, виготовлення спортивної атрибутики, додаткової діяльності робітників.

Інформаційне забезпечення полягає в підготовці наказів, розпоряджень, плану підготовки, положення про змагання, сценарію, забезпечення рекламою, організація нагородження, фото-відео зйомки.

Спеціалісти рекомендують виділяти три етапи, які пов язані з алгорітмом організації проведення спортивних та рекреаційних заходів.

У рамках кожного періоду організації спортивних та рекреаційних заходів висуваються свої цілі й завдання, розробляються плани їх досягнення, створюються органи управління, які реалізують необхідні документи.

Перший етап організації заходів – період підготовки до проведення спортивного та рекреаційного заходу, яка включає складання сценарію, розподіл ролей і обов’язків між учасниками, підбір музичного супроводу, оформлення майданчика або залу, підготовка спортивної форми, емблем, запрошень, тощо.

Для організації заходу необхідно завчасно створити підготовчу комісію. До неї входять працівники управлінь та відомств фізичної культури і спорту, ,викладачі, тренери, представники культури і тих організацій, які можуть бути корисні в підготовці, проведенні та забезпеченні змагань, атракціонів і розваг.

Для впорядкування роботи комісії складається план підготовки заходу із

урахуванням його мети, особливостей передбачуваних учасників, змісту

змагальних вправ, об'єктивних умов і можливостей організаторів.

План передбачає конкретизацію змісту роботи, терміну виконання,

визначення відповідальних та відомості про організації, учасників, суддів,

задіяних у заході.

У плані бажано передбачити наступні питання.

1. Розробка положення про спортивно-масовий захід та кошторису витрат.

2. Розробка сценарію (розгорнутого плану проведення), враховуючи

церемонії відкриття, проведення, закриття, нагородження, використання символіки, гімну, музичного супроводу та ін.

3. Підбір, затвердження, інструктаж безпосередніх організаторів,

технічних керівників, суддів, членів журі.

4. Підготовка, місць проведення змагань, реклама, оформлення засобами наочної агітації й пропаганди, маркування трас, ігрових майданчиків, установка покажчиків, огородження й т.д.

5. Підготовка устаткування, інвентарю, спорядження (у тому числі

суддівського), придбання призів, підготовка грамот, протоколів і т.д.

6. Виготовлення засобів наочної агітації, складання коментаторських

текстів, афіш, оголошень, бланків «експрес-інформації» і т.д.

7. Організація медичного забезпечення, підбір лікарів, придбання

медичних препаратів.

У разі проведення заходу не на типових спортивних спорудах, а з виїздом за місто, в плані підготовки змагання повинен бути додатковий медичний пункт:

8. Організація транспортного медичного й побутового обслуговування.

У цьому пункті необхідно передбачити порядок забезпечення учасників і

суддів транспортом, підготовку тимчасових укриттів від дощу, забезпечення

питною водою. У деяких випадках варто передбачити спорудження

тимчасової роздягальні, організацію харчування, прокату спортивного

інвентарю й ін. Загальне керівництво підготовчою роботою здійснює організаційний

комітет. Організатори заходів визначають його вид та тривалість.

Для підготовки спортивних та рекреаційних заходів необхідно розробити план-сценарій, де відображається його мета, вік учасників, тривалість, хід дій.

Тривалість рекреаційних заходів визначається віком його учасників:

- для дітей 4-5 років не більше 25 хвилин;

- для дітей 6-7 років не більше 30 хвилин;

- для учнів молодших класів не більше 45 хвилин;

- для учнів середньої школи та для людей похилого віку не більше 60 хв;

- для учнів старшої школи не більше 90 хвилин,

- для дорослих 90-120 хвилин.

Якщо у святі беруть участь люди різного віку, то його тривалість

визначається за віком наймолодших. Вказана тривалість свята є

рекомендованим часом і може бути збільшена за рахунок музичних,

театралізованих чи спортивно-розвжальних пауз. Проте, у будь-якому

випадку свято не повинно тривати більше 2 годин (120 хвилин), інакше

наступає втома, що знижує інтерес як учасників, так і глядачів до того, що

відбувається.

У плані-сценарії обов’язково прописується місце проведення фізкультурного свята, вказуються предмети оформлення та схема

розташування учасників, гостей та глядачів. Хід спортивних та рекреаційних заходів розписується за часом початку кожної дії, а також передбачаються ведучі свята, що вибираються із числа людей, яким характерна артистичність, живе, невимушене спілкування, ерудиція, експромт. Бажано у плані-сценарії врахувати участь у святі вболівальників, проведення з ними конкурсів чи вікторин.

При складанні плану-сценарію заходу необхідно також передбачити наступні моменти:

- поступовість зростання фізичного і психічного навантаження;

- чередування ігор і завдань (змагань) з високим фізичним

навантаженням та емоційним напруженням та завдань на знання таких напружень;

- чергування масових та індивідуальних ігор і завдань (якщо це можливо);

- індивідуальні особливості та можливості учасників.

Особливе значення має оформлення фізкультурного свята на відкритому майданчику, причому це стосується і стадіону і міської площі і великої лісової галявини. Справа у тому, що оформлення (заповнення) величезних відкритих просторів має певні обмеження, як технічні, так і бюджетні .

Особливу увагу необхідно приділити підбору музики та підготовці засобів її трансляції. Музичний супровід забезпечує відповідний емоційний настрій, допомагає синхронному виконанню фізичних вправ, заповнює паузи, концентрує увага дітей, сигналізує про початок і кінець гри-завдання. Слід продумати музичний супровід фізичних вправ (парад, комплекси вправ, тощо) музичні заставки, фонову музику для атракціонів, сюрпризів, нагородження, тощо.
Вимоги до розробки положення про рекреаційний та спортивний захід

Положення - головний управлінський документ, на підставі якого здійснюється підготовка й безпосереднє проведення заходу. Положення

визначає сутність, зміст і порядок змагальної діяльності, регламентує відносини між організаторами, суддями й учасниками.

У зв'язку із цим положення необхідно складати гранично чітко, щоб повністю виключити різне тлумачення тих або інших його пунктів. У ньому потрібно передбачити конкретні найбільш важливим ситуації, які можуть виникнути в ході проведення змагань. Разом з тим положення повинне бути по можливості коротким, ясно сформульованим. Його не слід перевантажувати вказівками, передбаченими загальноприйнятими типовими правилами змагань з певних видів спорту.

У сфері рекреаційної роботи часто проводяться змагання за спрощеними правилами. У цьому випадку у положенні повинен бути обумовлений характер спрощення.

Другий етап організації заходів – період проведення спортивного та рекреаційного заходу, яке здійснюється у відповідності до його структури, умовно поділеного на три частини:

1) ввідну – у формі параду, церемонії відкриття, що включає

представлення команд, або учасників, гостей, суддів, тощо;

2) основну, яка спрямована на вирішення головного завдання,

наповнюється руховим змістом (наприклад - на відкритому повітрі у поєднанні з елементами драматизації, хореографії, співу, вікторин, конкурсів і атракціонів), розважальними паузами, поточним підведенням підсумків;

3) заключну, що включає загальне підведення підсумків, яке

завершується церемонією нагородження переможців, призерів, номінантів, вшануванням переможців, закриттям свята.

Третім етапом - період завершення спортивного та рекреаційного заходіву є аналіз його проведення, висвітлення ходу та результатів на стендах, у засобах масової інформації, заохочення організаторів.

Для кожного періоду потрібна певна інформація, існують різні групи споживачів, які потребують цю інформацію [5].

Інформацію, яка необхідна на етапі проведення та завершення спортивних змагань, можна систематизувати таким чином:

Період проведення спортивного змагання включає в себе таку інформацію:

  1. Інформація на сайті про хід змагання (відображає хід і результати спортивного змагання в режимі реального часу).

  2. Інформація для тренерів включає програму змагань на кожен день, необхідні відомості про спортивні споруди, технічні результати змагань

  3. Інформація для ЗМІ – технічні результати змагань, час і місце проведення церемонії нагородження, прес-конференцій, протоколи змагань тощо,

  4. Інформація для рекламодавців – місце, час і порядок розміщення реклами безпосередньо на спортивній споруді та на її території, інші інформаційні матеріали

Період завершення спортивного змагання включає в себе таку інформацію:

1. Інформація на сайті про результати змагання – технічні результати змагань, інформація про учасників змагання, переможців, календар найближчих змагань

2. Інформація для ЗМІ – підсумкові протоколи змагань, інформація про заключні прес-Конференції

3. Підсумкова інформація для учасників змагань, керівників команд, тренерів – підсумкові

Протоколи

4. Інформація для спонсорів – звіт про змагання, фінансовий звіт, листи подяки

5. Інформація для вищестоящої федерації – звітні дані про проведення спортивного змагання

6. Інформація провідної організації – звіти про проведення змагання: загальний і фінансовий Звіти
ПЛАН-СЦЕНАРІЙ

_____________________________________

(назва залікового заходу)

1. ОПИС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ (кількість учасників,

глядачів, обладнання, інвентарю та їх розташування).

2. УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЗАХОДУ (шикування, підйом

прапору, промова запрошених, показові виступи).

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМАНД, СУДДІВ.

4. ПРОГРАМА ЗАХОДУ.

5. УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ ЗАХОДУ (шикування,

нагородження, промова запрошених, показові виступи).
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор________________________

(назва об’єкта практики)

________________/________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«____» _________________ 20 ___р.


П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення

________________________________________

(назва заходу)

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.

2. МІСЦЕ І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ.

3. КЕРІВНИЦТВО ЗАХОДОМ.

4. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ ТА УМОВИ ДОПУСКУ.

5. ПРОГРАМА ЗАХОДУ.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

(СИСТЕМА ЗАЛІКУ).

7. НАГОРОДЖЕННЯ.

8. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК.

ОРГКОМІТЕТ
скачати

© Усі права захищені
написати до нас