1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 09 Травма грудної клітки - студ (2).doc
Розширення: doc
Розмір: 1290кб.
Дата: 29.01.2021
скачатиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №2

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

від 27 серпня 2019 р., протокол №1

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор
______________О.Ю. Іоффе


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Підготовка офіцерів запасу

Модуль

Військово-польова хірургія

Змістовний модуль 3

Травма черепа, хребта, головного та спинного мозку, грудної клітки, живота.

Тема заняття № 9

Травма грудної клітки

Курс

Четвертий

Факультет

Медичний №1,2,3, 4 та ЗСУКиїв 2019


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


В даний час частота травм грудної клітки, пов'язаних з різними ситуаціями – військовими діями, автодорожніми, побутовими, професійними і спортивними, вкрай висока. Летальність при цьому становить

10%, в більшості випадків, вже після госпіталізації потерпілого. У США, де статистика більш достовірна, 100 000 смертей на рік обумовлені травмами, з яких закрита травма грудної клітини є причиною смерті в 20 – 25% випадків. У більшості випадків розвиток критичних ситуацій і, навіть, загибель хворого можна попередити за допомогою простих діагностичних і лікувальних заходів. У невеликій кількості випадків, що, як правило, не перевищує 10 – 20 % всіх травм грудної клітки, потрібне спеціалізоване хірургічне втручання.

Надання медичної допомоги постраждалим в наслідок використання сучасної вогнепальної зброї у теперішній час є актуальною хірургічною проблемою. Частота ураження органів грудної клітини під час Великої Вітчизняної війни складала 7— 12%, з досвіду локальних конфліктів сьогодення вона збільшилась до 10—15%. Бой­ова травма грудної клітини (БТГК) складається з вогнепальної травми (пульові, ос­колкові, мінно—вибухові поранення), невогнепальні травми (відкриті та закриті травми грудної клітини) та їх поєднання. 1. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
 • Вивчити і засвоїти частоту, класифікацію, клініку та діагностику закритих та відкритих травм грудної клітки та органів.

 • Відновити і розширити уявлення про патогенез розладів зовнішнього дихання при різних травмах грудної клітки і їх значення в розвитку гострої дихальної недостатності.

 • Оволодіти і закріпити практичними навичками алгоритм надання невідкладної медичної допомоги на місці травми і в процесі лікування постраждалих з відкритими та закритими травмами грудей.

 • Вивчити і засвоїти особливості вогнепальних поранень грудної клітки, ускладнення, клініку, діагностику, та надання допомоги на етапах евакуації.

 • Навчити студентів діяти в осередку масових ушкоджень, проводити медичне сортування, надавати невідкладну допомогу.

 • Організувати вивчення і засвоєння заходів медичної допомоги постраждалим з пошкодженнями грудної клітки і її органів на місці травми, під час надання першої лікарської допомоги та кваліфікованої допомоги.
 1. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ:
Назва попередніх дисциплін


Отримані навички

Нормальна

анатомія людини

Знати будову грудної клітки, органів грудної клітки, легень, серця, стравоходу, судин.


Гістологія

Описувати гістологічну структуру легені, альвеолярного епітелію.


Нормальна фізіологія


Відновити знання фізіологічної функції зовнішнього дихання, газообмін в легенях, роль сульфактанта.


Патологічна фізіологія і анатомія

Визначати реакцію організму на пошкодження клітин, механізми реактивності і інфекційного процесу, ідентифікувати стадії запалення, змертвіння, гангрену, роль фагоцитоза в рановому процесі.


Біологічна хімія

Відновити знання основних біохімічних процесів в організмі: обмін білків, вуглеводів, жирів, поняття про катаболічні та анаболічні процеси. Цикл Кребса, аеробний та анаеробний гліколіз.

Знати показники загального білка і фракції білірубіна, коагулограми, глюкози, сечовини, креатиніну, загального аналізу крові і сечі у здорових осіб.


Загальна хірургія

Відновити знання класифікації закритої травми грудної клітки.

Виконання практичних навичок з методів зупинки кровотечі, міжреберної блокади.
 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ.4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен

засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

Ателектаз

патологічний стан легкого або його частини, при якому легеневі альвеоли не містять повітря, і представляються спавшегося (обтураційний ателектаз обумовлений закриттям просвіту бронха, компресійний - здавленням бронха).

Колапс легені

наслідок зовнішнього здавлення легеневої тканини (скупченням повітря, крові, ексудату або пухлиною), за відсутності порушення проходження бронха, тому повітря в альвеолах присутнє.

Пневмоторакс

патологічний стан, що характеризується скупченням повітря між вісцеральної і парієтальної плеврою, тобто в плевральній порожнині.

Гемоторакс

скупчення крові в плевральній порожнині.

Бронхо-плевральна нориця

Патологічне спів устя між бронхом та порожниною плеври.

Тахіпное

прискорене дихання.

Торакотомія

хірургічна операція розтин грудної порожнини шляхом розрізу грудної стінки.

Торакоцентез

прокол грудної стінки за допомогою голки або троакара.

Флотация

маятнікообразние руху.

Емфізема

розтягнення тканини або органу повітрям.


4.2. Теоретичні питання до заняття:


 1. Частота вогнепальних поранень за матеріалами В.В.В. і в локальних післявоєнних конфліктах.

 2. Класифікація закритих травм грудної клітки.

 3. Класифікація відкритих проникаючих поранень грудної клітки.

 4. Ступені тяжкості ураження грудної клітки.

 5. Клінічний перебіг закритих пошкоджень грудної клітки, та їх діагностика.

 6. Забої м’яких тканин грудної стінки.

 7. Стискання грудної клітки.

 8. Травматична асфіксія.

 9. Переломи ребер.

 10. Множинні та флотуючі переломи ребер.

 11. Механізм розвитку парадоксального дихання при сформованому «реберному клапані».

 12. Переломи грудини.

 13. Пошкодження легенів

 14. Мінно-вибухова травма.

 15. Види пошкоджень серця при пошкодженні грудей.

 16. Принципи етапного лікування потерпілих з закритими пошкодженнями грудей.

 17. Перша медична допомога на полі бою, на місці катастрофи при закритих травмах грудей.

 18. Долікарська допомога при закритих травмах грудей.

 19. Перша лікарська допомога при закритих травмах грудей.

 20. Кваліфікована хірургічна допомога при закритих травмах грудей.

 21. Особливості клінічного перебігу відкритих вогнепальних ран грудей.

 22. Ускладнення при вогнепальних пораненнях грудей.

 23. Відкритий пневмоторакс, визначення, головні патогенетичні фактори, що викликають легенево-серцеву недостатність. Клініка.

 24. Алгоритм невідкладної допомоги на догоспітальному етапі при відкритому пневмотораксі.

 25. Клапанний пневмоторакс. Визначення, головні патогенетичні фактори, що обумовлюють розвиток гострої дихальної і серцево-судинної недостатності. Клініка.

 26. Алгоритм невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі при клапанному пневмотораксі.

 27. Закритий пневмоторакс, клініка.

 28. Гемоторакс, види гемотораксу. Клініка, діагностика.

 29. Алгоритм невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі при гемотораксі.

 30. Травми серця, класифікація.

 31. Тампонада серця. Клініка. Достовірні ознаки поранень серця.

 32. Алгоритм невідкладної допомоги при тампонаді серця.

 33. Перша медична допомога при проникаючих пораненнях грудей.

 34. Долікарська допомога при проникаючих пораненнях грудей.

 35. Перша лікарська допомога при проникаючих пораненнях грудей.

 36. Кваліфікована хірургічна допомога(медична рота бригади) при проникаючих пораненнях грудей. Сортування поранених.

 37. Невідкладні заходи кваліфікованої хірургічної допомоги за життєвими показаннями.

 38. Термінові заходи кваліфікованої хірургічної допомоги першої черги.

 39. Термінові заходи кваліфікованої хірургічної допомоги другої черги.


4.3. Практичні роботи, які виконуються на занятті:
1. Вміти діагностувати закриті пошкодження грудної клітки: забій м’яких тканин, стиснення грудної клітки, травматичну асфіксію.

2. Вміти діагностувати одинарні та множинні переломи ребер, флотуючі переломи ребер.

3. Провести міжреберну новокаїнову блокаду.

4. Міжреберну спирт-новокаїнову блокаду.

5. Паравертебральну блокаду.

6. Надати допомогу на місці події при закритих травмах грудей(забої м’яких тканин, стисненні грудної клітки, реберному клапані).

7. Забезпечити прохідність дихальних шляхів(очищення ротової порожнини від слизу, крові, блювотних мас, землі) ввести повітропровід.

8. Виконати конікотомію, пункцію крикотиреоїдної зв’язки.

9. Визначити тяжкість закритої травми за частотою дихання, пульсу і величиною АТ.

10. Надати долікарську допомогу при травмах грудної клітки.

11. Надати першу лікарську допомогу при травмах грудей; провести сортування травмованих, виконати пункцію плевральної порожнини при внутрішньому пневмотораксі.

12. Діагностувати гемоторакс, визначити орієнтовну величину гемотораксу.

13. Провести пункцію гемотораксу і під час пункції встановити:

а)продовжується крововтрата чи зупинилась( проба Рувелуа-Грегуара);

б)інфікований вміст плевральної порожнини чи ні(проби Ефендієва, Петрова).

14. Накласти оклюзійну пов’язку при відкритому пневмотораксі і зафіксувати її пов’язкою Дезо.

15. Провести пункцію перикарда.

16. Надати першу медичну допомогу при проникаючих пораненнях грудей.

17. Надати долікарську допомогу при проникаючих пораненнях грудей.

18. Нписати призначення для протишокової терапії при шоці 2-3 ступеню на етапі надання першої лікарської допомоги.

19. Написати призначення для протишокової терапії при надтяжкому шоці на етапі надання першої лікарської допомоги.

20. Письмово провести сортування потерпілих під час катастрофи і вказати які з них відносяться до кожної з груп.

21. Письмово перерахувати заходи першої лікарської допомоги потерпілим з травмами грудної клітки(проникаючими і непроникаючими).

22. Замінити оклюзійну пов’язку на багатошарову марлево-бальзамічну(мазьову) за Банайтісом.

23. Накласти оклюзійну пов’язку при відкритому пневмотораксі з використанням прогумованої оболонки, зафіксувати її, прибинтувати руку (прийом Лібова).

24 Проведіть письмово сортування поранених в медичній роті бригади (кваліфікована хірургічна допомога) – 4 групи.

25. Напишіть призначення комплексного лікування плевропульмональних хворих у відділенні інтенсивної терапії при шоках 1,2,3 ступеню.

26. Підберіть все необхідне і проведіть вагосимпатичну шийну блокаду.

27. Підготуйте систему для внутрішньовенного вливання розчинів.

28. Простимулюйте кашльовий рефлекс і відходження мокроти із верхніх дихальних шляхів(методи, методика). 1. ЗМІСТ ТЕМИКласифікація пошкоджень. За характером ураження грудної клітки поділяють на закриті ті відкриті.

1. Закриті пошкодження грудної клітки можуть супроводжуватись її струсом, забиттям, стисненням, можуть бути: ізольовані, односторонні, двосторонні, без пошкодження кісток, з пошкодженням кісток, без пошкодження внутрішніх органів, з пошкодженням внутрішніх органів, без пневмотораксу, з пневмотораксом, без гемотораксу, з гемотораксом, без внутрішньолегеневої гематоми, з внутрвшньолегеневою гематомою, поєднаними і комбінованими. За ступенем тяжкості: а) легкі, б) середньої тяжкості, в) тяжкі. По механізму пошкодження: а) забій, б) від стиснення, в) струс. Закриті пошкодження грудей виникають в разі прямої чи непрямої дії ударної хвилі або безпосереднього зтискання. Характеризуються розладом дихання, серцево-судинної системи і кровообігу.

При струсі, забитті, зтиснення грудей внаслідок ушкоджень легеневої тканини, бронхів, судин наступають важкі порушення дихання і виникнення плевропульмонального шоку. Якщо стиснення грудей наступає під час вдоху - виникає травматична асфіксія (ціаноз шкіри голови, обличчя, шиї , грудей із-за множинних крововиливів і веностазу).

2. Серед відкритих пошкоджень грудей розрізняють: а) невогнепальні

б) вогнепальні пошкодження. Відкриті: а) проникаючі і непроникаючі;

б) наскрізні, сліпі, дотичні; в) одиночні і множинні; г) поєднані і комбіновані; д) з пошкодженням внутрішніх органів і без пошкодження; є) з пошкодженням кісток і без пошкодження; ж) з пневмотораксом (закритий, відкритий, клапанний); з) з гемотораксом (малий, середній, великий); і) з внутрішньолегеневою гематомою (сегментарною, дольовою, тотальною.)

Сліпі і наскрізні поранення периферійної зони легень найменш небезпечні. Поранення прикореневої зони легенів дуже небезпечні, так як часто супроводжуються пошкодженням великих судин, бронхів, утворенням гематом, що приводять до смерті. Після поранення у більшості травмованих розвивається травматичний плеврапульмональний шок, в основі якого лежить біль, остра дихальна недостатність, крововтрата і порушення гемодинаміки. Характерними симптомами проникаючого поранення грудей є: наявність пневмотораксу, гемотораксу, кровохаркання і підшкірної емфіземи.
Клінічний перебіг закритих пошкоджень грудної клітки та їх діагностика.

Найчастіше травми грудної клітки спостерігаються на виробництві, на будівництві, при дорожніх катастрофах. Закриті пошкодження грудної клітки можуть супроводжуватися її струсом, забиттям, стисненням. Часто вони поєднуються з пошкодженням кісток грудної стінки (перелом ребер, грудини). Травма може бути одно- і двобічною.

1. Забої м'яких тканин грудної стінки. Загальний стан потерпілого частіше задовільний. В області удару є припухлість, садно, синець. Болі постійні, як під час дихальних рухів, так і при затримці дихання. Зустрічна нагрузка на непошкоджені відділи грудної клітки не болючі. При поширених забоях грудної стінки можливі значні крововиливи у м'які тканини, виражені болі і розлади дихання.

Алгоритм невідкладної допомоги:

- введення одного із знеболюючих засобів дом'язево: анальгін – 50%-30 мл, кетанов (кеталонг) – 1,0 мл, діклофенак – 3,0 мл і ін.;

- холод на 40-45 хв. на місце травми;

- постільний режим 1-3 дні.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас