1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: docsity-testy-4-kurs-dhst-stomat.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 816кб.
Дата: 03.09.2022
скачати

Тесты 4 курс ДХСТ ( стомат)
Детская хирургия
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
(НМУ)
73 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

Міністерство охорони здоров’я України
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Кафедра хірургічної стоматології дитячого віку
Затверджено
На засіданні кафедри хірургічної
стоматології дитячого віку,
протокол №
від
Зав. кафедрою проф.
Л.В.Харьков
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для поточного контролю
студентів YII семестру стоматологічного факультету
з хірургічної стоматології дитячого віку
(згідно з форматом ліцензійного іспиту Крок 2 “Стоматологія”)
Складачі:
проф. Л.В.Харьков проф. Л.М.Яковенко ас. Н.І.Нероденко
КИЇВ – 2007
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

Знеболювання тканин ЩЛД......................................................................................................3
Видалення зубів у дітей.............................................................................................................11
Гострі та хронічні періостити щелеп..................................................................................19
9. +*У хлопчика 7
ми
років діагностовано гострий гнійний одонтогенний періостит
верхньої щелепи від 54 зуба. Оберіть спосіб лікування:.......................................................21
12. *+У дівчинки 6
ти
років діагностовано гострий гнійний одонтогенний періостит
верхньої щелепи від 64 зуба. Назвіть основну місцеву клінічну ознаку цього
захворювання:..............................................................................................................................21
Гострі та хронічні остеомієліти щелеп...............................................................................29
Артрити СНЩС........................................................................................................................37
Одонтогенні запальні кісти щелеп.........................................................................................43
Гострі та хронічні лімфаденіти ЩЛД..................................................................................47
Абсцеси та флегмони ЩЛД......................................................................................................54
Фурункули та карбункули ЩЛД у дітей..........................................................................................................56
Гострі та хронічні сіалоаденіти.............................................................................................58
Травми м’яких тканин ЩЛД...................................................................................................63
Аномалії вуздечок.......................................................................................................................69
2
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

Знеболювання тканин ЩЛД
1. **Дівчинці 3
х років встановлено діагноз: гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 74 зуба. Необхідно провести періостотомію та видалення 74 зуба. Дитина збуджена.
Оберіть оптимальний вид знеболювання для хірургічного втручання:
A. *Внутрішньовенний наркоз;
B. Мандибулярна анестезія;
C. Масковий наркоз;
D. Інтубаційний наркоз;
E. Центральна анестезія.
2. *Хлопчик 6
ти років скаржиться на рухливість 71, 81 зубів. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається вільно, слизова оболонка у ділянці 71, 81 зубів помірно гіперемована, зуби мають рухливість II-III ступеню. Визначте метод знеболювання для видалення зубів
A. Аплікаційна анестезія;
B. Мандибулярна анестезія;
C. Торусальна анестезія;
D. *Інфільтраційна анестезія;
E. Туберальна анестезія.
3. *Під час операції видалення зуба дівчинка 11
ти років поскаржилася на раптову слабкість,
запаморочення, нудоту. Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте,
пульс слабий, артеріальний тиск знижений (90/60 мм рт.ст.), руки холодні. Визначте імовірний діагноз.
A. Колапс;
B. *Непритомність;
C. Анафілактичний шок ;
D. Травматичний шок;
E. Токсичний шок.
4. *Хлопчику 8
ми років встановлено діагноз: загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
54 зуба. Дитина соматично здорова. Оберіть метод знеболення для операції видалення зуба.
A. Інфраорбітальна та палатинальна анестезія;
B. Туберальна та палатинальна анестезія;
C. *Інфільтраційна анестезія з обох боків коміркового відростка;
D. Інфраорбітальна та різцева анестезія;
E. Торусальна та інфільтраційна анестезія.
5. *Під час операції цистотомії хлопчик 9
ти років поскаржився на запаморочення, нудоту.
Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст., руки холодні. Визначте імовірний діагноз.
A. Токсичний шок;
B. Колапс;
C. Анафілактичний шок;
D. Травматичний шок;
E. *Непритомність.
6. *Хлопчику 6
ти років показане видалення 84 зуба з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту. На якому рівні відносно жувальної поверхні нижніх молярів потрібно виконати вкол голки при внутрішньоротовому (пальцьовому) методі мандибулярної анестезії:
A. *Відповідно рівню;
B. На 0,5 см вище;
C. На 1 см вище;
3
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

D. На 1,5 см вище;
E. На 1 см нижче.
7. *Дівчинці 6
ти років показане видалення 85 зуба з приводу загостреного хронічного періодонтиту. На яку глибину необхідно ввести голку при пальцьовому методі
внутрішньоротової мандибулярної анестезії для досягнення нижньощелепного отвору:
A. 0,5 см;
B. 3-3,5 см;
C. 1,5-2,0 см;
D. *1,0-1,5 см;
E. 2-2,5 см.
8. *Хлопчику 5
ти років показане видалення 75 зуба з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту. Які гілки нижньощелепного нерва виключаються при пальцьовому методі
мандибулярної анестезії:
A. Язичний, щічний і крило-піднебінний нерви;
B. Щічний і нижньолуночковий нерви;
C. *Нижньолуночковий і язичний нерви;
D. Язичний і крило-піднебінний нерви;
E. Нижньолуночковий, язичні, щічний нерви.
9. *Дівчинці 11
ти років встановлено діагноз: загострений хронічний гранулюючий періодонтит 46
зуба. На яку глибину необхідно просунути голку при позаротовому методі мандибулярної
анестезії підщелепним шляхом:
A. 0,5 см;
B. 3,5 см;
C. 1,5 см;
D. 3см;
E. *2 см.
10. *Хлопчику 10
ти років показане видалення 36 зуба з приводу хронічного гранульоматозного періодонтиту. На скільки необхідно відступити від заднього краю гілки нижньої щелепи при проведенні позаротової мандибулярної анестезії підщелепним шляхом:
A. 0,5 см;
B. 1 см;
C. 2 см;
D. *1,5 см;
E. 2,5 см.
11. *Хлопчику 5
ти років показане хірургічне втручання з приводу радикулярної кісти нижньої
щелепи від 85 зуба. Оберіть необхідну концентрацію лідокаїну для провідникової анестезії:
A. 0,25% розчин;
B. 2% розчин;
C. *1% розчин;
D. 10% розчин;
E. 0,5% розчин.
12. *Дівчинці 9
ти років показане видалення 55 зуба з приводу його фізіологічної зміни. Оберіть необхідну концентрацію лідокаїну для інфільтраційної анестезії:
A. 0,25% розчин;
B. 1% розчин;
C. *0,5% розчин;
D. 10% розчин;
E. 2% розчин.
4
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

13. *Хлопчику 13
ти років показане видалення 16, 26, 36 зубів з приводу хронічного гранульоматозного періодонтиту. Дитина страждає на ДЦП. Оберіть адекватний вид знеболювання.
A. Інфільтраційна анестезія на верхній щелепі, мандибулярна анестезія на нижній щелепі;
B. Двобічна туберальна та палатинальна анестезія на верхній щелепі, мандибулярна анестезія на нижній щелепі;
C. *Внутрішньовенний наркоз;
D. Інтубаційний наркоз;
E. Потенційована провідникова анестезія на обох щелепах.
14. *Дівчинці 14
ти років показане видалення 13, 23 зубів з ортодонтичних показань. Чутливість яких нервів необхідно виключити при виконанні анестезії:
A. Nervus alveolaris inferior, nervus nasopalatinus;
B. Nervi alveolares superiores posteriores, nervus palatinus major;
C. Nervus palatinus major, nervus alveolaris inferior;
D. *Nervi alveolares superiores anteriores, nervus nasopalatinus;
E. Nervus nasopalatinus, nervi alveolares superiores posteriores.
15. *Хлопчику 13
ти років показане видалення 36 зуба з приводу загостреного хронічного гранулюючого періодонтиту. Чутливість яких нервів необхідно виключити при виконанні
анестезії:
A. Nervi alveolares superiores posteriores;
B. *Nervus alveolaris inferior;
C. Nervi alveolares superiores anteriores;
D. Nervus palatinus major;
E. Nervus nasopalatinus.
16. Дівчинці 15
ти років призначено видалення зачатків 18, 28 зубів з ортодонтичних показань.
Чутливість яких нервів необхідно виключити при виконанні анестезії:
A. Nervus alveolaris inferior, nervus palatinus major;
B. Nervus nasopalatinus, nervi alveolares superiores posteriores;
C. Nervi alveolares superiores anteriores, nervus nasopalatinus;
D. Nervus palatinus major, nervi alveolares superiores;
E. *Nervi alveolares superiores posteriores, nervus palatinus major.
17. Хлопчику 15
ти років необхідно зробити розтин абсцесу піднебіння з приводу гострого гнійного періоститу верхньої щелепи від 12 зуба. Чутливість яких нервів необхідно виключити при виконанні анестезії:
A. Nervus alveolaris inferior;
B. Nervi alveolares superiores posteriores;
C. Nervi alveolares superiores anteriores;
D. Nervus palatinus major;
E. *Nervus nasopalatinus.
18. *Дівчинці 14
ти років показана операція цистектомії з приводу радикулярної кісти верхньої
щелепи від 21 зуба. Гілки яких нервів необхідно знеболити:
A. Nervus alveolaris inferior, nervus nasopalatinus;
B. Nervus alveolaris superiores posteriores, nervus palatinus major;
C. *Nervus alveolaris superiores anteriores, nervus nasopalatinus;
D. Nervus palatinus major, nervus alveolaris inferior;
E. Nervus nasopalatinus, nervus alveolaris superiores posteriores;
19. **Після правобічної туберальної анестезії в хлопчика 13
ти років з’явився і почав різко збільшуватися набряк щічної ділянки. Визначте лікувальну тактику.
5
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

A. Накладення на щічну ділянку пов'язки, що давить, наступного дня: УВЧ-терапія,
фонофорез із йодом або лідазою, з третього дня - мазь троксевазин (гель 2%), долгит- крем;
B. Призначення протизапальної терапії, фізіотерапевтичних процедур, компреси з 20%
ДМСО з другого дня;
C. Розтин гематоми правої щоки, призначення антибіотикотерапії;
D. У першу добу - холод, потім УФО в еритемній дозі, ЛФ із третього дня;
E. *Накладення в перші години на щічну ділянку пов'язки, що давить, потім - пухир із льодом, із 2-3
го дня - мазь троксевазин (гель 2%), долгит-крем.
20. **Хлопчику 9
ти років показане видалення 75 зуба з приводу хронічного періодонтиту.
Визначте місце вкола голки для проведення мандибулярної анестезії.
A. На 0,5 см вище жувальної поверхні зубів;
B. На рівні жувальної поверхні зубів;
C. На 0,5 см нижче жувальної поверхні зубів;
D. На 1,0 см нижче жувальної поверхні зубів;
E. *На 1,0 см вище жувальної поверхні зубів.
21. **Дівчинці 4,5 років показане видалення 65 зуба з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту. Оберіть найбільш придатний розчин анестетика для проведення анестезії.
A. Ultracain DS;
B. Ultracain forte ;
C. Septanest 4%, 1;100000;
D. *Лідокаїн 1% без вазоконстриктора;
E. Ubistesine forte.
22. *Хлопчику 15
ти років показане видалення зачатків 38, 48 зубів з ортодонтичних показань.
Гілки яких нервів необхідно знеболити для виконання цієї операції?
A. *N. buccalis, n. lingualis, n. alveolaris inferior;
B. N. buccalis, n. alveolaris inferior, horda timpani;
C. N. buccalis, n. alveolaris inferior;
D. N. buccalis, n. alveolaris inferior, n. Mentalis;
E. N. alveolaris inferior, n. lingualis, horda timpani.
23. *До хірурга-стоматолога звернулися батьки дівчинки 4
х років із скаргами на наявність у неї
рани в ділянці нижньої губи довжиною 2 см, глибиною 0,5 см. Оберіть найбільш адекватні вид знеболювання і розчин анестетика для проведення ПХО рани:
A. Провідникове знеболювання sol. Lidocaini 2%;
B. *Інфільтраційне знеболювання sol. Lidocaini 1%;
C. Інфільтраційне знеболювання sol.Ubistesini forte;
D. Провідникове знеболювання sol. Ubistesini DS;
E. Інфільтраційне знеболювання sol. Ultracaini – forte.
24. *У хлопчика 6
ти років діагностовано загострення хронічного періодонтиту 64 зуба. Оберіть адекватні вид знеболювання і розчин анестетика для видалення зуба:
A. Туберальна та палатинальна анестезії sol. Ultracaini DS;
B. Туберальна та палатинальна анестезії sol. Lidocaini 2%;
C. Інфільтраційна і палатинальна анестезії sol. Ultracaini - forte;
D. *Інфільтраційна і палатинальна анестезії sol. Scandonesti 3%;
E. Інфраорбітальна та палатинальна анестезії sol. Ultracaini DS.
25. *Соматично здоровому хлопчику 6
ми років необхідно виконати корекцію вуздечки верхньої
губи. Оберіть адекватні вид знеболювання і розчин анестетика:
A. Двобічна інфраорбітальна анестезія sol. Ultracaini DS;
B. Двобічна інфраорбітальна sol. Ultracaini - forte;
6
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

C. Двобічна інфраорбітальна sol. Lidocaini 2%;
D. *Інфільтраційна sol. Scandonesti 3%;
E. Інфільтраційна sol. Ultracaini DS.
26. *Для видалення 16 зуба дівчинці 13
ти років лікар виконав туберальну анестезію. Назвіть зону знеболювання при цій анестезії:
A. Верхні премоляри і моляри, ділянка слизової оболонки коміркового відростка з вестибулярного боку;
B. Верхні моляри і ділянка слизової оболонки коміркового відростка з вестибулярного і
піднебінного боку;
C. *Верхні моляри, окістя і ділянка слизової оболонки коміркового відростка з вестибулярного боку;
D. Верхні моляри, ділянка слизової оболонки коміркового відростка з вестибулярного боку, слизова оболонка щоки;
E. Верхні премоляри і моляри, ділянка слизової оболонки коміркового відростка з вестибулярного боку, слизова оболонка щоки.
27. *У зв'язку з наявністю запальної контрактури у дівчинки 14
ти років лікар вибрав позаротовий метод мандибулярної анестезії для видалення 36 зуба. На яку глибину необхідно просувати голку при підщелепному доступі?
A. 0,5 – 1 см;
B. 1,5 – 2,0 см;
C. *2,5 – 3,0 см;
D. 3,0-3,5 см;
E. 4,0 – 4,5 см.
29. **Дівчинці 14
ти років показане видалення атероми правої підочної ділянки. Оберіть метод знеболення для операції:
A. Інфраорбітальна та палатинальна анестезія;
B. Туберальна та палатинальна анестезія;
C. *Інфільтраційна анестезія правої підочної ділянки;
D. Інфільтраційна анестезія правої підочної ділянки та різцева анестезія;
E. Торусальна та інфільтраційна анестезія.
30. *Мати хлопчика 1,5 років скаржиться на підвищення температури тіла дитини, набряк верхньої губи. Об’єктивно: верхня губа набрякла, коронки 51, 52 зубів зруйновані, перехідна складка в ділянці цих зубів гіперемована, набрякла, піднижньощелепні лімфовузли збільшені,
болючі, не спаяні зі шкірою та м’якими тканинами. Температура тіла дитини на момент огляду
37,8 0
С. Визначте вид знеболювання для проведення хірургічного втручання:
A. Місцеве аплікаційне знеболення;
B. Місцеве інфільтраційне знеболення;
C. Місцеве провідникове знеболення;
D. НЛА;
E. *Загальне знеболення.
31. *У дівчинки 6
ти років при огляді порожнини рота виявлено язичне прорізування 31 зуба. 71 зуб має рухливість I-II ступеня. Дитина соматично здорова. Оберіть доцільний метод знеболення для видалення 71 зуба:
A. Аплікаційне знеболення;
B. *Інфільтраційне знеболення;
C. Провідникове знеболення;
D. Знеболення не потребує;
E. Загальне знеболення.
7
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

32. *Хлопчику 5
ти років показане видалення 74 зуба з приводу загостреного хронічного періодонтиту. Рентгенологічно виявляється патологічна резорбція коренів 74 зуба на
1
/
2
довжини. Дитина соматично здорова. Оберіть адекватний метод знеболення:
A. Місцеве аплікаційне знеболення;
B. Місцеве інфільтраційне знеболення;
C. *Місцеве провідникове знеболення;
D. НЛА;
E. Загальне знеболення.
33. *Хлопчику 6
ти років показана операція – френотомія язика. Оберіть доцільний метод знеболення хірургічного втручання та анестетик:
A. Аплікаційна анестезія Lidocain 10% - гель;
B. *Інфільтраційна анестезія Scandonest 3%;
C. Мандибулярна анестезія Ultracain-DS;
D. Ментальна анестезія Ultracain-DS forte;
E. Торусальна анестезія Lidocain 2%.
34. *Хлопчик 12
ти років – інвалід дитинства з діагнозом ДЦП – потребує санації порожнини рота.
Дитина не розмовляє, погано чує. При огляді виявлено, що 36, 46, 75, 85 зуби підлягають видаленню. Визначте лікувальну тактику та вид знеболювання.
A. Видаляти за одне відвідування по одному зубу під інфільтраційним знеболенням;
B. Видаляти під мандибулярною анестезією попарно 75, 36 та 85, 46 зуби за два відвідування;
C. Видаляти тимчасові зуби одночасно під аплікаційним знеболенням, а наступного разу
– постійні зуби під інфільтраційним знеболенням;
D. *Видалити 36, 46, 75, 85 зуби одночасно під загальним знеболенням;
E. З огляду на супутній діагноз, видалення зубів протипоказане.
35. *Соматично здоровій дівчинці 7
ми років показане видалення 75 зуба та періостотомія, з приводу гострого гнійного періоститу нижньої щелепи. Оберіть адекватний метод знеболювання:
A. Інфільтраційна анестезія Lidocain 1%;
B. Аплікаційна анестезія Аплікаційна анестезія Lidocain 10% - гель;
C. *Мандибулярна анестезія Ultracain-DS;
D. Ментальна анестезія Ultracain-DS forte;
E. Торусальна анестезія Ultracain-DS forte.
36. *Дівчинці 8
ми років показане видалення 75 зуба та періостотомія, з приводу гострого гнійного періоститу нижньої щелепи. Оберіть найбільш придатний місцевий анестетик:
A. 1% розчин лідокаїну;
B. 10% розчин лідокаїну;
C. Septonest (вміщує розчин адреналіну 1:100 000);
D. Ultracain DS forte (вміщує розчин адреналіну 1:100 000);
E. *Scandonest 3%.
37. *Хлопчику 12
ти років потрібно провести діагностичну пункцію новоутворення нижньої
щелепи. Оберіть адекватний вид знеболювання:
A. *Аплікаційне знеболення 10% розчином лідокаїну;
B. Аплікаційне знеболення 2% розчином лідокаїну;
C. Інфільтраційне знеболення 0,5% розчином лідокаїну;
D. Мандибулярна анестезія 2% розчином лідокаїну;
E. Знеболення не потребує.
38. *Хлопчику 10
ти років показане видалення 53 зуба з приводу фізіологічної резорбції його кореня. Зуб рухомий (II ступінь). Оберіть доцільний метод знеболення та анестетик:
8
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

A. Аплікація 10% розчином лідокаїну;
B. *Інфільтраційне знеболення з обох боків коміркового відростка 1% розчином мепівакаїну;
C. Інфраорбітальна та різцева анестезії 2% розчином лідокаїну;
D. Інфраорбітальна та різцева анестезії Ultracain DS;
E. Знеболення не потребує.
39. *Соматично здоровій дівчинці 8
ми років показана операція – френектомія верхньої губи, з метою ортодонтичного лікування. Оберіть адекватний метод знеболення та анестетик:
A. Аплікаційна анестезія 10% розчином лідокаїну;
B. *Інфільтраційна та різцева анестезія 1% розчином мепівакаїну;
C. Двобічна інфраорбітальна та різцева анестезія Ultracain DS forte;
D. НЛА;
E. Загальне знеболення.
40. *Хлопчик 13
ти років потребує видалення 46 зуба з приводу хронічного гранульоматозного періодонтиту. Супутнє захворювання у дитини – цукровий діабет. Оберіть доцільні метод знеболення та анестетик:
A. Мандибулярна анестезія Ultracain DS (вміст адреналіну 1: 200 000);
B. *Мандибулярна анестезія 3% розчином Scandonest;
C. Інфільтраційна анестезія 2% розчином лідокаїну;
D. Мандибулярна анестезія Ubistesine(вміст адреналіну 1: 100 000);
E. Внутрішньовенний наркоз.
41. *Хлопчика 12
ти років госпіталізовано з діагнозом: одонтогенна флегмона лівої підщелепної
ділянки від 36 зуба. Відкривання рота у дитини обмежене до 1 см. Оберіть метод знеболення для розтину флегмони.
A. Позаротова мандибулярна анестезія;
B. Анестезія за Берше-Дубовим;
C. Інфільтраційна анестезія;
D. *Внутрішньовенний наркоз;
E. Ендотрахеальний наркоз через трахеостому.
42. *Дівчинка 15
ти років, що страждає на синдром Дауна, потребує хірургічної санації порожнини рота. Оберіть метод знеболення в амбулаторних умовах:
A. Місцеве провідникове знеболення;
B. Потенційоване провідникове знеболення;
C. НЛА;
D. *Внутрішньовенний наркоз;
E. Масковий наркоз.
43. *У дівчинки 8
ми років діагностовано радикулярну кісту нижньої щелепи від 85 зуба, обсяг хірургічного втручання – видалення 84, 85 зубів, операція – цистотомія. Оберіть метод знеболення:
A. Аплікаційна анестезія;
B. Інфільтраційна анестезія;
C. *Мандибулярна анестезія;
D. Ментальна анестезія;
E. Туберальна анестезія.
44. *У хлопчика віком 1 рік 5 місяців діагностовано утруднене прорізування 74, 84 зубів, гострий гнійний перикороніт 84 зуба. Оберіть адекватний метод знеболення:
A. Інтубаційний наркоз;
B. *Масковий наркоз;
C. Аплікаційне знеболення;
9
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

D. Інфільтраційне знеболення;
E. Провідникове знеболення.
45. *Хлопчика 4
х років госпіталізовано з діагнозом: гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої піднижньощелепної ділянки. Оберіть метод знеболення для розтину лімфаденоабсцесу:
A. Інтубаційний наркоз;
B. Аплікаційне знеболення;
C. *Внутрішньовенний наркоз;
D. Інфільтраційне знеболення;
E. Провідникове знеболення.
46. Хлопчика 4
х років госпіталізовано з діагнозом: гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої піднижньощелепної ділянки. Оберіть препарат для проведення внутрішньовенного наркозу:
A. Фторотан, наркотан, Halotan;
B. *Каліпсол, кетамін, кеталар;
C. Лідокаїн, ультракаїн, прокаїн;
D. Седуксен, сибазон;
E. Димедрол, піпольфен.
47. *Дівчинці 5
ти років показане видалення 64 зуба з приводу загостреного хронічного періодонтиту. Оберіть адекватний метод знеболення та препарат для його проведення:
A. Аплікаційне знеболення 10% розчином лідокаїну;
B. *Інфільтраційне знеболення з обох боків коміркового відростка 1% розчином мепівакаїну;
C. Інфільтраційне знеболення з вестибулярного боку коміркового відростка 3% розчином мепівакаїну (Scandonest 3%);
D. Туберальна та палатинальна анестезія 3% розчином мепівакаїну (Scandonest 3%);
E. Туберальна та палатинальна анестезія Ultracaini DS-forte (4% розчином артикаїну з адреналіном).
48. *Хлопчику 9
ти років потрібно видалити зруйновані 36, 75 зуби. Оберіть адекватний метод знеболення та препарат для його проведення:
A. Інфільтраційна анестезія Ultracaini DS-forte;
B. Мандибулярна анестезія Ultracaini DS-forte;
C. Торусальна анестезія 2% розчином лідокаїну;
D. *Мандибулярна анестезія 3% розчином мепівакаїну;
E. Аплікаційна анестезія 10% розчином лідокаїну.
49. *Дівчинка 14
ти років потребує періостотомії з приводу гострого гнійного періоститу верхньої
щелепи від 11 зуба. Оберіть метод знеболення:
A. Аплікаційна анестезія;
B. Інфільтраційна анестезія;
C. Двобічна інфраорбітальна анестезія внутрішньоротовим шляхом;
D. *Двобічна інфраорбітальна анестезія позаротовим шляхом;
E. Масковий наркоз.
50. *Хлопчик 13
ти років потребує видалення 16 зуба та періостотомії з приводу гострого гнійного періоститу верхньої щелепи від 16 зуба. Оберіть адекватний метод знеболення:
A. Аплікаційне знеболення;
B. Інфільтраційне знеболення;
C. Туберальна анестезія внутрішньоротовим шляхом та палатинальна анестезія;
D. Торусальна анестезія;
E. *Туберальна анестезія позаротовим шляхом та палатинальна анестезія.
10
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ari-s-3 (shiooramen@gmail.com)

51. *Дівчинка 13
ти років страждає на гострий перикороніт 37 зуба, відкривання рота обмежене до
1,5 см. Оберіть адекватний метод знеболення для резекція слизового капюшона 37 зуба:
A. Аплікаційна анестезія;
B. Інфільтраційна анестезія;
C. Мандибулярна анестезія внутрішньоротовим шляхом;
D. *Анестезія за Берше-Дубовим;
E. Мандибулярна анестезія позаротовим шляхом.
52. *Хлопчик 15
ти років страждає на абсцедуючий фурункул підборіддя. Оберіть метод знеболення для розтину абсцесу:
A. Аплікаційна анестезія;
B. Інфільтраційна анестезія;
C. Двобічна мандибулярна анестезія;
D. *Двобічна ментальна анестезія;
E. Анестезія за Берше-Дубовим.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас