Ім'я файлу: Тема 3. Застосування ПЦМ у бюджетному процесі. Партисипативне бю
Розширення: pptx
Розмір: 236кб.
Дата: 31.05.2021
скачати

Програмно-цільове бюджетування місцевих бюджетів в умовах децентралізації: правові засади

 • Бюджетний кодекс України:
  • У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради)
  • ч. 1 статті 20

  • Установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік
  • пункт 18 Прикінцевих та перехідних положень

Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Застосування ПЦМ планування та виконання місцевих бюджетів унормовано у двох розділах Бюджетного кодексу України, які не суперечать один одному.

Пунктом 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України встановлено: «програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік». Тобто, всі бюджети, які отримують дотації та/або субвенції з державного бюджету, повинні планувати свої бюджети на 2017 рік за програмно-цільовим методом. Рішення про місцевий бюджет у форматі програмно-цільового бюджетування приймає відповідна місцева рада. При дотриманні цих вимог виконуються обидві норми Бюджетного кодексу України.

Водночас, ч.1 статті 20 БКУ надає право формувати бюджети за ПЦМ також і місцевим бюджетам, які не мають прямих взаємовідносин з державним бюджетом (бюджети сіл, селищ, міст районного значення).

Прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням норм Бюджетного кодексу є порушенням бюджетного законодавства (пункт 7 частини 1 статті 116 БКУ).  

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі

Це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

Ст.2 Бюджетного Кодексу України

Основа програмно-цільового методу


РЕЗУЛЬТАТ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

РЕСУРС

Основні нормативні акти, що регламентують застосування ПЦМ

 • Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI
 • Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р)
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки»

Основні нормативні акти, що регламентують застосування ПЦМ (продовження)

 • Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р. № 472, яким затверджені:
  • Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів;
  • Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання;
  • Форма паспорта бюджетної програми місцевого бюджету;
  • Форма звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488, від 14.12.2011 р. № 1627 та від 24.05.2016р. № 502)
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34, від 03.06.2016 р. № 526, від 23.12.2016 р. № 1134, 16.02.2017 р. № 236 та від 20.04.2017 р. № 444)
 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13)
 • Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 № 693/633)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
 • Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 р. №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 01.10.2010 р. № 1147 (із змінами від 27.09.2012 р. № 1035)
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765)
 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016 р. №861)
 • Лист МФУ від 01.08.2017 року № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів рік»
 • Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486, щодо «Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів»

ПЦМ у бюджетному процесі


Бюджетний запит

Проект рішення

Рішення сесії (дод. 3)

Паспорт бюджетної програми

Виконання бюджету

Звіт про виконання паспорту

Звіт про виконання бюджету

Оцінка ефективності бюджетної програми

Управлінське рішення
скачати

© Усі права захищені
написати до нас