Ім'я файлу: робоча программа 66год.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 27.08.2022
скачати

Робоча навчальна програма з предмета

«Устаткування підприємств харчування»

№ з\п


Тема

Кількість годин

всього

З них на лабораторні роботи

1

Вступ. Знайомство з технікою підприємств харчування

2
2

Загальні відомості про машини та механізми

4
3

Універсальні кухонні машини

4

2

4

Ваговимірювальне устаткування

2
5

Машини та механізми для обробки овочів

10

4

6

Машини та механізми для обробки м’яса та риби

12

4

7

Машини та механізми для приготування тіста

6

2

8

Підйомно-транспортне устаткування

2
9

Загальні відомості про теплове устаткування

4
10

Устаткування для варіння їжі

6

2

11

Устаткування для смаження їжі

9

4

12

Допоміжне устаткування

5

2

Всього годин

66

20

Тема 1: Вступ. Знайомства з технікою підприємств харчування.

Ознайомлення з технікою підприємств харчування. Значення ефективного та раціонального використання техніки і дотримання технічних вимог безпеки праці, підвищення її продуктивність поліпшення якості продукції. Роль технічних знань для раціонального, безпечного та ефективного використання устаткування. Зв’язок з іншими предметами.

Тема 2: Загальні відомості про машини та механізми.

Поняття про машину. Класифікація машин, які використовуються на підприємствах харчування. Вимоги до машин та матеріалів для їх виготовлення. Основні частини та деталі машин, їх призначення та будова. Загальні відомості про передаточні механізми, їх призначення, основні види і застосування. Технічна документація машин, загальні правила експлуатації устаткування і основні вимоги техніки безпеки праці.

Тема 3: Універсальні кухонні машини.

Універсальні кухонні машини: їх класифікація, призначення, будова, комплектація змінними механізмами, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці.

Лабораторна-практична робота 1: вивчення будови, принципу роботи універсальних кухонних машин, набуття експлуатаційних навичок за натуральними зразками. Ознайомлення з технічною характеристикою приводів «паспорти, інструкції»

Тема 4: Ваговимірювальне устаткування.

Класифікація ваг, їх призначення, будова. Вимоги до ваг, гір, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

Тема 5: Машини та механізми для обробки овочів.

Характеристика машин для обробки овочів та картоплі на підприємствах харчування, їх класифікація. Машини та механізми для очищення овочів та картоплі, для нарізання сирих та варених овочів, для протирання продуктів та овочів.

Призначення машин та механізмів, їх будова, принцип роботи, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Можливі проблеми під час роботи машин.

Лабораторна-практична робота 2: вивчення будови, принципу роботи машин для очищення овочів; апарати захисту та управління. Складання та розбирання машин, набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією.

Лабораторна-практична робота 3: вивчення будови, принципу роботи машин для нарізання та протирання овочів; апарати захисту та управління. Складання та розбирання машин, набуття експлуатаційних навичок з дотримання технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією.

Тема 6: Машини та механізми для обробки м’яса та риби.

Загальна характеристика машин та механізмів для обробки м’яса та риби. Машини та механізми для подрібнення м’яса та риби(м’ясорубки, кутери), фаршемішалки, машині та механізми для розпушування м’яса, для дозування та формування котлет та пельменів.

Призначення машин та механізмів, їх будова, принципи роботи, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці, складання та розбирання робочих деталей. Небезпечні зони машин та механізмів, можливі проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення.

Лабораторно-практична робота 4: вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для подрібнення м’яса та формування напівфабрикатів; набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Складання та розбирання машин. Ознайомлення з технічною документацією.

Лабораторно-практична робота 5: вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для розпушування м’яса, перемішування фаршу; набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Складання та розбирання машин. Ознайомлення з технічною документацією.

Тема 7: Машини та механізми для приготування тіста.

Характеристика машин для приготування тіста, їх призначення та кваліфікація. Машини та механізми для просіювання борошна. Машини для замішування та розкачування тіста.

Призначення машин та механізмів, їх будова, принципи роботи, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці, складання та розбирання робочих деталей.

Лабораторно-практична робота 6: вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для просіювання борошна, змішування тіста; набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Складання та розбирання машин. Ознайомлення з технічною документацією.

Тема 8: Підйомно-транспортне устаткування.

Призначення, класифікація, будова, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці під час роботи з ліфтами, підйомниками, транспортерами, візками.

Тема 9: Загальні відомості про теплове устаткування.

Відомості про теплове устаткування. Класифікація теплового устаткування. Паливо, його види, склад. Загальні відомості про електричне устаткування. Електронагрівальні елементи: їх види, будова, принцип роботи, переваги та недоліки кожного виду, застосування. Загальні відомості про секційно-модульоване обладнання.

Загальні відомості устаткування на газовому обігріві. Правила експлуатації та безпека праці з газовим обладнанням.

Запобігання перевитрат палива. Характеристика та властивості горючих газів, переваги та недоліки газових апаратів, газові пальники, їх види, будова. Правила розпалювання пальників з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

Тема 10: Устаткування для варіння їжі.

Котли секційно-модульні для варіння їжі, пароварильні шафи, сосисковарки, їх призначення, будова. Принцип роботи, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці, автоматика електричних котлів.

Лабораторно-практична робота 7: вивчення будови, підготовка до роботи електронагрівачів, електричних котлів, пароварильних шаф. Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією, приладами автоматики регулювання теплового режиму та безпеки.

Тема 11: Устаткування для смаження їжі.

Електричні та газові плити, сковороди, шафи для випікання та смаження продуктів, фритюрниці – їх призначення, будова. Принцип дії, регулювання температурного режиму, правила раціональної та безпечної експлуатації теплових апаратів. Заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

Лабораторно-практична робота 8: вивчення будови, підготовка до роботи електричних і газових плит, пальників. Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

Лабораторно-практична робота 9: вивчення будови, підготовка до роботи фритюрниць, сковорід, шаф для смаження. Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

Тема 12: Допоміжне устаткування.

Водонагрівачі, кип’ятильники безперервної дії, їх призначення, будова. Принцип роботи, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці. Марміти електричні для відпуску 1-х та 2-х страв, їх призначення, будова. Принцип роботи, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці.

Лабораторно-практична робота 10: вивчення будови, підготовка до роботи , кип’ятильники безперервної дії, мармітів, термостатів. Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією
скачати

© Усі права захищені
написати до нас