1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: informatika-standart-10-11.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 14.05.2022
скачати

Основи електронного документообігу


17 годин

Очікувані результати

Зміст навчання

Документи та документообіг

Знаннєва складова

Знає поняття документа та документообігу.

Пояснює що таке оригінал документа та його копія, підписувач, адресат, посередник.

Описує обов’язкові реквізити документа.

Називає загальні правила оформлення документів.

Наводить приклади стандартів та уніфікованих систем документації.

Діяльнісна складова

Використовує правила оформлення сторінки.

Створює бібліографічні списки та покажчики.

Виконує правила та вимоги оформлення письмової роботи.

Вміє використовувати шаблони та формуляр-зразки документа.

Ціннісна складова

Визначає логічні елементи тексту та дотримується порядку його викладення.

Дотримується правил та вимог оформлення письмової роботи.

Враховує стандарти документів та документообігу.

Усвідомлює важливість документообігу.

Поняття документу.

Призначення та класифікація документів.

Документообіг.

Загальні правила оформлення документів.

Стиль ділового листування.

Логічні елементи тексту та порядок його викладення.

Шаблони та формуляр-зразки документа.

Реквізити документа

Правила оформлення сторінки.

Оформлення бібліографічних списків та покажчиків.

Правила та вимоги оформлення письмової роботи

Стандарти та уніфіковані системи документації.

Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації

Знаннєва складова

Знає основні технічні та програмні засоби обробки документів та інформації.

Пояснює що таке системи управління електронним документообігом.

Описує основні процедури створення електронних документів.

Наводить приклади програмних засобів обробки електронних документів. (програми текстового редагування, системи обробки текстів, програмні видавничі системи)

Називає найбільш поширені формати файлів електронних документів.

Діяльнісна складова

Використовує технічні та програмні засоби для створення, редагування, друку та пересилання документів.

Створює прості текстові документи, вміє їх зберігати, копіювати та пересилати.

Вміє виконувати маніпулювання електронними документами

Ціннісна складова

Визначає технічні та програмні засоби обробки електронних документів.

Дотримується правил використання технічних засобів для роботи з документами, правил створення, зберігання, обробки і транспортування документів.

Враховує призначення та можливості офісної техніки.

Усвідомлює важливість використання технічних та програмних засобів обробки документів та інформації

Системи управління електронними документами.

Технічні засоби обробки документів та інформації.

Класифікація офісної техніки.

Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

Програмні засоби обробки документів та інформації.

Види систем обробки текстів.

Комунікаційні технології.

Електронний документообіг

Знаннєва складова

Знає поняття електронного документа, електронного офісу та електронного документообігу.

Описує основні процеси електронного документообігу.

Називає основні вимоги до зберігання електронних документів

Наводить приклади електронних документів.

Знає порядок електронного документообігу відповідно до законодавства України.

Пояснює правовий статус електронних документів, їх реквізити.

Пояснює що таке особистий ключ, відкритий ключ, сертифікати відкритого ключа їх термін дії.

Знає які обов’язкові дані містить сертифікат ключа.

Знає основні правила забезпечення конфіденційності електронних документів

Діяльнісна складова

Виконує основні процедури роботи з електронними документами (набір тексту, редагування, коректура, ілюстрування, макетування сторінок, друк)

Використовує технічні та програмні засоби для створення, редагування, друку та пересилання електронних документів, забезпечення їх конфіденційності.

Створює текстові документи, вміє їх зберігати, копіювати та пересилати.

Вміє виконувати маніпулювання електронними документами в електронному офісі.

Ціннісна складова

Визначає ознаки та правовий статус електронних документів.

Дотримується правил електронного документообігу із забезпеченням конфіденційності документів.

Враховує та використовує правила роботи з електронними документами.

Усвідомлює важливість використання електронного документообігу та створення електронного офісу

Електронний документ, його ознаки та правовий статус.

Електронний документообіг.

Електронний цифровий підпис.

Особистий та відкритий ключі.

Сертифікат відкритого ключа

OCR-технології для розпізнавання паперових документів.

Передавання електронних документів

Зберігання електронних документів.

Забезпечення конфіденційності електронних документів.

Електронний офіс.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас