1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: informatika-standart-10-11.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 14.05.2022
скачати

Комп’ютерна анімація


35 годин

Очікувані результати

Зміст навчання

Основи анімації

Знаннєва складова

Знає поняття “анімація”.

Пояснює основні принципи створення анімованих зображень.

Розрізняє двовимірну та тривимірну графіку, пояснює основні принципи відтворення тривимірної графіки на основі уявлень про фізіологію зору людини. Описує відтворення анімованих зображень на основі уявлень про фізіологію зору людини.

Має уявлення про програмні середовища для створення комп’ютерної анімації, розрізняє їх за принципами створення анімації.

Знає основні формати файлів комп'ютерної анімації.

Називає основні етапи створення анімованого зображення.

Діяльнісна складова

Виконує пошук файлів з анімацією у мережі Інтернет, переглядає та завантажує їх.

Використовує програмні засоби для перегляду анімації різних видів.

Наводить приклади використання анімації у власній навчальній діяльності, для реалізації власних захоплень та у подальшому для рішення професійних задач.

Дотримується авторського права.

Ціннісна складова

Визначає доцільність використання анімованих зображень для розв’язання конкретної задачі (проблеми), реалізації проекту.

Розрізняє двовимірну та тривимірну анімацію, сфери їх застосування.


Анімація. Види анімації. Комп'ютерна анімація.

Порівняння растрової та векторної анімації. Тривимірне моделювання і анімація.

Програмні середовища для створення анімацій.

Приклади застосування анімації.


Анімація в редакторі растрової графіки

Знаннєва складова

Знає призначення та функції декількох редакторів растрової графіки.

Знає основні формати файлів растрової графіки.

Має уявлення про можливості та особливості декількох редакторів растрової анімації (принципи створення анімації, огляд інструментів, ліцензування).

Пояснює вибір програмного середовища для створення растрової анімації.

Знає призначення та функції редактора растрової анімації.

Пояснює послідовність створення GIF-анімацій.

Розуміє призначення шарів, обґрунтовує їх кількість для створення анімованого проекту.

Пояснює принципи створення анімації імітування зіткнення декількох об’єктів, обертання об’єктів, трансформації та деформації об’єктів.

Наводить та обґрунтовує приклади застосування розроблених анімацій.

Діяльнісна складова

Вміє створювати та редагувати растрові зображення.

Вміє імпортувати растрові зображення у середовище для створення GIF-анімації.

Використовує інструменти редактора растрової анімації для створення та редагування анімації.

Виконує експорт анімації з растрового редактора.

Створює GIF-анімації з різноманітними візуальними ефектами.

Створює анімації тексту, анімованих моделей явищ та процесів, анімовані банери для веб-сторінок.

Ціннісна складова

Визначає відповідність інструментів для створення GIF-анімацій.

Враховує можливості програмного забезпечення для створення анімацій відповідного типу.

Усвідомлює важливість використання анімацій на веб-сторінках.

Усвідомлює цінність розроблення комп’ютерних моделей явищ та процесів.

Оцінює результати власних розробок та результати інших.

Основи растрової графіки. Використання фото та кліпартів. Підготовка малюнків для створення анімації.

Призначення та основні функції редактора GIF-анімацій.

Покадрова анімація. Анімація на основі фотоколажу. Експортування анімації.

Статичні та динамічні зображення. Використання шарів. Анімація декількох об'єктів.

Налаштування швидкості відтворення анімації.

Анімація руху об'єктів.

Анімація зіткнення декількох об'єктів.

Ефекти анімації обертання об'єктів.

Інструменти трансформації і деформації.

Анімація кольору. Градієнтні заливки, текстури. Ефекти анімації з колірними переходами, анімація прозорості.

Використання візуальних ефектів в анімації.

Анімація тексту.

Моделювання явищ та процесів засобами анімації.

Створення анімованого банера для веб-сторінок. Зміна тексту та зображень в анімованому банері.

Векторна анімація

Знаннєва складова

Має уявлення про особливості кількох редакторів векторної анімації (принципи створення анімації, огляд інструментів, ліцензія) та можливості, які вони надають користувачеві.

Знає призначення та функції редактора векторної анімації.

Пояснює власний вибір програмного середовища для створення векторної анімації.

Пояснює послідовність створення різних типів векторної анімації.

Розуміє призначення шарів, обґрунтовує їх кількість для створення анімованого проекту.

Наводить приклади властивостей об’єктів програмного середовища для створення векторних анімацій.

Наводить та обґрунтовує приклади застосування розроблених анімацій.

Діяльнісна складова

Уміє створювати анімовані векторні зображення.

Обирає тип анімації відповідно до завдання та обґрунтовує свій вибір.

Застосовує анімацію різних типів для створення проекту.

Планує послідовність дій для створення анімації.

Застосовує інструменти програмного середовища створення анімацій для створення та редагування об’єктів.

Редагує початкові файли анімації (додає, вилучає та переміщує кадри та об’єкти у середовищі створення анімацій)

Створює керовану анімацію.

Експортує файли анімації.

Ціннісна складова

Ураховує можливості, що надаютьсяі програмними засобами для створення анімацій відповідного типу.

Усвідомлює цінність отриманих навичок створення векторних анімацій для реалізації власного творчого потенціалу.

Розуміє практичне застосування розроблених власних анімованих проектів.

Оцінює результати власних розробок та результати інших.

Основи векторної графіки. Створення та редагування векторних зображень.

Векторна анімація. Види векторної анімації: покадрова, руху, форми, з використанням криволінійних шляхів.

Налаштування швидкості відтворення анімації. Прискорення та уповільнення.

Використання шарів для створення анімації, змінення їх властивостей.

Анімація руху одного та кількох об'єктів.

Анімація обертання.

Інструменти трансформації і деформації. Анімація кольору.

Створення керованої анімації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас