1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: informatika-standart-10-11.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 14.05.2022
скачати


ВИБІРКОВІ МОДУЛІ

Графічний дизайн


35 годин

Очікувані результати

Зміст навчання

Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації

Знаннєва складова

Знає основні засоби візуальної комунікації.

Пояснює сприйняття інфографіки людиною.

Описує основні напрямки сучасного цифрового мистецтва.

Називає основні властивості шрифтів та способи їх поєднання.

Розуміє поняття друкованої реклами.

Наводить приклади використання дизайну.

Знає основні способи графічної реклама в міському середовищі,

Знає основні принципи оформлення вітрин.

Розуміє різницю між електронними та друкованими портфоліо.

Діяльнісна складова

Розпізнає нестандартні рекламні носії (упаковки, книжки-трансформери, предметну ілюстрацію і фото-типографіку)

Виконує розробку концепції виставкового стенду.

Ціннісна складова

Оцінює рекламу конкретного товару, послуги або підприємства.

Усвідомлює важливість засобів графічного дизайну у сучасному суспільстві.

Історія графічної культури.

Дизайн і його тенденції.

Ілюстрація. Цифрове мистецтво.

Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди.

Реклама. Психологія сприйняттям реклами.

Інфографіка.

Типографіка, шрифти і шрифтові пари. Прийоми каліграфії та леттерингу. Особливості поєднання шрифтів.

Коротка історія дизайну і типографіки.

Електронні та друковані портфоліо.

Веб-дизайн.

Растрова графіка

Знаннєва складова

Пояснює основні принципи створення й обробки растрових зображень.

Описує основні параметри растрових зображень.

Описує призначення й функції растрового графічного редактора.

Пояснює призначення й спосіб використання основних інструментів малювання.

Описує методику виділення областей на зображеннях і методику побудови багатошарових зображень.

Використовує елементи авторської графічної техніки.

Знає прийоми створення колажів.

Пояснює алгоритм створення анімацій у середовищі растрового графічного редактора.

Описує процес ретушування зображень, у тому числі коригування діапазону яскравості, застосування фільтрів, клонування тощо.

Наводить приклади графічних елементів на веб-сторінках.

Діяльнісна складова

Створює прості ілюстрації засобами растрового графічного редактора.

Уміє використовувати різні способи виділення фрагментів зображень.

Уміє переміщувати, масштабувати й обертати область виокремлення.

Застосовує засоби уточнення попереднього виокремлення.

Обробляє виділені області в стандартному режимі та в режимі маски.

Створює колажі з фрагментів зображень.

Керує властивостями шарів зображень.

Здійснює тонове коректування зображень, керуючи яскравістю й контрастністю зображень.

Виконує коригування кольору зображень.

Усуває дефекти на фотографіях за допомогою фільтрів.

Розробляє дизайн та створює листівки в середовищі растрового графічного редактора за допомогою інструментів малювання.

Створює ілюстрації для календаря та постери методом колажу.

Описує принципи формування анімаційних зображень у середовищі растрового графічного редактора.

Розробляє піктограми для конкретного сайту.

Створює анімації засобами растрового графічного редактора.

Уміє створювати анімовані зображення та налаштовувати часові параметри їхнього відтворення.

Виконує налаштування параметрів відображення тексту у графічному редакторі.

Використовує засоби растрового графічного редактора для розробки шаблону інформаційного листа.

Ціннісна складова

Визначає алгоритм створення графічного зображення у середовищі растрового редактора.

Враховує можливості редактора растрової графіки.

Характеристики зображення та засобів його відтворення - яскравість, контрастність, роздільна здатність, інтервал оптичної щільності (фотографічна ширина), колірна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору.

Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну.

Основні інструменти для малювання.

Концепція побудови пошарового зображення

Робота з шарами.

Створення колажів. Прийоми колажування.

Робота з текстом.

Робота з векторними елементами.

Ретуш та художня обробка зображень, отриманих шляхом фотографування або сканування. Гама-корекція як засіб узгодження діапазону яскравості зображення і характеристик засобу його відтворення.

Тонова корекція зображень. Робота з кольором.

Створення елементів для веб-сторінок.

Анімація в растровому графічному редакторі.

Основи композиції та дизайну

Знаннєва складова

Описує колірні моделі RGB, CMYK, HSB.

Знає основні компоненти кольору.

Пояснює принципи побудови знаків в логотипах.

Називає гармонійні поєднання кольорів.

Наводить приклади логотипів, брендів та айдентики.

Діяльнісна складова

Розробляє власні знаки та фірмовий стиль.

Використовує психологію кольору для створення гармонійних колірних поєднань.

Створює фірмові знаки і логотипи.

Розробляє елементи фірмового стилю за наданим завданням

Ціннісна складова

Дотримується стильового оформлення робіт.

Враховує психологію сприйняття кольору в графічних образах.

Усвідомлює важливість стилістичної єдності в елементах бренду.

Колір. Теорія кольору. Колористика.

Колірний круг. Система Pantone. Колір в рекламі.

Насиченість, світлість, колірний тон, психологія кольору. Створення гармонійних колірних поєднань.

Основи теорії дизайну.

Символи та образи.

Художній образ.

Стиль та композиція в дизайні.

Знакові системи. Принципи побудови знаків. Стилістична єдність.

Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика.

Створення логотипів. Брендгайд. Брендбук.


Векторна графіка

Знаннєва складова

Описує основні параметри векторних зображень.

Пояснює основні принципи створення й обробки векторних зображень.

Називає відмінності між векторною і растровою графікою.

Знає основні редактори векторної графіки.

Описує функції та призначення інструментів векторного графічного редактора.

Пояснює спосіб формування зображень з геометричних примітивів.

Знає поняття контуру.

Описує методику керування кольором і застосування ефектів до об’єктів зображення.

Діяльнісна складова

Створює об’єкти , що складаються з кількох базових геометричних фігур.

Редагує криві й ламані та створює з них нові об’єкти.

Вміє впорядковувати, вирівнювати й об’єднувати об’єкти.

Застосовує до виділених об’єктів різні художні ефекти.

Використовує “перетікання” об’єктів.

Додає до документа прості й фігурні текстові фрагменти.

Змінює параметри шрифту текстового фрагменту.

Використовує різні колірні моделі для вибору кольору.

Виконує перефарбовування об’єктів, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстуровані заливки.

Використовує лінійки, напрямні лінії, сітку.

Виконує векторизацію растрових зображень.

Створює ілюстрації за наданим ескізом.

Створює векторний шрифтовий плакат на задану тематику.

Використовує векторний графічний редактор для створення постера.

Розробляє дизайн афіш, квитків, флаєрів на конкретний захід.

Створює постер, використовуючи художнє оформлення тексту.

Використовує фільтри для створення ефектів графічного зображення.

Створює дизайн книжкових обкладинок або дисків.

Використовує векторний графічний редактор для проектування сувенірної продукції (пакета, ручки, значків).

Розробляє графічні елементи шаблонів для ділової документації.

Створює візитівки засобами векторного графічного редактора.

Використовує векторні засоби для створення ділової графіки

Ціннісна складова

Визначає етапи побудови векторного зображення.

Враховує можливості векторного редактора при створенні графічних зображень.

Порівнює властивості векторної і растрової графіки.

Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну.

Основні інструменти для малювання.

Робота з векторними контурами.

Трасування об'єктів.

Маскування.

«Живі» переходи. Спотворення і деформація.

Заливка об'єктів. Робота з градієнтами. Прозорість. Градієнтная сітка.

Художні ефекти. Робота з символьними об'єктами.

Робота з текстом. Макетування.

Художнє оформлення тексту.

Ділова графіка.

Графічний дизайн у поліграфії

Знаннєва складова

Розуміє смислові та художньо-декоративні завдання художньої поліграфії.

Знає основні друкарські терміни.

Знає основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання.

Розуміє поняттю формату видання.

Використовує вимоги єдності стилю в графічній композиції.

Розуміє загальні питання побудови композиції шпальти набору.

Пояснює процес додрукарської підготовки документів.

Розуміє вимоги до поліграфічного макету.

Називає основні програми для комп’ютерної верстки.

Наводить приклади поліграфічної продукції.

Діяльнісна складова

Розробляє дизайн листівки або запрошення.

Створює листівку засобами програм комп’ютерної верстки.

Розраховує шпальти багатосторінкового видання.

Використовує модульні сітки.

Виконує дизайн та верстку буклетів.

Здійснює оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу.

Здійснює верстку буклету, каталогу або меню.

Ціннісна складова

Визначає необхідні інструменти для верстки.

Дотримується правил поліграфічного та стильового оформлення матеріалів.

Враховує можливості програмних засобів для додрукарської підготовки.

Усвідомлює важливість комп’ютерної верстки у поліграфії.


Комп’ютерна верстка.

Програми для комп’ютерної верстки: інтерфейс, основні функції. Інструменти роботи з текстом і зображенням.

Концепція багатосторінкового документа

Смислові та художньо-декоративні завдання при підготовці поліграфічної продукції. Основні друкарські терміни. Основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання. Вимоги єдності стилю в графічній композиції.

Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. Шрифтові композиції та графічні елементи листівок.

Створення листівки (колаж).

Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги ) набору. Сітка. Складові шпальти набору (кегль шрифту, інтерліньяж, відстань між колонками (середник), поля). Методи композиції тексту та графіки в смузі набору.

Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки.

Текстові - видільні - титульні шрифти.

Акценти. Абзацний відступ. Буквиця.

Відбиття лінійками.

Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Способи складання буклетів.

Види згинів буклету. Технологічні особливості виготовлення буклетів.

Вибір конструкції буклету. Аналіз існуючих стилів і видів буклетів, їх конструктивних форм і матеріалів. Створення шпальт(смуг) набору буклету. Визначення текстового вмісту, вибір шрифту. Контактні відомості. Визначення ілюстративної частини буклета. Розробка оригіналу макета буклету. Верстка буклету.

Створення шпальт(смуг) набору багатосторінкового видання (ескіз).

Обкладинка журналу. Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу . Макетування багатосторінкового видання - журналу. Вибір теми. Формат видання. Концепція верстки. Рубрикація. Підбір шрифту (кегль, гарнітура).

Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу. Верстка журналу.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас