Ім'я файлу: КР1– завдання ПЗ-25 Ромашко Віктор.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 14.12.2020

 1. Операційна система - це основа для прикладних програм - програма управління, яка керує виконанням програм користувача

Так Ні


 1. Програми, які пов'язані з операційною системою, але не обов'язково є частиною ядра

Прикладні програми

Системні програми

Фонові програми


 1. Програма, яка постійно працює на комп'ютері називається

Ядро процессора

Ядро операційної системи

Ядро комп'ютерної системи

Операційна система


 1. Проміжне програмне забезпечення - набір програмних фреймворків, що надають додаткові послуги розробникам додатків, є характерним для:

ОС персональних комп'ютерів

Серверних ОС

Мобільних ОС


 1. ОС персональних ПК належать до

Першого покоління ОС

Другого покоління ОС

Третього покоління ОС

Четвертого покоління ОС


 1. Команди вводу/виводу належать до привілейованого режиму

Так Ні


 1. Поки одна програма виконує операцію введення-виводу, процесор не простоює, а виконує іншу програму - є ознакою

Мультипрограмування

Багатозадачності

Багатопоточності


 1. Зовнішні переривання сповіщають про

асинхронну подію

синхронну подію


 1. Ділення на нуль

зовнішнє переривання

внутрішнє переривання


 1. Переривання таймера це

апаратне переривання

внутрішнє переривання


 1. Обробка якого переривання не повинна враховувати, який процес є поточним.

внутрішнього

зовнішнього.


 1. Програмне переривання

синхронна подія

асинхронна подія


 1. Подія, що виникає в результаті спроби виконання програмою команди, яка по якихось причинах не може бути виконана до кінця

програмне переривання

виняткова ситуація

зовнішнє переривання


 1. У більшості операційних систем системний виклик здійснюється за допомогою

внутрішнього переривання

апаратного переривання

програмного переривання 1. Що забезпечує з’єднання між компонентами комп'ютерної системи і спільною пам'яттю?

драйвер

шина

контролер


 1. Транслятор, що отримує на вхід команди високого рівня інтерфейсу з ОС, а на виході генерує інструкції низького рівня

Контролер

Компілятор

Драйвер


 1. Відповідає за переміщення даних між периферійними пристроями та локальним буфером

Шина

Контролер

Драйвер


 1. Підтримує локальний буфер та набір регістрів спеціального призначення

Процесор

Драйвер

Контролер

Шина


 1. Які переривання можуть бути вимкненими ЦП перед виконанням критичних інструкцій

масковані

немасковані

 1. Енергонезалежна пам’ять

оперативна

головна

память для програми завантаження


 1. Енергозалежна пам’ять

оперативна

вторинна


 1. Компонент, який виконує інструкції та містить регістри для локального зберігання даних

ядро операційної системи

ядро процесора

контролер процесора


 1. Кожен процесор (або група процесорів) забезпечується власним локальною пам'яттю, до якої можна отримати доступ через невелику, швидку локальну шину характеризує

Симетричну багатопроцесорну обробку (SMP)

Нерівномірний доступ до пам'яті ((NUMA)

Двоядерна архітектура на одному чіпі


 1. Чотири кільця захисту мають

Процесори Intel

Системи ARMv8

Процесори з віртуалізацією


 1. Вісім кілець захисту мають

Процесори Intel

Системи ARMv8

Процесори з віртуалізацією


 1. Технологія, що дозволяє абстрагувати апаратне забезпечення одного комп’ютера (ЦП, пам’ять, диски тощо) на кілька різних середовищ виконання, створюючи ілюзію, що кожне окреме середовище працює на своєму власному комп’ютері.

Віртуалізація

Емуляція

Гіпервізор


 1. Моделювання обладнання в програмному забезпеченні, зазвичай використовується, коли вихідний тип ЦП відрізняється від цільового

Віртуалізація

Емуляція

Гіпервізор


 1. Технологія, що дозволяє запускати на одному фізичному сервері багато віртуальних ОС

Віртуалізація

Емуляція

Гіпервізор


 1. Перевага у продуктивності: малі втрати на інтерфейсі системних викликів і швидкий зв’язок всередині ядра характерно для

модульної системи

монолітної системи

мікроядерної системи

слабозв'язаної системи


 1. Цей метод архітектури структурує операційну систему, видаляючи всі несуттєві компоненти з ядра та реалізуючи їх як програми рівня користувача, які розміщені в окремих адресних просторах.

модульна система

монолітні системи

мікроядерні системи

багатошаровий підхід


 1. Ідея в тому, щоб ядро забезпечувало основні послуги, тоді як інші служби реалізуються динамічно характеризує

модульної системи

монолітної системи

мікроядерної системи

слабозв'язаної системи


 1. Сутність, з лічильником програми, що вказує наступну інструкцію для виконання та набір пов'язаних ресурсів

процес

програма

потік


 1. Сутність, наприклад файл, що містить список інструкцій, що зберігаються на диску

процес

програма

потік

 1. Пам’ять, яка динамічно розподіляється під час виконання програми

стековий розділ

розділ купи

розділ тексту

розділ даних


 1. Тимчасове зберігання даних при виклику функцій є у

стековий розділ

розділ купи

розділ тексту

розділ даних


 1. При переході в стан Ready процес розміщується в

оперативній пам'яті

вторинній пам’яті


 1. При переході в стан Suspended Blocked процес розміщується в

оперативній пам'яті

вторинній пам’яті

 1. При переході в стан Suspended Ready процес розміщується в

оперативній пам'яті

вторинній пам’яті

 1. PCB це

масив даних процесу

структура даних процесу

дерево процесу


 1. Стан zombie характерний для всіх операційних систем

Так Ні


 1. Строга ієрархія процесів характерна для дерева процесів в ОС

Windows

Linux

І Windows і Linux


 1. Дочірньому процесу ресурси виділяються з:

Батьківського процесу

Операційної системи

Обидва варіанта можливі

Обидва варіанти не правильні


 1. Коли процес створює новий процес

Батько продовжує виконуватись паралельно

Батьки чекають, поки деякі або всі його діти не припинять свою дію

Обидва варіанта можливі

Обидва варіанти не правильні


 1. Дочірній процес під час створення завжди є дублікатом батьківського процесу

Так ні

 1. В ОС LInux процес створюється за допомогою системного виклику

create_process()

fork()

execv()

new_process()

комбінацією fork() і execv()

 1. Якщо батьківський процес в ОС LInux завершується, не викликавши функції wait (), то виникають

процеси-зомбі

процеси-демони

процеси-сироти


 1. Якщо дочірній процес в ОС LInux завершується, а батьківський процес не викликав функції wait (), то виникають

процеси-зомбі

процеси-демони

процеси-сироти


 1. Фокусується на розподілі підмножин одних і тих самих даних по декількох обчислювальних ядрах і виконанню однакових операцій на кожному ядрі

паралелізм даних

паралелізм завдань


 1. Кожен потік виконує унікальну операцію. Різні потоки можуть працювати з одними і тими ж даними, або вони можуть працювати з різними даними.

паралелізм даних

паралелізм завдань


 1. Коли батько створює дочірній потік, батько відновлює своє виконання це..

асинхронна поточність

синхронна поточність

неявна поточність


 1. Потоки, створені батьком, виконують роботу одночасно, але батько не може продовжувати виконуватися, поки ця робота не буде завершена

асинхронна поточність

синхронна поточність

неявна поточність


 1. Поточність, що передбачає значний обмін даними між потоками

асинхронна поточність

синхронна поточність

неявна поточність


 1. IPC, корисна для обміну меншими обсягами даних, оскільки не потрібно уникати конфліктів

спільна память

передача повідомлень


 1. RR належить до витісняючого програмування

витісняючого планування

невитісняючого планування


 1. Перехід із стану виконання в стан очікування

витісняюче планування

невитісняюче планування


 1. Перехід із стану виконання в стан готовності

витісняюче планування

невитісняюче планування

 1. Алгоритм SJF є окремим випадком загального алгоритму пріоритетного планування

Так ні


 1. Ніяких гарантій щодо того, коли буде заплановано критичний процес реального часу:

м'які системи реального часу

жорсткі системи реального часу
Доповніть речення


 1. Програма стає процесом, коли…

 2. Статус поточної активності процесу представлений…

 3. Основні розділи розміщення процесу в пам’яті це…

 4. Основні стани процесу згідно загальної моделі станів це…

 5. Архітектура PCB повністю залежить від…

 6. До основних складових частин PCB належить…

 7. Ступінь мультипрограмування це…

 8. Ступінь мультипрограмування можна знизити з допопогою…

 9. Переключення ядра процесора на інший процес вимагає виконання збереження стану поточного процесу та відновлення стану іншого процесу називається…

 10. Основні відмінності при створенні процесів в ОС LInux та Windows

 11. Ідентифікатор процесу зомбі-процесу та його запис у таблиці процесів звільняються після …(два варіанти)

 12. Потік ділиться з іншими потоками того ж процесу спільним .

 13. (три загальні пункти)

 14. Унікальним для потоку є…(4 пункти)

 15. Модель "багато до одного" відображає…

 16. Модель "багато до одного" відображає…

 17. Модель "багато-до-багатьох" …

 18. До неявної поточності відносяться… (2-3 приклади)

 19. Дві основні моделі міжпроцесорного спілкування:

 20. Рішення до проблеми голодування при пріоритетному плануванні:

 21. Чотири умови виникнення тупикової ситуації

скачати

© Усі права захищені
написати до нас