Ім'я файлу: ТЕМИ лекцій 1-й семестр.doc
Розширення: doc
Розмір: 54кб.
Дата: 19.10.2020
скачати
Пов'язані файли:
соц.docx
Визначення розрахунковї міцності деревини.docx
Интелектуальна власність.docx
Завдання_до_курсової_роботи_за_варіантами_з_ВІ_та_методика_вико
Ессе Марчук О.О. 57 варіант.docx
записка Бобровський М.С..docx
rev-01-Валігура Олександр, ПЦБ-34.doc
25.11.2020.pdf

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (1-й семестр)

«ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ»

Назва змістовних модулів

Кількість годин

Змістовний модуль 1

Тема 1

Суть залізобетону. Роль арматури та бетону в залізобетоні. Залізобетон з ненапруженою та напруженою арматурою. Переваги та недоліки залізобетону. Вимоги до залізобетону.

2

Тема 2

Бетони для залізобетонних конструкцій. Основні фізико-механічні властивості бетонів. Міцність бетоні при осьовому стиску, розтязі, зрізі та ін.. Класи бетонів. Нормативні та розрахункові значення міцності за ДСТУ БВ.2.6-165:2010

2

Тема 3

Пружні та непружні (реологічні) властивості бетону при короткочасному та тривалому навантаженні. Модуль пружності, модуль деформації, граничні деформації бетону.

4

Тема 4

Арматура. Класи арматури. Механічні властивості та реологічні характеристики арматури. Зварюваність, пластичність, холодноламкість арматури. Нормативні та розрахункові значення міцності арматури за ДСТУ БВ.2.6-165:2010.
Тема 5

Арматурні вироби. Анкетування та з’єднаня арматури.
Змістовний модуль 2. Гіпотези, передумови та розрахунки за міцністю нормальних та похилих перерізів

Тема 6

Основні передумови і гіпотези розрахунку залізобетонних конструкцій при згинанні за міцністю за ДСТУ БВ.2.6-165:2010 та Eurocode 2

2

Тема 7

Позначення, геометрія перерізів
Тема 8

Стадії напруженого стану перерізів згинальних залізобетонних елементів без попереднього напружування арматури. Граничні деформації бетону стиснутої зони, стиснутої і розтягнутої арматури.

2

Тема 9

Визначення площі арматури в перерізах згинальних елементів прямокутного профілю при одиночному і подвійному армування.

2

Тема 10

Напружений стан та розрахунок несучої здатності перерізів з полицею в стиснутій зоні (таврові, двотаврові, коробчасті перерізи).
Тема 11

Визначення площі арматури в перерізах згинальних елементів з полицею в стиснутій зоні.
Тема 12

Напружено-деформований стан перерізів що працюють на зріз (за поперечною силою). Міцність перерізів при зрізі.

2

Тема 13

Фермова модель розрахунку поперечної вертикальної арматури в перерізах, що працюють на зріз за ДСТУ БВ.2.6-165:2010

2

Тема 14

Визначення площі похилої (відігнутої арматури в комбінації з вертикально поперечною арматурою.
Тема 15

Продавлювання в залізобетоні
Тема 16

Види попередньо напруженого залізобетону
Тема 17

Напружено-деформований стан перерізів згинальних елементів з напружуваною арматурою з натягом арматури на упори.

2

Тема 18

Визначення міцності перерізів та площі попередньо напруженої арматури перерізів прямокутного та таврового профілів
Тема 19

Початкові напруження в бетоні та арматурі та бетоні. Втрати зусиль в напружуваній арматурі
Змістовний модуль 3. Стиснуті та розтягнуті залізобетонні елементи. Фундаменти

Тема 20

Напружено-деформований стан
Тема 21

Визначення площі арматури стиснутих елементів за ДСТУ БВ.2.6-165:2010
Тема 22

Гнучкість і жорсткість стиснутих елементів. Визначення зусиль другого порядку
Тема 23

Позацентрово-розтягнуті залізобетонні елементи. Розрахунок та конструювання
Модуль 2.

Змістовний модуль 4. Монолітні перекриття: їх розрахунок та конструювання

Тема 24

Типи монолітних ребристих перекриттів та їх статичні схеми. Навантаження та дії.
Тема 25

Визначення зусиль в елементах ребристих та плоских перекриттів
Тема 26

Розрахунок монолітних плит та другорядних балок без попередньо напруженої арматури
Тема 27

Розрахунок головних балок монолітних перекриттів. Побудова обвідних епюр розтягуючи зусиль. Анкеровки арматури
Змістовний модуль 5. Розрахунок монолітних колон та їх фундаментів

Тема 28

Розрахунок колон
Тема 29

Розрахунок фундаментів під монолітні колони
скачати

© Усі права захищені
написати до нас