Ім'я файлу: зведтаблиці.docx
Розширення: docx
Розмір: 219кб.
Дата: 10.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Elementi-geometrii-4 klas-d1.0.pdf
бісквітні тістечка.docx
Elementi-geometrii-4 klas-d1.pdf
powerpoint.docЗміст

ичний процесор інтерфейс

Вступ

1. Інтерфейс табличного процесора Excel

2. Панелі інструментів Excel

3. Редагування таблиць

4. Форматування в Excel

5. Зведені таблиці

Висновок

Література
Вступ
Електронні таблиці або Табличний редактор — клас який служить для роботи з даними, котрі сформовані в таблиці. Спочатку електронні таблиці дозволяли обробляти виключно двомірні таблиці, передусім з числовими даними, але потім з'явилися продукти, що крім цього мали можливість з'єднувати кілька таблиць для спільної роботи і обробки, включати текстові, графічні і інші мультимедійні елементи. Інструментарій електронних таблиць включає потужні математичні функції, що дозволяють ввести складні статистичні, фінансові та інші розрахунки. Часто електронні таблиці включають вбудовану скриптову мову програмування для автоматизації типових робіт. Основні функції програми ET Excel або як її ще називають, табличним процесором Excel:

автоматизація підсумкових обчислень;

вирішення завдань шляхом підбору значень параметрів;

обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів;

проведення пошуку оптимальних значень параметрів (рішення оптимізаційних задач);

підготовка табличних документів;

побудова діаграм (в тому числі і зведених) за наявними даними;

створення та аналіз баз даних (списків).

Електронні таблиці (ЕТ) — це клас програма для роботи з даними, які подають у вигляді прямокутної таблиці.

Особливість електронних таблиць полягає у можливості застосування формул для опису зв'язку між значеннями різних комірок. Розрахунок по заданих формулах виконується автоматично. Зміна вмісту будь-якої комірки призводить до перерахунку значень всіх комірок, які з нею пов'язані формульними відносинами і, тим самим, до оновлення всієї таблиці відповідно до змінених даних.

1. Інтерфейс табличного процесора Excel
Робоча область Excel.

Екран Excel містить наступні основні компоненти:

- рядок заголовка з кнопками управління вікном програми і вікном документа;

- рядок основного меню;

- дві панелі інструментів. Стандартна і формативна;

- рядок формул і поле імені;

- робоча область;

- смуга прокрутки;

- смуга перебору сторінок робочої книги;

- рядок стану.

Всі програми, що працюють під управлінням системи Windows, мають рядок заголовка. У ній вказується ім'я програми, і тут же знаходяться деякі кнопки управління, які можна використовувати для зміни зовнішнього вигляду вікна.

Кнопки управління вікном програми і вікном документа:

- згорнути в піктограму, кнопка мінімізації; - розгорнути на весь екран, кнопка максимізації; - повернути вікно в попередній стан, кнопка відновлення;

- закрити вікно, кнопка закриття; - кнопка системного меню.

Основне меню.

Кожний з пунктів меню об'єднує набір команд, що мають загальну функціональну спрямованість. Клацання на будь-якому пункті меню розгортає список команд вибраного пункту. Робота з меню – один з можливих способів задавати команди Excel.

Є 9 основних меню в головному меню:

Меню Файл дозволяє виконувати маніпулювання з книгами.

Меню Правка дозволяє здійснювати редагування в робочій книзі.

Меню Вид дозволяє підлаштувати інтерфейс під смаки користувача, задати основний вигляд робочій книзі.

Меню Вставка дозволяє додавати дані та об’єкти на робочу область, як з програми так імплементувати їх зовні.

Меню Формат дозволяє форматувати вміст комірок, діапазонів, та різних об’єктів в робочому листі.

Меню Сервіс дозволяє використовувати функції різних програм настройок, котрі організують, спрошують чи автоматизують роботу.

Меню Дані дозволяє працювати зі списками (БД).

Меню Діаграма - спрощує роботу по модифікації діаграми та її форматуванні.

Меню Вікно впорядковує роботу з декількома робочими книгами.

Контекстне меню.

На додаток до основного меню, що постійно знаходиться на екрані, Excel пропонує вторинну систему контекстного меню. Контекстні меню надають можливість швидкого доступу до часто використовуваних для даного об'єкту в даній ситуації командам. При виконанні клацання правою кнопкою миші на пінтограмме, комірки, виділеній групі осередків або на вбудованому об'єкті, біля покажчика миші відкривається меню з основними функціями, вживаними в даній ситуації – в контексті.

Команди, що входять в контекстне меню, завжди відносяться до активного об'єкту. Контекстне меню можна визвати також за допомогою комбінації клавіш Shift+F10.

Рядок стану.

Цей рядок знаходитися в нижній частині екрану. На ній знаходиться наступна інформація:

- поточна операція (наприклад Enter);

- калькулятор (наприклад Sum=0);

- виділення /добавление (EXT);

- режим Caps Lock (Caps);

- режим Num Lock (Num);

- (фіксований десятковий формат Fix).

Калькулятор містить результат автоматичного виконання деякої операції прімінітельно до виділених осередків. Режим виділення включається клавішею F8 і відображається кодом EXT (ВДЛ). Цей режим імітує натиснення клавіші Shift + F8 і позначається як ADD (ДОБ). Він дозволяє додати нові діапазони осередків до вже наявного виділення. Відмінити ці режими можна клавішею ESC. Режими Caps Lock і Num Lock є активними, якщо горять відповідні індикатори на малій цифровій клавіатурі. Відміна цих режимів – повторне натиснення відповідної клавіші.

Режим фіксованого десяткового формату включається послідовним вибором команд меню: Сервіс / Параметри / фіксований десятковий формат при введенні. У цьому режимі програма сама автоматично відокремлює комі встановлену кількість останніх цифр кожного числа. Кнопка виділення всіх елементів робочої таблиці виділяє всі елементи активної робочої таблиці в поточному вікні. Кнопки прокрутки ярличків листів дозволяють прокручувати ярлички листів під час перегляду.

Робоча книга може мати довільне число листів, у кожного листа є ім'я, яке показане на ярличку листа. Горизонтальна смуга прокрутки дозволяє прокручувати лист по горизонталі. Вертикальна смуга прокрутки дозволяє прокручувати лист по вертикалі.

Панель формул (рядок (строка) формул).

Панель формул використовується для введення і редагування значень або формул в осередках або діаграмах, а також для відображення адреси поточного комірки. Поле імені указує ім'я або адресу активного комірки в поточній робочій книзі. Клацання на стрілці розкриє список, в якому перераховані всі пойменовані комірки і діапазони активної робочої книги.


2. Панелі інструментів Excel
Панелі містять найбільш часто використовувані команди меню. Після установки програми на екрані присутні дві панелі інструментів: Стандартна і Форматуваня. Excel включає багато інших панелей інструментів, які можна винести в робоче вікно програми. На рис. 1. відображено всі панелі інструментів які можна застосувати. У панелі інструментів можна додати нові піктограмми, що як входять в програму, так і створені самим користувачем. При русі уздовж піктограм цих панелей покажчиком миші, під кожною з них з'являється ім'я інструменту у вікні (знаряддя натяків).

Настройка панелей інструментів (піктографічних меню) надає наступні можливості:

- відображення на екрані піктографічних меню;

- додавання окремих піктограм;

- створення призначеного для користувача піктографічного меню;

- створення власних піктограм користувача і прив'язка до ним певних дій.

Всі операції по форматуванню піктографічних меню виконуються у вікні: Вигляд > Панелі інструментів. піктографічні меню біля назви яких у вікні списку панелей інструментів стоїть галочка.

Існують панелі інструментів, що викликаються при проведенні маніпуляцій над елементами для яких вони призначені.

Панелі інструментів об'єднують функціонально близькі піктограми:

- Стандартна – стандартні можливості системи (створення, завантаження, збереження, друк робочих так і ін.);

- Форматування – оформлення елементів таблиці.

Форми – інструменти елементів управління підлаштовані для виконаннямакросів.

Зведена таблиця – засоби роботи з базами даних таблиці;

Діаграма – інструменти побудови діаграм;

Малювання – елементи схем і ілюстрацій;

Майстер підказок – підказка, що допомагає оптимізувати робочі кроки користувача;

Елементи управління – створення стандартних керівників елементів (меню, кнопок, смуг прокрутки);

Запис макросу – закінчити запис послідовності команд, які автоматично перетворять.

Excel в макрокоманду;

Залежності – аналіз зв'язку між осередками;

Колективна робота – спільна робота з документами;

Visual Basic – інструменти створення і відладки призначених для користувача програм на вбудованій мові Excel - Visual Basic;

Microsoft – виклик застосувань Microsoft для роботи в рамках механізму OLE.

Настройка зображення – інструменти для роботи з картинками та зображенням.

Захист – інструменти для захисту листа та його елементів від змін.

Зовнішні дані – інструменти що дозволяють проводити операції з даними імплементованими з інших програм.

Границя = улементи що дозволяють задати різновиди границь для комірок.

Залежності – інструменти що дозволяють прослідкувати залежності в формулах.

Word-Art – інструменти для створення художнього тексту.
3. Редагування таблиць
Редагування діапазонів.

Багато операцій в Ехсе1 можна виконувати не тільки над окремим! осередками, але і над безліччю осередків. До таких операцій відносяться копіювання і переміщення даних, форматування осередків, обробка даних різних осередків по одній формулі (наприклад, підсумовування) та інші. Совокупність осередків прийнято називати в термінології Ехсеl діапазоном. Ми зупинимося тільки задля одного різновиду діапазонів, який найчастіше зустрічається на практиці, це - прямокутний діапазон. Сама назва діапазону робить зайвими пояснення щодо його форми. Тому, скажемо тільки, як виконуєте виділення прямокутного діапазону і як позначається цей діапазон. Щоб виділити прямокутний діапазон, клацніть лівою кнопкою миші по якому-небудь кутовому осередку діапазону (наприклад, С2) і, не відпускаючи кнопки миші, протягніть покажчик до іншого кутового осередку (наприклад, Р8), розташованого по діагоналі прямокутника по відношенню до першого осередку, Виділений прямокутний діапазон буде обведений жирною рамкою, що містить маркер заповнення.

Редагування стовпців та рядків.

Для зміни ширини стовпця слід помістити «мишу» на правій межі заголовка стовпця; при цьому покажчик «миші» перетвориться на вертикальну лінію з двома стрілками.

Необхідно перетягнути покажчик «миші» при натиснутій лівій клавіші у потрібному напрямку, визначаючи ширину стовпця. Інший спосіб зміни ширини стовпця — за допомогою команди Формат/Столбец/Ширина. Для встановлення оптимальної ширини стовпця за найдовшим вмістом його комірки треба помістити покажчик «миші» на правій межі заголовка стовпця (при цьому покажчик «миші» матиме вигляд вертикальної лінії з двома стрілками) і двічі клацнути лівою клавішею «миші». Excel автоматично встановить потрібну ширину стовпця. Аналогічні дії будуть виконані за командою Формат/Столбец/Автоподбор ширины.

Для зміни висоти рядка слід помістити покажчик «миші» на нижній межі заголовка рядка; при цьому покажчик «миші» матиме вигляд горизонтальної лінії з двома стрілками. Далі треба перетягнути межу заголовка у потрібному напрямку, визначаючи висоту рядка. Змінити висоту рядка можна також за допомогою команди Формат/Строка/Высота. Для встановлення оптимальної висоти рядка необхідно помістити покажчик «миші» на нижній межі заголовка рядка і двічі клацнути лівою клавішею «миші» або скористатися командою Формат/Строка/Автоподбор.
4. Форматування в Excel
Форматування листів в основному зводиться до форматування комірок Кожна комірка в Excel може містити дані одного з типів:

- текст,

- число, формула (починаючи із знаку рівно).

Тепер розглянемо всі можливості форматування в Excel MS Excel містить велику колекцію типів шрифтів і їх стилів. Як правило, весь вміст чарунки чи діапазону чарунок форматується одним шрифтом. Для того щоб змінити шрифт символів відображуваних у чарунці чи діапазоні:

1. Виберіть чарунку чи діапазон.

2. Вкажіть команду Формат | Чарунки. Відкриється діалогове вікно Формат.

3. Використовуючи елементи керування вкладки Шрифт діалогового вікна Формат чарунок, установіть ті параметри шрифту, що вам необхідні. Тут можна зі списку Шрифт вибрати гарнітуру шрифту. За допомогою списку Розмір указати його висоту (у пунктах). У списку Накреслення вибрати накреслення шрифту (звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив). У списку Підкреслення призначити тип підкреслення (Ні, Одинарне, за значенням, Подвійне, за значенням, Одинарне, по чарунці, Подвійне, по чарунці). Визначити колір у списку Колір. У групі Видозміна установити прапорці закреслений, верхній індекс і нижній індекс.

4. Натисніть кнопку ОК.

Застосування оформлення, візерунків і заливання кольором чарунок чи діапазонів чарунок дозволяє надати робочому листу більш презентабельного вигляду. Припустимо одночасне використання як оформлення, так і заливання кольором чарунок чи діапазонів чарунок.

Візерунок чи зафарбовування здійснюються в такий спосіб:

1. Виділіть чарунку чи діапазон.

2. Виберіть команду Формат | Чарунки. На екрані з'явиться діалогове вікно Формат чарунок.

3. Використовуючи елементи керування вкладки Вид цього діалогового вікна, установите той візерунок і/чи колір заливання, що вам потрібні. Колір заливання вибирається з палітри Колір, а візерунок — зі списку, що розкривається Візерунок.

4. Натисніть кнопку ОК.

Обрамлення чарунки чи діапазону чарунок рамкою, чи лініями здійснюється в такий спосіб:

1. Виділіть чарунку чи діапазон.

2. Виберіть команду Формат | Чарунки. На екрані відобразиться діалогове вікно Формат чарунок.

3. Використовуючи елементи керування вкладки Границя цього діалогового вікна, встановіть той тип лінії окраски, її колір, а також вкажіть ті сторони чарунки чи діапазону, які треба окрасити. Тип лінії вибирається зі списку тип лінії. Колір лінії — зі списку колір, а область Окремі дозволяє користувачу вказати ті сторони діапазону, котрі варто окрасити. Кнопка немає знімає окраску. Кнопка зовнішні обрамляє діапазон з усіх боків, а кнопка внутрішні — внутрішні чарунки виділеного діапазону.

4. Натисніть кнопку ОК.

Числові значення, що вводяться, як правило, не відформатовані. Зручніше за все так відформатувати числа, щоб їх було легше читати. MS Excel здатний виконувати деякі операції форматування за допомогою кнопок панелі інструментів Форматування. А саме, якщо ви виберіть чарунку чи діапазон чарунок, а потім натиснете одну з кнопок, представлених у табл. 2, то числа, відображувані в цих чарунках, будуть відформатовані.


Клавіша

Опис

Грошовий формат

Додає знак грошової одиниці, роздільник тисяч, відображає числове значення з двома десятковими розрядами після десяткової крапки

Відсотковий формат

Відображає числове значення у вигляді відсотка без десяткових розрядів після десяткової крапки

Формат з роздільниками

Вставляє роздільник тисяч і відображає числове значення з двома десятковими розрядами після десяткової крапки

Збільшити розрядність

Збільшує на одиницю число десяткових розрядів після десяткової крапки

Зменшити розрядність

Зменшує на одиницю число десяткових розрядів після десяткової крапки


Перераховані формати не так погані, однак, швидше за все, їх вам буде не вистачати для того, щоб відформатувати дані по будь-якому форматі, що є в MS Excel.

Для форматування даних необхідно:

1. Виділити чарунку чи діапазон чарунок, у якому будуть форматуватися дані.

2. Вибрати команду Формат | Чарунки. При цьому відкриється діалогове вікно Формат чарунок.

3. Використовуючи елементи керування вкладки Число цього діалогового вікна, установіть той тип формату, що вам потрібний. На вкладці Число передбачено дванадцять категорій числових форматів. При виборі відповідної категорії формату зі списку Числові формати права частина вікна змінюється так, щоб відобразити відповідні опції. Наприклад, у категорії Числовий маються три опції: Число десяткових знаків, Роздільник груп розрядів () і Від‘ємні числа.

4. Натисніть кнопку ОК.

Excel надає можливість вводити числа в різному форматі.

Можна вводити десяткові числа, грошові одиниці, відсотки і представляти числа в експоненціальному вигляді. Щоб задати або змінити формат комірки або виділених груп осередків необхідно: Вибрати в меню Формат /Ячейки /Число (або натиснути Ctrl+1). Після виконання цієї команди з’явиться діалогове вікно. У вікні форматування, що з'явилося, будуть виділені назви всіх використовуваних в Excel числових форматів.


5. Зведені таблиці

Зведені таблиці є одним з найбільш могутніх засобів MS Excel з аналізу баз даних, розміщених у таблицях чи списках. Зведена таблиця не просто групує й узагальнює дані, але і дає можливість провести глибокий аналіз наявної інформації. Створюючи зведену таблицю, користувач задає імена полів, що розміщаються в її рядках і стовпцях. Допускається також завдання поля сторінки, що дозволяє працювати зі зведеною таблицею, як зі стопкою аркушів. Зведені таблиці зручні при аналізі даних з кількох причин:

- дозволяють створювати узагальнюючі таблиці, що надають можливість групування однотипних даних, підведення підсумків, підведення статичних характеристик записів;

- легко перетворюються;

- дозволяють виконувати автоматичний добір інформації;

- на основі зведених таблиць будуються діаграми, що динамічно перебудовуються разом зі зміною зведеної таблиці.

Опишемо покроковий процес створення зведеної таблиці на прикладі таблиці Замовлення (рис. 7.10). Для цього:

1. Виберіть команду Дані | Зведена таблиця. На екрані з'явиться перше вікно Майстра зведених таблиць (рис. 7.11).


Рис. 7.10 – Вихідні дані таблиці ЗамовленняРис. 7.11 - Перше вікно „Майстра зведених таблиць”
2. У першому вікні Майстра зведених таблиць під заголовком Створити таблицю на основі даних, що знаходяться треба вказати джерело даних для створення зведеної таблиці. Можливі чотири джерела даних, які вибираються за допомогою одного з перемикачів:


Перемикач

Джерело даних

в списку чи бази даних Microsoft Excel

Список чи таблиця, з позначеними стовпцями, розташована на робочому листі MS Excel

в зовнішньому джерелі даних

Файли і таблиці, створені іншими програмами, наприклад, MS Access

у кількох діапазонах консолідації

Кілька списків чи таблиця з позначеними стовпцями, розташована на робочому листі MS Excel

в іншій зведеній таблиці чи діаграмі

Інша існуюча в активній робочій книзі зведена таблиця
Рис. 7. 12- Друге вікно „Майстра зведених таблиць”Рис. 7.13 - Третє вікно „Майстра зведених таблиць”
Крім того, за допомогою перемикачів під заголовком Вид створюваного звіту можна задати вид зведеної таблиці: просто зведена таблиця чи зведена діаграма зі зведеною таблицею. У нашому випадку виберіть перемикачі в списку чи базі даних Microsoft Excel і зведена таблиця. Натисніть кнопку Далі.Рис. 7.14 - Вікно „Майстер зведених таблиць і діаграм – макет”

3. На екрані з'явиться друге вікно Майстра зведених таблиць (мал. 7.12). На цьому кроці ви повинні вказати діапазон, що містить дані, по яких буде будуватися зведена таблиця. Якщо джерело даних знаходиться в іншій робочій книзі, то необхідно скористатися кнопкою Огляд. Отже, після введення посилання на діапазон даних натисніть кнопку Далі. На екрані з'явиться третє вікно Майстра зведених таблиць (мал. 7.13).

4. Спочатку натисніть кнопку Макет для створення структури зведеної таблиці. На екрані відобразиться вікно Майстер зведених таблиць і діаграм-макет (рис. 7.14). Перш ніж створювати макет зведеної таблиці, треба визначитися, яка інформація стане вводитися в області рядків, стовпців, даних і сторінок зведеної таблиці.

• Отже, для створення структури зведеної таблиці виберіть поле, що містить дані, по яких потрібно підвести підсумки, і перетягнете відповідну кнопку в область Дані. У нашому випадку, будемо підводити підсумки по Полю Вартість доставки. Для того щоб вибрати операцію, по якій підводяться підсумки, двічі клацніть по полю Вартість послуги, розташованої в області Дані. На екрані відобразиться вікно Обчислення поля зведеної таблиці (рис. 7.15).


Рис. 7.15. Вікно Обчислення поля зведеної таблиці

У списку Операція перераховані припустимі операцій: Сума, Кількість значень, Середнє, Максимум, Мінімум, Добуток, Кількість чисел, Зміщене відхилення, Незміщене відхилення, Зміщена дисперсія; Незміщена дисперсія. У даному випадку виберіть Сума. Список, що розкриває, Додаткові обчислення дозволяє розширити безліч припустимих операцій. Його значення: Ні, Відмінність, Частка, Приведена відмінність, З наростаючим підсумком у полі, Частка від суми по рядку, Частка від суми по стовпці, Частка від загальної суми, Індекс. У даному випадку виберіть Ні і натисніть кнопку ОК. Відбудеться повернення у вікно Майстер зведених таблиць і діаграм: макет.

• Для того, щоб помістити елементи поля в рядках, з міткою в лівій частині таблиці, перетягнете кнопку для обраного поля в область Рядок. У даному випадку ло рядкам будуть розміщатися дані про клієнтів, тому перетягнете поле Клієнт в область Рядок.

• Для того, щоб помістити елементи поля в стовпцях з міткою у верхній частині таблиці, перетягнете кнопку для обраного поля в область Стовпець. У даному випадку по стовпцях будуть розміщатися співробітники, що прийняли замовлення, тому перетягнете поле співробітники, що прийняли замовлення в область Стовпець.

• Для того, щоб помістити елементи поля по сторінках, що дозволить працювати зі зведеною таблицею, як зі стопкою аркушів, перетягнете кнопку для обраного поля в область Сторінка. У даному випадку на кожній сторінці будемо виводити інформацію про клієнтів, яким здійснили виконання замовлення в один і той же день. Тому перетягніть поле дата виконання в область Сторінка.

Отже, у вікні Майстер зведених таблиць і діаграм - макет створена структура майбутньої зведеної таблиці (рис. 7.16). Натисніть кнопку ОК і, таким чином, поверніться до третього вікна Майстра зведених таблиць.Рис. 7.16 - Вікно Майстер зведених таблиць і діаграм – макет зі структурою майбутньої зведеної таблиці
Встановимо параметри зведеної таблиці. Як правило, ті значення параметрів, що встановлені за замовчуванням і є оптимальними, їх не треба змінювати. Але для того, щоб краще розібратися з тим, як набудовується зведена таблиця, натисніть кнопку Параметри. На екрані відобразиться вікно Параметри зведеної таблиці (рис. 7.17). У вікні, під полем Ім'я, у яке вводиться ім'я зведеної таблиці, знаходяться дві групи параметрів Формат і Дані. З групи Формат відзначимо тільки прапорці, загальна сума по рядках і загальна сума по стовпцях, що визначають, чи необхідно підводити підсумки по рядках і стовпцях. Дамо характеристику прапорця зберегти дані разом з таблицею групи Дані. При побудові зведеної таблиці всі дані копіюються в сховану кеш-пам'ять. Зведена таблиця відображає зміст цієї кеш-пам'яті, а не вихідного діапазону даних. Якщо вже після того, як зведена таблиця побудована, ви зміните дані, на основі яких вона була побудована, то це не приведе до автоматичної зміни даних у зведеній таблиці. Зведена таблиця не є динамічною таблицею, що автоматично обновлюється при модифікації даних, на основі яких вона побудована. Для відновлення зведеної таблиці потрібно виділити будь-яку чарунку зведеної таблиці і вибрати команду Дані | Обновити дані. При цьому в кеш-пам'ять будуть знову занесені дані, на основі яких будується зведена таблиця. Прапорець зберегти дані разом з таблицею визначає, чи буде в кеш-пам'ять зберігатися старі дані, при змінах зведеної таблиці чи її обновлені.


Рис. 7.17 - Вікно Параметри зведеної таблиці
5. У групі Помістити таблицю в (див. рис. 7.13) є два перемикачі новий лист і існуючий лист, що задають місце розташування зведеної таблиці. Якщо обраний перемикач існуючий лист, то в поле треба привести посилання на верхню ліву чарунку діапазону, де буде розташовуватися таблиця. У нашому випадку виберіть перемикач новий лист і натисніть кнопку Готово.

Зведена таблиця побудована. Для того щоб зведена таблиця не була занадто громіздкої, обмежимося переглядом одержувачів, яким виконано поставку 18.01.2003р. (співробітники, що прийняли замовлення Антонюк і Дрозд) (рис. 7.18). Натиснувши кнопку Майстер діаграм панелі інструментів Зведена таблиця, до зведеної таблиці можна додати зведену діаграму (рис. 7.19).


Рис. 7.18 – Зведена таблиця


Рис. 7.19 – Зведена діаграмаВисновок
Знання формул і функцій і вміння працювати з ними є основним аспектом успішної та приємної роботи в Excel, в іншому випадку прості обчислення в програмі будуть затрачати багато часу і сил.

Електронна таблиця Microsoft Excel має дуже потужний вбудований апарат функцій, що виконують обчислення за заданими величинами аргументів. Для зручності обчислень функції розділені на категорії.

Електронна таблиця Microsoft Excel має зручні засоби для обробки табличних даних. Особливістю Excel є наявність рядку формул, в який вводяться формули для обчислень. Для зручної роботи з електронною таблицею використовують різні способи адресації комірок, які дозволяють виконувати певні розрахункові операції. Також Excel має потужні засоби оброблення, редагування, форматування та друку інформації з таблиці. Структурною одиницею Excel є робоча книга, яка містить листи, що складаються з комірок.

Література


  1. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

  2. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

  3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

  4. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

  5. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.

  6. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

  7. Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)

Разм


est.ru
скачати

© Усі права захищені
написати до нас