Ім'я файлу: Документ Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 20.10.2020
скачати

 Професіограма Вчителя молодших класів Денисюк Вікторія Олександрівна СП курс

2 SLIDE TITLE Професійна придатність 4 Поняття про професіограму 1 Принципи створення 2 Розділи 3 Професіограма вчителя 5

3 ПРОФЕСІОГРАМА Професіограма повний опис особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які вона ставить перед людиною. Професіограма складається на основі аналізу змісту професійної діяльності і містить у собі загальну характеристику професії і вимоги, що професія ставить до людини.

4 ПРОФЕСІОГРАМА Професіограма це по суті документ, у якому подано комплексний, систематизований і всебічний опис об'єктивних характеристик професії і сукупності її вимог до індивідуально - психологічних особливостей людини. Головною частиною професіограми є психограма, що включає повний опис власне психологічних характеристик та професійно важливих особистісних якостей спеціаліста.

5 Принципи створення професіограм Принципи професіографії сформулював К. К. Платонов. Основними з них є: комплексність; цілеспрямованість; особистісний підхід; надійність (вимоги до емоційної стійкості особистості в умовах перешкод і шумів); диференціація; типізація; перспективність; реальність.

6 Розділи професіограми Кожна професіограма складається з таких розділів: 1.Класифікаційна картка професій. 2.Домінуючі види діяльності. 3.Властивості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності - здібності, особистісні якості, інтереси, нахили). 4.Властивості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності. 5.Сфери застосування професійних знань. 6.Історія професії. 7.Деякі професії, що також підходять людині з даним типом особистості. 8.Навчальні заклади, що навчають даній професії.
Advertisements

7 Професійна придатність Професійна придатність являє собою сукупність якостей людини, необхідних для виконання певного виду професійної діяльності. З боку формування таких якостей всі професії розподіляють на два типи. До професій першого типу відносять ті, для яких професійні якості може здобути людина з особливими індивідуальними рисами; до професій другого типу, ті, для яких з професійними вимогами може впоратися будь-яка людина.

8 Професіограма вчителя початкових класів -розуміння сутності та соціальної значимості своєї майбутньої професії, прояв до неї стійкої уваги; -організація власної діяльності, визначення методів вирішення професійних задач; -здійснення пошуку, аналізу та оцінки інформації, яка необхідна для постановки та вирішення професійних задач; -використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення професійної діяльності; -самостійне визначення задач професійного та особистісного розвитку, усвідомлене планування підвищення кваліфікації; -володіння методикою викладання; -вміння організовувати позаурочну діяльність; -створення в класі предметно-розвиваючого середовища; - участь у дослідницькій та проектній діяльності в області початкової освіти.

9 Циклограма вчителя початкових класів Щоденно: -організація чергування в класі; -зясування причин відсутності учнів на уроці; -індивідуальна робота з учнями; -бесіди з учнями, що запізнюються; -контроль зовнішнього вигляду школярів; -організація харчування дітей.

10 Щотижня: - проведення виховної години; -перевірка щоденників; -проведення заходів у класі за планом роботи; -робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування; -контроль за виконанням доручень; - організація прибирання пришкільної території; -робота з батьками; -робота з учителями, що працюють у класі; -зустріч зі шкільним лікарем, отримання довідок про хвороби учнів.

11 Щомісяця: -проведення класних зборів; -проведення бесіди з безпеки життєдіяльності; -організація чергування класу по школі; -відвідування уроків вчителів -предметників у своєму класі; -контроль за станом підручників; -зустріч з батьківським активом; -відвідування учнів вдома.

12 Один раз на семестр: - оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту; -заповнення табелів успішності та їх видавання; -проведення батьківських зборів; -участь у роботі семінару, методичного обєднання; -аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи; -складання плану роботи на канікули. Один раз на рік: -аналіз та складання плану виховної роботи; -проведення відкритого виховного заходу; -оформлення особових справ учнів; -статистичні відомості про клас; -робота з підручниками (видача та здавання); -написання характеристик (за необхідністю).

13 Важливі особистісні якості вчителя: -схильність до роботи з дітьми; -високий ступінь особистої відповідальності; -самоконтроль і врівноваженість; -цікавість і повага до іншої людини; -прагнення до самопізнання та саморозвитку; -знахідливість та різнобічність; -тактовність; -артистизм; -вимогливість до себе та інших; -спостережливість.

14 Дякую за увагу! кінець
скачати

© Усі права захищені
написати до нас