Ім'я файлу: задание КПР.doc
Розширення: doc
Розмір: 50кб.
Дата: 13.09.2021

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем

Дисципліна:             «Теорія автоматичного управління»                    

напрям підготовки   151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
курс 2 уск. Група БЗП-А 19 Семестр 4 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
                                            Закурдай Олександр Валерійович                               

фамілія, ім’я та по батькові студента.
Тема проекту:

Розробка слідкуючої системи для управління МЕО (механізм електричний однооборотний).
Термін здачі проекту: 01.04.2021 р.
Вихідні дані для роботи:

1. Статичний момент навантаження Мст. =100 Н∙м.

2. Момент інерції навантаження JН = 30 кг∙м2.

3. Кутова частота обертання навантаження ωН = 0,9 рад/с.

4. Кутове прискорення навантаження εН = 0,3 рад/с2.

Орієнтовний зміст розрахунково-пояснювальної записки:

Введення. 1. Узагальнені відомості про об'єкт управління. 2. Розробка структурної схеми і розрахунок її основних елементів. 3. Статичний розрахунок системи. 4. Динамічний розрахунок слідкуючої системи. 5. Корекція слідкуючої системи. Висновки. Перелік літератури. Додатки.
Перелік графічного матеріалу:

1. Структурна, алгоритмічна схеми системи керування - 1 арк.

2. Принципова схема системи керування - 1 арк.

3. Динамічні характеристики системи керування – 1 арк.


Завдання видав викладач: к.т.н. доц. Кобилянський Б.Б.

21.09.200 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН виконання проекту

п/п


Назва етапів проекту (роботи)

Строк виконання

етапів проекту

(роботи)


Примітки

1

Введення. Узагальнені відомості про об'єкт управління.

20.10.2020
2

Розробка структурної схеми і розрахунок її основних елементів.

21.11.2020
3

Статичний розрахунок системи. Динамічний розрахунок слідкуючої системи. Корекція слідкуючої системи

21.12.2020
4

Оформлення розрахунково-пояснювальної записки. Оформлення графічного матеріалу

10.01.2020

Студент

(підпис)
Керівник к.т.н. доц. Кобилянський Б.Б.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
«15» квітня 2021 р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас