Ім'я файлу: Бирка Софія Геологічна історія розвитку Землі в археї 12.04.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 7404кб.
Дата: 14.05.2022
скачати
 • Підготувала студентка 2 курсу
 • геолого-географічного факультету
 • Бирка Софія

Продолжительность

 • Архей, архейська ера – геологічний еон. За верхню межу архея прийнято час біля 2,5 млрд. років тому (±100 млн. років). За нижню межу, приблизно – 3,8-4 млрд. років тому. Тривалість архею приблизно 1,5 млрд. років.

Періоди Архейської ери:

 • Еоархей
 • Палеоархей
 • Мезоархей
 • Неоархей

Клімат і середовище

 • Активна вулканічна діяльність. Анаеробні (безкисневі) умови життя в мілководному древньому морі. Розвиток кисневмісної атмосфери.

Розвиток органічного світу

 • В архейській ері виникли перші живі організми. Вони були гетеротрофами і в якості їжі використовували органічні сполуки «первинного «бульйону». Першими жителями нашої планети були анаеробні бактерії. Найважливіший етап еволюції життя на Землі пов'язаний з виникненням фотосинтезу, що обумовлює поділ органічного світу на рослинний і тваринний. Першими фотосинтезуючими організмами були прокаріотичні (доядерні) ціанобактерії і синьозелені водорості. З'явилися потім і еукаріотичні зелені водорості, що виділяли в атмосферу з океану вільний кисень, сприяючи виникненню бактерій, здатних жити в кисневому середовищі.

Флора и фауна

 • В архейських відкладів відсутня скелетна фауна, яка служить основою для побудови стратиграфічної шкали фанерозою, тим не менш різноманітних слідів органічного життя тут досить багато.
 • Тваринний світ архею значно біднішими, ніж рослинний. Окремі вказівки на знаходження в породах архею залишків тварин належать до об'єктів, які, мабуть, мають неорганічне походження або є продуктами вилуговування строматолітів

Висновок

 • 1 Життя виникло на Землі з синтезованих абіогенним шляхом органічних молекул.
 • 2. В архейську еру, на межі з протерозоєм, виникненням перших клітин було покладено початок біологічної еволюцї.

Еоархей

 • Еоархей - нижній період архейської ери, що охоплює часовий інтервал від 4 до 3,6 мільярда років тому. Примітний еоархей тим, що є часом утворення гідросфери і виявлення передбачуваних залишків перших прокаріотів, строматолітів і найдавніших гірських порід. На самому початку архейської ери води на Землі було мало, замість єдиного океану існували лише розрізнені мілководні басейни. Температура води досягала 70-90° C, що могло спостерігатися лише в разі існування у Землі того часу щільної вуглекислотної атмосфери.

Палеоархей

 • Палеоархей - наступний за эорхеем період, є часом утворення першого суперконтиненту в історії Землі - Ваальбари і єдиного Світового океану, що перекрив гребені серединно-океанічних хребтів. У результаті помітно посилилася гідратація базальтової океанічної кори, а швидкість зростання парціального тиску СО2 в піздньоархейскій атмосфері дещо знизилася. До цього часу відносяться і перші достовірні залишки живих організмів (бактерій) і слідів їх життєдіяльності. Тривалість палеоархею 400 млн. років.

Мезоархей

 • Мезоархей тривав з 3,2 до 2,8 млрд. років тому. Тут цікавий період розколом Ваальбари і широким розповсюдженням скам’янілостей давніх форм життя.
 • Ваальбара — перший гіпотетичний суперконтинент на Землі.

Неоархей

 • Неоархей - останній період архейської ери , що завершився 2,5 млрд. років тому, є часом формування основної маси континентальної земної кори, що свідчить про виключну древність континентів Землі.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас