Ім'я файлу: ступницька.odt
Розширення: odt
Розмір: 8кб.
Дата: 17.04.2020

Ступницька Вікторія


  1. У творах Дідро «Черниця», «Жак-фаталіст», «Племінник Рамо» порушуються

проблеми:

А моральний занепад дворянства;

Б деградація особистості;

В еволюція феодального суспільства.

  1. Вказати, кого із митців наслідує Дідро у романі «Жак – фаталіст»

А Еврипіда;

Б Софокла;

В Рабле.


  1. Кому належить вислів: «В природе все породы животных пожирают одна другую, в обществе истребляют дру друга все сословия»?

А просвітителю Дідро

Б племіннику Рамо;

В Жаку-фаталісту.

  1. Вкажіть основний принцип побудови образів у Філдінга

А контрастність;

Б схематизація;

В багатогранність.


  1. Хто був основоположником англійського сімейного роману?

А Річардсон;

Б Філдінг;

В Стерн.

  1. Свіфтівські традиції простежуються у романі:

А Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди»;

Б Річардсона «Памела»;

В Стерна «Сентиментальна подорож».


  1. Хто із вказаних авторів не належить до доби Просвітництва?

А Філдінг;

Б Гейне;

В Руссо.

  1. «Батьком» англійського роману вважають:

А Смоллета;

Б Філдінга;

В Дефо.

  1. Вказати правило типізації Філдінга

А «Я зображую не людей, а мораль, не індивідуум, а рід»

Б «Одна й та сама людина грає то злодія, то героя…»;

В «Зображати так, як є, відображати нице і піднесене, прекрасне і потворне…».
скачати

© Усі права захищені
написати до нас