Ім'я файлу: практичне наказне окреме провадження.odt
Розширення: odt
Розмір: 30кб.
Дата: 29.09.2022
скачати

  1. Проаналізуйте судову практику в справах окремого провадження за останні три роки. Яка питома вага таких справ у загальній кількості справ, що розглядаються судами в порядку цивільного судочинства? Проаналізуйте загальну кількість цивільних справ окремого провадження, розглянутих з порушенням строків ЦПК, кількість скасованих і змінених в апеляційному порядку рішень у цивільних справах окремого провадження, а також кількість задоволених судами заяв у справах окремого провадження.

  2. Підготуйте заяву про усиновлення або про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізич. Підготуйте заяву про усиновлення або про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб. Які вимоги встановлено законом для таких заяв?

  3. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень кілька ухвал про залишення заяви без розгляду якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виник спір про право, та проаналізуйте їх. Які саме підстави зумовили виникнення спору про право між учасниками справи? Чи спір було виявлено впродовж розгляду справи чи у вирішенні питання про її відкриття? Чи є процесуальні наслідки виявлення спору на різних стадіях провадження у справі?

  4. Проаналізуйте судову практику в справах про визнання фізичної особи недієздатною. На яких підставах суд може розглянути таку справу без повідомлення й участі фізичної особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною? Проаналізуйте рішення Європейського суду з прав людини від 27 березня 2008 року «Штукатуров проти Росії» та рішення Конституційного Суду РФ від ЗО січня 2009 року.

  5. Проаналізуйте судову практику в справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, усиновлення та інші, в яких зобов’язані брати участь органи опіки та піклування. Які форми участі в судовому процесі органів опіки та піклування? Чи зобов’язаний суд дотримуватися рекомендацій, визначених органами опіки та піклування? В якому порядку вирішується питання про звільнення опікуна чи піклувальника особи?

  6. Проаналізуйте судову практику видачі та скасування судових наказів, а також перегляду апеляційними судами ухвал про відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування судового наказу за 2021-2022 роки. Узагальніть підстави для скасування судових наказів.

  7. 06.08.2021 Ленінським районним судом м. Полтави видано судровий наказ про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з Жарова Олександра Івановича на користь Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду». Під час виконання судового наказу в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження», було виявлено, що в судовому наказі невірно вказана адреса боржника: замість «м. Полтава, вул. Викова, 3, кв. 61» зазначено «м. Полтава, вул. Викова, 61, кв. З». Складіть заяву Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» (адреса: вул. Закревського, 15, м. Полтава, 36022) про внесення виправлень до судового наказу.

    Задачі

Про встановлення факту родинних відносин

Заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин, в обґрунтування якої вказує, що він та його батько народилися у Польщі. У червні 2021 року батько Швачко І. О. помер. Оскільки заявник є інвалідом третьої групи, то за життя батька він знаходився на його утриманні. Після смерті батька він звернувся до Пенсійного фонду України в м. Полтава з приводу переходу на пенсію свого батька, але під час вивчення документів було виявлено невідповідності, а саме: у паспорті та трудовій книжці заявника його прізвище вказано як «Швачко», а у свідоцтві про народження — «Швачка». Через це у нього виникли труднощі щодо документального підтвердження факту наявності родинних відносин між ним і його батьком. У зв’язку з вищевикладеним він просить суд постановити рішення, яким встановити факт, що померлий (російською мовою) Швачка О. М. є рідним батьком Швачко І. О. В якому провадженні суд має розглядати цю справу?

Які документи необхідно подати до суду для встановлення факту родинних відносин? На які норми посилатись?
Про стягнення боргу за комунальні послуги

На розгляд суду надійшла заява Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» до Калодова Остапа Григоровича про видачу судового наказу про стягнення боргу за надані послуги водопостачання та водовідведення.Суд звернувся до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання фізичної особи — боржника. За відомостями адресно-довідкового підрозділу У громадянин Колодов Остап Григорович знятий з реєстрації 08 вересня 2012 року у зв’язку зі смертю. Чи допускають дані правовідносини правонаступництво? Яке процесуальне рішення має ухвалии суд за результатами розгляду заяви Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» до Колодова Остапа Григоровича?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас