Ім'я файлу: Комерційний банк.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 3576кб.
Дата: 21.09.2022
скачати

План:


1. Поняття комерційного банку
2. Класифікація комерційних банків
3. Функції комерційних банків
4. Організаційна та управлінська структура


Призначення комерційних банків


Надання кредитів юридичним і фізичним особам;
Розрахунково - касове обслуговування клієнтів;
Залучення та розміщення коштів юридичних і фізичних осіб;
Випуск платіжних документів і інших паперів;
Купівля, продаж та зберігання державних цінних паперів і цінних паперів інших емітентів;
Видача доручень, гарантій;
Купівля та продаж іноземної валюти;
Надання банківських послуг.


Класифікація комерційних банків


За формою власності:
Державні
Приватні
Кооперативні
Колективні


За організаційно – правовою формою
Акціонерні товариства
Пайові товариства


За розміром капіталу:
Малі
Середні
Великі
Найбільші


За філійною наявністю:
Без філій
Малофілійні
Багатофілійні


За діапазоном здійснюваних операцій:
Універсальні
Спеціалізовані


За територіальністю:
Регіональні
Міжрегіональні
Загальнонаціональні
Міжнародні


За приналежністю до країни:
Національні
Іноземні
Спільні


Функції банків


Емісійна


Трансформаційна


Типова організаційна структура універсального комерційного банку


Загальні збори акціонерів (учасників)


Ревізійна комісія


Спостережна рада банку


Правління банку


Голова правління


Управління банку


Служби банку


Характеристика операцій комерційного банку


Показники прибутковості банку


Фінансова стійкість банку
(Економічні нормативи)


Мінімальний розмір статутного капіталу
Платоспроможність
Показники достатності капіталу
Показник миттєвої ліквідності


Мінімальний розмір статутного капіталу
Показники достатності капіталу
Максимальний розмір ризику на 1 позичальника
Платоспроможність


скачати

© Усі права захищені
написати до нас