Ім'я файлу: ОКДМ Титульний аркуш, рецензія, завдання 23.docx
Розширення: docx
Розмір: 533кб.
Дата: 07.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
ЗАКАРПАТСЬКІ ПРИГОДИ.docx

Міністерство освіти і науки України

Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра Механічної інженерії


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

«Основи конструювання деталей машин»

на тему:

«Привод загального призначення»
МІ 133.00.2/Б КП 085 00-ПЗ


Студента(ки) 3-го курсу МБ-8 групи
Нечипоренко Іван Вікторович

(підпис) (прізвище, імя, по батькові)
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Керівник: Отаманський В.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала___________________________

Кількість балів _____________

Оцінка: ECTS __________
Члени комісії

___________ Ярослав СТЕПЧИН .

(підпис) (власне імя та прізвище)

___________ Андрій ШОСТАЧУК .

(підпис) (власне імя та прізвище)

___________ Валентин ОТАМАНСЬКИЙ .

(підпис) (власне імя та прізвище)


Житомир

2023

Міністерство освіти і науки України

Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра Механічної інженерії


РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курсового проекту з дисципліни

«Основи конструювання деталей машин»

на тему:

«Привод загального призначення»
МІ 133.00.2/Б КП 085 00-ПЗ


Студента(ки) 3-го курсу МБ-8 групи
Нечипоренко Іван Вікторович

(підпис) (прізвище, імя, по батькові)
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Керівник: Отаманський В.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала___________________________

Кількість балів _____________

Оцінка: ECTS __________
Члени комісії

___________ Ярослав СТЕПЧИН .

(підпис) (власне імя та прізвище)

___________ Андрій ШОСТАЧУК .

(підпис) (власне імя та прізвище)

___________ Валентин ОТАМАНСЬКИЙ .

(підпис) (власне імя та прізвище)


Житомир

2023


Міністерство освіти і науки України

Державний університет «Житомирська політехніка»


РЕЦЕНЗІЯ

на курсовий проект (роботу)

з дисципліни «Основи конструювання деталей машин»

Студента__________________________________________групи

Тема курсового проекту (роботи)
Якісний рівень курсового проекту (роботи)

низький рівеньвисокий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

101. Ритмічність виконання проектунизький рівеньвисокий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2. Правильність виконання розрахунківнизький рівеньвисокий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


3. Правильність і якість

виконання графічної частини


низький рівеньвисокий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


4. Повнота і якість

оформлення пояснювальної записки

низький рівеньвисокий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

105. Ступінь самостійності

при проектуванні
Питання та зауваження__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Загальна оцінка роботи_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Керівник

курсового проекту (роботи)

(підпис, дата, П.І.Б.)


ЗМІСТ

1

ВСТУП.

3

2

РОЗДІЛ 1. Ескізний проект.

4
1.1. Вибір електродвигуна. Кінематичний та силовий розрахунок приводу.1.2. Розрахунок зубчастої передачі редуктора (циліндричної, конічної, черв’ячної).1.3. Розрахунок відкритої передачі (пасової, ланцюгової, зубчатої).1.4. Навантаження валів редуктора.1.5. Проектний розрахунок валів.1.6. Визначення опорних реакцій. Побудова епюр моментів. Перевірочний розрахунок підшипників.
3

РОЗДІЛ 2. Технічний проект.2.1. Конструктивна компоновка приводу.2.2. Тепловий розрахунок редуктора (для черв’ячного редуктора).2.3. Змащування.2.4. Вибір муфти.2.5. Розрахунок шпонкових з’єднань.2.6. Уточнений розрахунок валів.2.7. Складання редуктора.
4

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
5

СПЕЦИФІКАЦІЇ
скачати

© Усі права захищені
написати до нас