Ім'я файлу: Інфолист конференція з права 2019-12-10.doc
Розширення: doc
Розмір: 556кб.
Дата: 05.06.2020
скачати
PRIVATE SCIENTIFIC INSTITUTION
«PUBLIC POLICY AND SOCIAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE»
ПРИВАТНА НАУКОВА УСТАНОВА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК»ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття»

10 грудня 2019 року, м. Харків

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З нагоди 71-ої річниці прийняття та проголошення Генеральною Асамблею ООН Загальної декларації прав людини Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук запрошує Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття».
Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ - посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу № 518 від 02.10.2019 р.

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань державно-правового розвитку України, визначення найбільш гострих проблем в юридичній сфері, а також оприлюднення результатів наукових пошуків, опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
До участі в конференції запрошуються правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Секції конференції:

Секція 1. Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.01, 12.00.02, 12.00.11, 12.00.12, 19.00.06)

Секція 2. Проблеми теорії та практики приватного права в Україні (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.03, 12.00.04, 12.00.05, 12.00.06)

Секція 3. Адміністративно-правові аспекти організації та здійснення публічної влади (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.07, 21.07.01, 21.07.03, 21.07.05)

Секція 4. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в Україні (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10)
Форма проведення конференції – заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська..
За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів.

УВАГА!!!

З метою поширення результатів науково-практичної конференції збірник матеріалів конференції буде надісланий на адресу бібліотек провідних юридичних закладів вищої освіти та на адресу органів державної влади за профілем тематики конференції.
Для участі в конференції необхідно до 09 грудня 2019 року:

  • заповнити електронну заявку на участь у конференції за посиланням, що додається

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА ONLINE;


  • надіслати на електронну адресу ppss.main@gmail.com

- тези доповідей обсягом від 2 до 5 стор. (оформлену відповідно до вимог);

- копію (електронну, фотокопію) квитанції про сплату організаційного внеску;

- для учасників, які не мають наукового ступеня, слід додати копію (електронну, фотокопію) рекомендації (рецензії) наукового керівника (іншої особи із науковим ступенем), засвідчену печаткою організації, установи за місцем роботи (навчання);

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другий частині назву документа (Іваниця_І.І._Тези, Іваниця_І.І._ Рецезія, Іваниця_І.І._Квитанція).
Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

  • обсяг тез – від 2 до 5 стор. формату А-4, орієнтація книжкова;

  • шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, в посиланнях – 10, інтервал між рядками – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання основного тексту по ширині;

  • посилання на використані джерела в тексті - у квадратних дужках, в кінці - список використаних джерел;


Зразок оформлення тез наукової доповіді:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Іваниця Іван Сергійович,

к.ю.н., доцент, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук
Основною проблемою розвитку національного законодавства в сучасних умовах … [1, с. 15]. …

текст доповіді
Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України: підручник [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. 544 с.
УВАГА!!!

Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду.

Автори мають дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів.

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст та якість поданих матеріалів, але залишає за собою право внесення змін і форматування тез доповідей.

Всі наукові доповіді проходять обов’язкову перевірку на плагіат!
Організаційний внесок:

На покриття витрат, пов’язаних із організацією конференції, інформаційним забезпечення учасників конференції, підготовкою до друку та друком матеріалів конференції, їх поштовою пересилкою, внесок складає:

- 100 грн. за участь у конференції та замовлення отримання електронної версії збірнику тез конференції (формат pdf);

- 150 грн. за участь у конференції та замовлення отримання збірнику тез конференції у друкованому форматі та електронної версії збірнику (формат pdf).

Оплата організаційного внеску учасником здійснюється після підтвердження прийняття матеріалів до друку.

Одержання доповіді та заявки на участь, після обробки оргкомітетом, обов’язково підтверджується повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

У випадку своєчасного неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до Оргкомітету.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на адресу (електронну адресу), вказану у заявці, протягом місяця після проведення конференції.
Реквізити для сплати організаційного внеску:

Отримувач платежу: ПО НДI ППСН

Банк одержувача: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок одержувача: 26007052118229

Код Банку (МФО): 351533

Код отримувача: 42553127

Призначення платежу: За участь у конференції 10.12.2019 від ________(ПІБ)

Контакти організаційного комітету:

тел. +38 067 983 1789

тел. +38 050 221 05 22

e-mail: ppss.main@gmail.com

web-сторінка: www.pp-ss.pro

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Чекаємо на Вас як учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (10 грудня 2019 року, м. Харків)!

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА ONLINE

З повагою,

директор Приватної наукової установи

«Науково-дослідний інститут

публічної політики і соціальних наук» М.В. Завальний


скачати

© Усі права захищені
написати до нас