Ім'я файлу: природний газ.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 2605кб.
Дата: 16.11.2022
скачати
Природні джерела вуглеводнів і їх переробка
Природні джерела органічних сполук – це нафта, торф, природний газ, супутній нафтовий газ, вугілля, сланці
Природний і супутній нафтовий газ.
Основною складовою частиною його є метан: у середньому його міститься за об’ємом 80-98 %. Крім метану, у природному газі є 2-3 % його гомологів – етану, пропану, бутану і невелика кількість домішок – сірководню, азоту, благородних газів, Карбону (IV) оксиду і водяної пари. Нафта та її переробка.
Нафта – рідка горюча корисна копалина. Відносно невеликі запаси нафти є в Україні у Львівській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Івано-Франківській областях. Нафта – масляниста рідина темно-бурого або майже чорного кольору з характерним запахом. Вона трохи легша за воду і практично не розчиняється в ній. Хімічний склад нафти:
За хімічним складом нафта є складною сумішшю вуглеводнів з різною молекулярною масою, головним чином рідких, з домішками інших органічних речовин, що містять азот, кисень і сірку. Звичайно, це парафінові вуглеводні, циклоалкани, ароматичні сполуки, співвідношення яких у нафтах різних родовищ коливається в широких межах. Вугілля та продукти його переробки:
Вугілля – це тверда горюча копалина органічного походження, що утворилася з вимерлих рослин і планктону в результаті діяльності мікроорганізмів.
В Україні вугледобування зосереджено в трьох басейнах: Донецькому та Львівсько-Волинському кам’яновугільних басейнах, Дніпропетровському буровугільному басейні.
Існують три види вугілля: антрацит, кам’яне і буре.
Існують три способи хімічної переробки вугілля – коксування, газифікація і гідрування.
А.) коксування.
б) газифікація;
в) гідрування
Горючі сланці
Горючі сланці – гірська порода, в якій містяться органічні й неорганічні речовини. Органічна складова є продуктом тривалого перетворення рослинних і тваринних залишків у надрах планети.
Масові частки елементів у горючих сланцях такі (у відсотках): Карбон – 60-78, Гідроген – 7-10, Оксиген – 10-20, Сульфур – 1,5-11.
Підготувала:
Студентка групи Акит 01
Радченко Кристина
Дякую за увагу.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас