Ім'я файлу: Природа гіпнозу.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 08.12.2020

Природа гіпнозу

Вступ

Штучно наведені трансові станулюди, що стають маріонетками в руках мага-чарівника або чудово зцілюють.Ці явища старі як світ і завжди хвилювали уяву. Мистецтвом такого впливу володіли шамани практично у всіх стародавніх племінних цивілізаціях.Жерцями єгипетських храмів ці "психотехнології" були доведені до такого мистецтва масового та індивідуального впливу на людей (а кажуть, навіть на сили природи), якого до цих пір не може збагнути сучасна наука. Задовго до моменту виокремлення психології як окремої науки, що одні теоретики науки пов’язують із заснуванням експериментальної психологічної лабораторії В.Вундтом, а інші із написанням З.Фрейдом наукової праці «Тлумачення сновидінь», люди мали психологічні проблеми і шукали способів їх вирішення. Історично так склалося, що першими способами ефективного вирішення деяких психологічних проблем були способи навіювання, а пізніше була розроблене техніка впливу за допомогою гіпнозу. Всі техніки по’язані із навіюванням, самонавіюванням та гіпнозом пізніше отримали назву методів сугестивної психокорекції, які до сьогодні не втратили свого значення в психокорекційній практиці. Надбання сугестивної психокорекції з часом були двояко інтегровані в сучасну психокорекційну практику: з одного боку теоретичні постулати інтегрувалися як важлива складова будь-якого способу психокорекційного впливу, з другого ─ досягнення первинного навіювання вдосконалювалися і набули вигляду правил формування станів зміненої свідомості та конкретних сучасних технік і методів навіювання і гіпнозу. Під навіюванням розуміють різні способи вербальної і невербальної, емоційно забарвленої дії на людину з метою створення у неї певного стану або спонуки до певних дій. За допомогою навіювання можуть бути викликані різні відчуття, уявлення, емоційні стани, вольові спонуки, зміни соматовегетативних функцій організму. Слід розрізняти переконання і навіювання як психологічні категорії і гіпноз як особливий стан вищих відділів центральної нервової системи. Навіювання відрізняється від переконання перш за все тим, що інформація при ньому сприймається без належної критичної обробки. По образному виразу В. Бехтерева, навіювання, на відміну від переконання, входить в свідомість людини не з "парадного ходу, а як би із чорного, оминувши сторожа — критику"

Основна частина

Гіпноз, навіювання — тимчасовий стан свідомості, що характеризується різким фокусуванням уваги і високою схильністю до навіювання, що пов'язано зі зміною функції індивідуального контролю і самосвідомості.Стан гіпнозу настає в результаті спеціальних впливів гіпнотизера або цілеспрямованого самонавіювання. У загальнішому сенсі, гіпноз це соціально-медичне поняття про комплекс методик цілеспрямованого словесно-звукового впливу на психіку людини.

 
скачати

© Усі права захищені
написати до нас