1   2
Ім'я файлу: Філатова. Курсова.docx
Розширення: docx
Розмір: 121кб.
Дата: 03.04.2021


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.Богомольця
Фармацевтичний факультет
КАФЕДРА

АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

КУРСОВА РОБОТА з

«Аптечна технологія ліків»

на тему

«Приготування стерильних та асептичних ЛЗ в умовах аптек України та інших країн. Вимоги GPP до виготовлення стерильних та асептичних ЛЗ в умовах аптек»
Виконала

Студентка

Фармацевтичного факультету

_____ групи 3 курсу

___________

Номер залікової книжки __________
К И Ї В - 2 0 21

Зміст

Вступ 3

1.Асептика в технології ліків 4

1.1.Небезпека мікробного забруднення 4

1.2.Нормування мікробіологічної чистоти ліків 4

1.3.Санітарний режим при виготовленні ліків 5

2.Загальні вимоги GPP виготовлення стерильних лікарських форм 8

2.1.Визначення GPP та принцип 8

2.2.Вимоги належної аптечної практики 8

2.3.Загальні вимоги GPP до лікарських та технологічних речовин 9

2.4. Підготовка і контроль якості води очищеної та води для ін’єкцій 10

3.Вимоги GPP до виготовлення стерильних і асептичних лікарських засобів в умовах аптеки 13

3.1.Технологічні операції 14

3.1.1.Розчинення (або змішування) 14

3.1.2.Ізотонування. 14

3.1.3.Стабілізація 15

3.1.4.Фільтрування 15

3.1.5.Стерилізація вологим теплом 15

3.1.6.Асептична обробка. 16

3.2.Пакувальні операції та маркування (оформлення) 19

4.Технологія ін'єкційних розчинів в умовах аптеки 21

4.1.Приготування ін'єкційних розчинів без стабілізаторів 23

4.2.Приготування ін'єкційних розчинів зі стабілізатором 25

4.3.Приготування очних крапель 26

4.4. Лікарські форми для новонароджених та дітей до року 28

5.Обов'язкові види внутрішньоаптечного контролю 29

5.1.Фізичний контроль 29

5.2.Хімічний контроль 29

Висновок 33

Список літератури 35ВступАктуальність. У навколишній природі - воді, повітрі, ґрунті живуть мікроорганізми. Особливо багато їх в грунті, в одному грамі її містяться мільярди бактерій грибів, найпростіших. Тому зрозуміло, яке велике значення має дотримання чистоти в аптечній роботі особливо ізолювання приміщення, де готуються ліки. Виготовлення стерильних лікарських засобів є самостійним розділом фармацевтичної технології, який постійно вдосконалюється на основі останніх досягнень науки і практики. Сучасні вимоги до препаратів парентерального призначення найбільш повно реалізуються в заводських умовах, що забезпечують високий ступінь чистоти, стабільність, стерильність, точне дозування та ін. відповідно до правил GРP.

Необхідність отримання стерильних і асептично приготованих лікарських форм викликана особливим способом їх застосування. Ін'єкції, вводяться в організм через порожнисту голку з порушенням цілісності шкірних і слизових покривів. Наявність в розчині мікроорганізмів може призвести до інфікування організму та до тяжких наслідків. Лікарські форми з антибіотиками вимагають асептичних умов приготування, так як в присутності мікроорганізмів багато.

Завдання курсової роботи:

 • Проаналізувати роль асептики в технології лікарських засобів

 • Навести вимоги GPP до виготовлення стерильних і асептичних лікарських засобів в умовах аптеки

 • Описати технологію приготування ін'єкційних розчинів в умовах аптеки

 • Визначити види внутрішньоаптечного контролю
 1. Асептика в технології ліків
  1. Небезпека мікробного забруднення

Організм хворої людини може бути різко ослаблений і в значній мірі позбавлений властивих йому захисних механізмів при ряді очних захворювань, ахілії шлунку та інших патологіях. З іншого сто рони, людина наражається на небезпеку інфікування при введенні ліків з порушенням захисних бар'єрів - перш за все, при ін'єкціях, особливо - при введенні розчинів у кров'яне русло, стерильні порожнини, а також лікуванні поранень, травм, обмороження та опіків. У цьому випадку використання забруднених мікрофлорою ліків може призвести до інфікування хворих, важких захворювань або навіть до летального результату.

Ін'єкція ліків, хоча і простерилізованого, що містить мертві мікроорганізми або виділені ними токсини, небезпечна тим, що може викликати у хворого підвищення температури (пірогенна реакція) або побічні явища. Другим аспектом небезпеки мікробного забруднення ліків є вплив мікрофлори на інгредієнти ліки, розкладання мікроорганізмами діючих та допоміжних речовин. Це призводить до втрати їх терапевтичного ефекту, появі неприємного запаху і смаку, а в окремих випадках - до утворення токсичних продуктів.

  1. Нормування мікробіологічної чистоти ліків

В останні три десятиліття в багатьох країнах вивчалася мікробна забрудненість ліків, і вводилися норми мікробіологічної чистоти. Виходячи із зазначених вище небезпек мікробного забруднення, ліки не повинні містити патогенних мікроорганізмів. З огляду на нереальність проведення широкого мікробіологічного аналізу, який охоплював би всі види патогенних бактерій, мікробіологічний контроль обмежується лише кількома видами мікроорганізмів. Це, в першу чергу, ті, які можуть викликати інтоксикацію у хворого, або присутність яких є ознакою незадовільних санітарно-гігієнічних умов виробництва. Сюди відносяться, перш за все, кишкові бактерії, а також синьогнійна паличка і золотистий стафілокок. Згідно з рекомендаціями ВООЗ всі лікарські засоби за нормами граничного допустимого числа і видів мікроорганізмів розділені на 4 категорії.

До першої категорії віднесені ін'єкційні препарати, які повинні бути стерильними.

Друга категорія охоплює очні препарати, препарати, що вводяться в порожнини тіла, що вважаються стерильними, а також засоби, що застосовуються для лікування сильних опіків, відкритих ран і тощо. В 1 г (мл) цих препаратів не повинно бути життєздатних мікроорганізмів.

До третьої категорії віднесені інші препарати для місцевого застосування: на уражену шкіру, слизову оболонку вуха, горла, носа. Згідно з вимогами ДФ XI лікарські засоби для ін'єкцій, очні краплі, мазі, плівки, інші лікарські засоби, щодо яких є відповідні вказівки в нормативній документації, повинні бути стерильними. У нестерильних лікарських засобах не допускається наявність бактерій родини Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa і Staphylococcus aureus. В 1 г (мл) лікарського засобу для прийому всередину допускається наявність не більше 1000 бактерій і 100 дріжджових і цвілевих грибів (сумарно). В 1 г (мл) лікарського засобу для прийому в порожнині вуха, носа, для інтервагінального використання і для місцевого вживання допускається наявність не більше 100 мікроорганізмів, в тому числі і грибів.

  1. Санітарний режим при виготовленні ліків

Розглянуті вище небезпеки мікробного забруднення ліків викликають необхідність стерильності лікарських препаратів, що вводяться з порушенням цілісності шкірного покриву (ін'єкцій, інфузій), ліків для ока, ліків для новонароджених і дітей до 1 року, препаратів, що містять нестійкі до дії мікрофлори лікарські речовини (наприклад, антибіотики), ліків, що наносяться на шкіру, з опіками або обмороженням, відкриті рани. Дотримання асептичних умов обов'язково при приготуванні всіх ін'єкційних ліків, що допускають термічну стерилізацію. Стерилізація ЛФ, приготованого без дотримання асептики і забрудненого внаслідок цього мікрофлорою, не звільняє його ні від тіл загиблих мікроорганізмів, ні від виділених ними токсинів.

Асептика в технології ліків - це комплекс заходів і умов, максимально оберігають ліки від попадання в них мікрофлори. Суворе дотримання санітарного режиму в аптеці і правил асептики при виготовленні зазначених вище категорій лікарських препаратів дозволяє досягти високого рівня мікробної чистоти виготовлених ліків, їх стерильності і апірогенності. Найважливішою складовою частиною комплексу заходів, спрямованих на виключення забруднення мікрофлорою виготовлених лікарських препаратів, є санітарний режим

Дотримання асептики набуває особливо важливе значення при приготуванні ЛФ, що не переносять термічну стерилізацію. Такими є, наприклад, розчини з термолабільними речовинами. В рівній мірі суспензії і емульсії є малостійкими системами, в яких при нагріванні різко підсилюються процеси рекристалізації, флокуляції (суспензії) і коалесценції (емульсії). У цих випадках найсуворіше дотримання асептичних умов - єдиний шлях отримання ліків, за своїм станом вельми близьких до поняття стерильних. За ДФ ХI це досягається тим, що розчинник або основу для мазі, інструменти і посуд стерилізують окремо, а термолабільні лікарські речовини асептично зважують і розчиняють в стерильному розчиннику (іноді з додаванням консервантів) або змішують зі стерильною основою стерильним інструментом і поміщають в стерильний посуд. Нетермолабільні компоненти ліків при цьому також стерилізують. Лікарські форми виготовляють в блоці для асептичного приготування.

Загальними вимогами до всіх ін'єкційних ліків є:

I) висока чистота і апірогенна використовуваних розчинників та інших рідких середовищ;

2) висока якість застосовуваних лікарських препаратів, а так само допоміжних речовин (стабілізатори, солюбілізатори, консерванти та ін.);

3) стабільність,

4) стерильність.


 1. Загальні вимоги GPP виготовлення стерильних лікарських форм
  1. Визначення GPP та принцип

Належна аптечна практика (Good Pharmaceutical Practice, GPP) - це аптечна практика, що відповідає потребам людей, які користуються послугами фармацевтів з метою забезпечення оптимальної медичної допомоги на засадах доказової медицини. Для підтримки цієї практики важливо, щоб були створені національні системи стандартів якості та настанов.

Організація роботи в асептичних умовах і технологічні операції мають забезпечувати належну якість стерильних і асептичних лікарських засобів.

  1. Вимоги належної аптечної практики

 • НАП вимагає, щоб першим завданням фармацевта в будь-якому закладі було благополуччя пацієнтів.

 • НАП вимагає, щоб головним у діяльності аптек було допомагати пацієнтам найкращим чином застосовувати лікарські засоби. Основні функції включають поставку медикаментів та інших медичних товарів гарантованої якості, надання відповідної інформації і консультації пацієнтів, введення ліків, при необхідності, і моніторинг ефекту лікарських засобів.

 • НАП вимагає, щоб невід'ємною частиною внеску фармацевта було сприяння раціональному та економічному призначенню, а також відпуску лікарських засобів.

  • НАП вимагає, щоб цілі кожного елемента аптечної послуги відповідали потребам пацієнта, були чітко визначені і ефективно доведені до відома всіх учасників.

Мультидисциплінарна співпраця між медичними працівниками є ключовим фактором для успішного поліпшення безпеки пацієнтів.  1. Загальні вимоги GPP до лікарських та технологічних речовин

Для виготовлення ін’єкційних лікарських засобів використовують лікарські речовини, що мають відповідати вимогам загальної монографії ДФУ 1.3 «Субстанції для фармацевтичного застосування» або чинних нормативних документів.

Деякі лікарські речовини потребують додаткової технологічної обробки. При виготовленні розчину натрію хлориду сухий порошок натрію хлориду прожарюють у сухожаровій шафі при температурі 180 °С протягом 2 год; при виготовленні 5% розчину новокаїну для спинномозкової анестезії сухий порошок новокаїну стерилізують гарячим повітрям при температурі 120 °С протягом 2 год.

Рослинні олії для ін’єкцій (абрикосова, оливкова, мигдальна і персикова) використовують із кислотним числом не більше 2,5. Вазелінове масло не використовують як розчинник, але можна вживати як самостійний лікарський засіб для догляду за немовлятами і в косметологічній практиці. Рослинні олії для ін’єкцій та очних мазей використовують, попередньо простерилізувавши сухим жаром при температурі 180 °С протягом 2 год. Ланолін безводний, вазелін, вазелінове масло для виготовлення очних мазей стерилізують гарячим повітрям при 180 °С протягом 30-40 хв або при 200 °С — 15-20 хв з урахуванням кількості речовин.

Основу для очних мазей (10 частин ланоліну безводного та 90 частин вазеліну «Для очних мазей») та мазей з антибіотиками (40 частин ланоліну безводного та 60 частин вазеліну «Для очних мазей») плавлять на водяній бані, фільтрують у розплавленому стані й фасують у сухі простерилізовані контейнери, закупорюють і стерилізують у повітряному стерилізаторі при 180 °С протягом 30 хв або при 200 °С — 15 хв. Готову основу для очних мазей та мазей з антибіотиками зберігають у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С протягом 2 діб або при 3-5 °С — 30 діб.

При відсутності вазеліну «Для очних мазей» очищають звичайний вазелін: до розплавленого вазеліну додають 2% активованого вугілля і нагрівають суміш до температури 150 °С, перемішуючи протягом 1-2 год. Гарячий вазелін фільтрують і розливають у стерильні контейнери (банки). Проводять хімічний аналіз на відсутність органічних домішок.

З неводних розчинників застосовують етанол, гліцерин, пропіленгліколь, спирт бензиловий, бензилбензоат, етилолеат та змішані розчинники (комплексні): водно-гліцеринові, спиртоводногліцеринові, суміші рослинних олій з бензилбензоатом, етил- олеатом та інші, дозволені до медичного застосування.

Розчинники, допоміжні речовини (стабілізатори, антиоксиданти, консерванти) за якістю мають відповідати чинним нормативним документам.

На всіх штангласах з діючими речовинами (субстанціями) та допоміжними речовинами, що містяться в приміщеннях для зберігання, необхідно зазначити їх найменування, країну, назву виробника, номер серії заводу-виробника, номер аналізу атестованої лабораторії, строк придатності, дату заповнення штангласа та підпис особи, яка його заповнила.

На всіх штангласах з діючими речовинами (субстанціями) та допоміжними речовинами в асистентській повинна бути дата заповнення, підписи осіб, які заповнили та перевірили ідентичність речовини.

  1. Підготовка і контроль якості води очищеної та води для ін’єкцій

Підготовку води для виготовлення лікарських засобів необхідно виконувати відповідно до вимог ДФУ (1.1 та 1.4) до води очищеної та води для ін’єкцій.

Вода очищена - це вода для виготовлення лікарських засобів, крім тих, що мають бути стерильними й апірогенними, якщо немає інших розпоряджень і дозволів компетентного уповноваженого органу. Воду очищену слід одержувати з питної води, використовувати свіжоприготовленою чи протягом 3 діб з моменту її одержання за умови зберігання у закритих ємкостях, виготовлених із матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від сторонніх частинок і мікробіологічних забруднень.

Вода для ін’єкцій – вода, яка використовується як розчинник при виготовленні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін’єкцій “in bulk”), або для розчинення, або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін’єкцій стерильна).

Воду для ін’єкцій одержують із води питної або води очищеної відповідно до вимог ДФУ (чинне видання). Вода для ін’єкцій, використовувана для виготовлення парентеральних лікарських засобів, які надалі підлягають термічній стерилізації, має відповідати вимогам ДФУ «Вода для ін’єкцій «in bulk». Її слід використовувати свіжоприготовленою чи зберігати не більше 24 год у закритих ємкостях, виготовлених із матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від механічних, мікробіологічних та інших контамінацій.

Для виготовлення внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, ін’єкційних лікарських засобів, що не підлягають термічній стерилізації, необхідно використовувати стерильну воду для ін’єкцій, що відповідає вимогам ДФУ «Вода для ін’єкцій стерильна».

Для виготовлення очних крапель, що підлягають подальшій термічній стерилізації, слід використовувати воду, що відповідає ДФУ «Вода очищена в контейнерах».

Вода очищена (з кожного балона, а при подачі води трубопроводом — на кожному робочому місці) повинна витримувати перевірку за показниками «Випробування на чистоту» ДФУ «Вода очищена «in bulk».

Вода для ін’єкцій, призначена для виготовлення парентеральних, офтальмологічних лікарських засобів, лікарських засобів для новонароджених та немовлят, що підлягають подальшій термічній стерилізації (з кожного балона, а при поданні води трубопроводом — на кожному робочому місці), повинна витримувати вимоги випробувань на чистоту відповідно до ДФУ «Вода для ін’єкцій «in bulk» із встановленою для конкретної аптеки періодичністю.

Воду для ін’єкцій стерильну (кожна серія), яку використовують для виготовлення стерильних лікарських засобів, що не підлягають подальшій термічній стерилізації, необхідно перевіряти за показниками «Випробування на чистоту» згідно з ДФУ 1.1 «Вода для ін’єкцій стерильна», крім показників «Сухий залишок», «Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини».


 1. Вимоги GPP до виготовлення стерильних і асептичних лікарських засобів в умовах аптеки

Стерильне виробництво лікарських засобів включає в себе:

 • приготування препаратів, що підлягають фінішній стерилізації;

 • асептичне приготування препаратів.

Стерильні препарати вважаються продуктами високої категорії ризику, внаслідок, наприклад:

 • підвищеної вірогідністі мікробіологічного забруднення препаратів, приготованих в неконтрольованих середовищах;

 • більш високих рівнів бактеріальних контамінантів в неконтрольованих середовищах;

 • підвищеної вірогідності генералізованої інфекції, пов'язаної з препаратами, приготованими в неконтрольованих середовищах;

 • підвищеного ризику помилок з призначенням лікарських засобів при приготуванні ін'єкцій без фармацевтичного нагляду.

Приготування повинно здійснюватися в добре контрольованих середовищах за допомогою усталених процедур відповідно до системи забезпечення якості. Це значно знижує ризик, пов'язаний з цими препаратами.

Приклади більш специфічних факторів ризику для окремих видів препаратів:

 • Цитотоксичні і радіофармацевтичні препарати: високий рівень небезпеки для оператора, який займається приготуванням препарату, і високий ризик помилок приготування.

 • Розчини для повного парентерального харчування: можуть бути дуже складними в залежності від складу і кількості добавок; крім того, існує висока ступінь ризику бактеріального забруднення і помилок приготування.
 • Епідуральні розчини і розчини для кардіоплегії: висока ступінь ризику бактеріального забруднення.

 • Інфузійні і амбулаторні пристрої (наприклад, апарат для інгаляційного наркозу, керований пацієнтом): ризик бактеріального забруднення; деякі препарати можуть вводитися протягом значних періодів часу при температурах, близьких температурі тіла під час введення; технічна складність також представляє ризик.

 • Інфузії, шприци та мішки для зберігання рідин: ризик помилок приготування і бактеріального забруднення. Деякі розчини можуть стимулювати розмноження бактерій і / або грибків. Деякі розчини можуть вводитися протягом тривалого періоду часу.

 • Зрошення (крім промивання очей): тривалість застосування.

 • Препарати для очей - неконсервовані і консервовані: ризик розмноження мікроорганізмів; складність; ризик помилки приготування.

 • Інші (наприклад, біопрепарати, фактор VIII): необхідно дати оцінку на основі окремого препарату.
  1. Технологічні операції

Технологічні операції необхідно проводити в асептичних умовах. Загальні вимоги щодо здійснення технологічних операцій викладено у настанові «Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек».

   1. Розчинення (або змішування)

Розчинення лікарських речовин проводять за загальними правилами технології рідких лікарських форм. Легкорозчинні речовини розчиняють при кімнатній температурі, повільно- та важкорозчинні — при нагріванні або за допомогою інших технологічних прийомів.

   1. Ізотонування.

Очні краплі ізотонують без вказівки лікаря, розчини для ін’єкцій ізотонують за вказівкою лікаря. Якщо ізотонічну концентрацію прописаної лікарської речовини не зазначено в рецепті, її слід розрахувати.

Розрахунок ізотонічних концентрацій лікарських речовин проводять за ізотонічними еквівалентами за натрію хлоридом або за кріоскопічними константами (за законом Рауля), або за рівнянням Вант-Гоффа.

Для ізотонування розчинів використовують натрію хлорид, натрію сульфат, натрію нітрат, а також за вказівкою лікаря — кислоту борну і глюкозу.

   1. Стабілізація

Розчини лікарських речовин, які при стерилізації піддаються гідролізу, реакціям окиснення-відновлення, декарбоксилювання, полімеризації та ін., необхідно стабілізувати.

Кількість стабілізатора, що додають, повинна бути зазначена в чинних нормативних документах. Об’єм, який займають стабілізатори, входить у загальний об’єм розчину, тому їх додають одночасно з лікарськими речовинами.

   1. Фільтрування

Фільтрувальні матеріали та метод фільтрування повинні забезпечувати відповідну чистоту розчинів і відповідати вимогам чинної нормативної документації.

Розчини фільтрують самопливом чи за допомогою вакууму. Для створення розрідження застосовують вакуумні насоси різних типів (відсмоктувач хірургічний чи компресорно-вакуумний апарат).

Для фільтрування використовують відповідні фільтрувальні матеріали, такі як беззольні фільтри з паперу фільтрувального марки ФО (виду М — повільнофільтрувальний), скляні фільтри No 3 і 4, мембранне мікрофільтрування (для розчинів термолабільних речовин може бути використано як спосіб стерилізації) та ін.

   1. Стерилізація вологим теплом

Для кожного циклу стерилізації слід оформляти протоколи. Ці протоколи повинні затверджуватися і входити складовою частиною в процедуру випуску готової продукції.

Процес стерилізації повинен забезпечувати ефективність стерилізації всього обсягу завантаження. Необхідно проводити початкову валідацію, а потім регулярну подальшу валідацію, відповідно до ризиком, а також при кожному внесенні значних змін в обладнання або процес.

Необхідно встановити схеми завантаження, що пройшли валідацію. Для забезпечення узгодженої упаковки завантажень рекомендується використовувати фотографії і докладні креслення.

У кожному циклі стерилізації необхідно реєструвати температуру і тиск і періодично звіряти ці значення з таблицями водяної пари. Необхідно контролювати незалежні датчики температури і тиску на автоклаві, записувати в журнал їх показання в середині циклу і порівнювати значення з показаннями на діаграмної стрічці самописця.

У циклах з пористої завантаженням необхідно часто проводити випробування на видалення повітря і на витік.

Там, де очікується контакт з критичними поверхнями, слід використовувати чистий пар. Необхідно періодично проводити випробування на якість пара, в тому числі випробування на перегрів, визначення значення сухості і випробування для некондесіруемих газів.

Необхідно використовувати термоіндикатори, щоб визначати, чи виконана стерилізація завантаження (щоб уникнути змішування з нестерильним продуктом).

   1. Асептична обробка.

Асептичний процес містить такі основні елементи:

a) Підтримка цілісності зони асептичної обробки і догляд за робочою станцією і її середовищем.

b) Поводження з вихідними матеріалами і їх приготування, зокрема, всі процеси дезінфекції.

c) Введення матеріалів в зону обробки.

d) Стандартні методи асептичної обробки, в тому числі запобігання контакту з критичними поверхнями, точне позиціонування матеріалів в однобічному повітряному потоці, використання певних частин обладнання і регулярна санітарна обробка рукавичок.

e) Поділ і потік матеріалів, щоб запобігти випадковому перехресне забруднення або переплутування рецептів або продуктів.

f) Видалення продукту і відходів із зони обробки.

g) Вся асептична обробка повинна здійснюватися компетентним персоналом, який отримав від уповноваженої особи дозвіл на виконання своєї роботи.

h) Число людей, присутніх в приміщенні, необхідно звести до мінімуму (проте, під час операцій наповнення середовищами в приміщенні повинно знаходитися максимально допустиму кількість людей, щоб представляти умови найгіршого випадку).

i) В зони типу А або В допускаються тільки стерильні матеріали, наприклад, седиментаційних пластини, змиви та чистячі матеріали. Нестерильні розчини продукту необхідно фільтрувати через стерильний фільтр із номінальним розміром пор 0,22 мкм (або менше), перш ніж вносити їх в зони типу А або В. Якщо це неможливо, необхідно вжити відповідних заходів щодо усунення забруднення.
Необхідно проводити початкову валідацію процесу, використовуючи бульйони або подібні поживні середовища, щоб моделювати асептичну процедуру (наповнення середовищами), а потім регулярну подальшу валідацію, відповідно до ризиком, а також при кожному внесенні значних змін в обладнання або процес. Випробування з імітацією процесу має якомога ближче відображати стандартні асептичні процедури (тобто маніпуляції, які зазвичай виконуються) і включати в себе всі критичні стадії технологічного процесу. При виборі живильного середовища слід враховувати дозовану форму продукту і селективність, прозорість, концентрацію і придатність цієї живильного середовища для стерилізації.

Флакони для наповнення середовищами необхідно витримувати в термостаті при відповідній температурі, періодично перевертаючи контейнери, щоб забезпечити контакт з усіма поверхнями. Подальші інструкції наведені в документі PIC/S PI 007. Необхідно ретельно дослідити кожен випадок забруднення, навіть тоді, коли немає підозри про порушення цілісності контейнера.

Будь-яке втручання в процес приготування повинно бути зазначено в документах серії продукції. Повинні бути принципи втручання, в яких визначаються затверджені втручання, які моделюються під час наповнення середовищами.

Слід обґрунтувати термін придатності при використанні будь-якого нерозфасованого розчину, використовуваного в якості інгредієнта (наприклад, мішок для парентеральної інфузії або флакон з цитотоксичним агентом). Будь-які контейнери з неконсервованих продуктами, використовуваними в якості вихідних матеріалів, не можна використовувати після 24 год після першого відкриття. Вони весь час повинні бути захищені від забруднення або погіршення властивостей.
Стерильні витратні компоненти, такі як фільтри, голки, пробірки тощо, не можна використовувати після одного робочого циклу; їх слід видаляти в кінці кожного дня або циклу.

Якщо наповнюється багато контейнерів, необхідно на кожній серії проводити випробування на цілісність фільтрів і вжити заходів, щоб фільтруюча здатність фільтра не була перевищена продуктами з високою біологічною навантаженням або через фільтрацію надмірно великих обсягів. Фільтр повинен бути сумісний з продуктом.


  1. Пакувальні операції та маркування (оформлення)

Пакувальні операції та маркування (оформлення) стерильних і асептичних лікарських засобів повинні відповідати загальним вимогам, які викладено у настанові «Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек».

Упаковка (контейнери), призначені для пакування стерильних і асептичних лікарських засобів, мають бути стерильними.

Стерильні й асептичні лікарські засоби, вироблені в умовах аптеки, необхідно оформлювати згідно з єдиними правилами оформлення ліків в аптеках етикетками визначеного зразка залежно від способу застосування: «Для ін’єкцій», «Для інфузій» (для парентерального застосування) тощо та лікарської форми: «Очні краплі», «Очна мазь» тощо.

Етикетки на білому фоні повинні мати такі сигнальні кольори:

• синій — для лікарських засобів парентерального застосування;

• рожевий — для очних лікарських засобів;

• на білому фоні — синій шрифт — для додаткових етикеток «Стерильно» та «Виго- товлено асептично».

На етикетках необхідно зазначати спосіб застосування (при зазначенні способу застосування вказати дозу, частоту і час прийому до чи після їди) чи введення (для ін’єкційних та інфузійних лікарських засобів) тощо.

Серія для продукції серійного виготовлення позначається цифрою, що відповідає порядковому номеру за журналом лабораторно-фасувальних робіт.

На етикетках внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів додатково вказують значення осмоляльності (осмолярності) та іонний склад розчину.

Наклеювання етикеток на лікарський засіб, що виготовляють серіями та який підлягає перевірці за показником «Механічні включення (видимі частинки)», виконують після стерилізації та проведення цього виду контролю.

Зміст маркування (оформлення) етикеток наведено в загальних інструкціях щодо виготовлення стерильних і асептичних лікарських засобів в умовах аптек


 1. Технологія ін'єкційних розчинів в умовах аптеки

Відповідно до вказівок ДФ Х, як розчинники для приготування ін'єкційних розчинів застосовують воду для ін'єкцій, персикове і мигдальне масла. Вода для ін'єкцій повинна відповідати вимогам статті № 74 ДФ Х. Персикове і мигдальнв олії повинні бути стерильними, а їх кислотне число не перевищувати 2,5.

Ін'єкційні розчини повинні бути прозорими. Перевірку проводять при перегляді в світлі рефлекторної лампи і обов'язковому струшуванні судини з розчином.

Ін'єкційні розчини готують масо-об'ємним способом: лікарську речовину беруть по масі (вазі), розчинник - до необхідного обсягу.

Кількісне визначення лікарських речовин в розчинах виробляють згідно з вказівками у відповідних статтях. Припустиме відхилення вмісту лікарської речовини в розчині не повинно перевищувати ± 5% від зазначеного на етикетці, якщо у відповідній статті немає іншого вказівки.

Вихідні лікарські препарати повинні задовольняти вимоги ДФ Х. Кальцію хлорид, кофеїн-бензоат натрію, гексаметилентетрамін, натрію цитрат, а також магнію сульфат, глюкоза, кальцію глюконат і деякі інші повинні вживатися у вигляді сорту «для ін'єкцій», що володіє підвищеним ступенем чистоти.

Щоб уникнути забруднення пилом, а разом з нею і мікрофлорою препарати, що вживаються для приготування ін'єкційних розчинів і асептичних ліків, зберігають в окремій шафі в невеликих банках, закритих притертими скляними пробками, захищеними від пилу скляними ковпачками. При наповненні цих судин новими порціями препаратів банку, пробка, ковпачок повинні кожен раз піддавати ретельному миття і стерилізації.

У зв'язку з досить відповідальним способом застосування і великою небезпекою помилок, які можуть бути допущені під час роботи, приготування ін'єкційних розчинів потребує суворої регламентації і неухильному дотриманні технології.

Не допускається одночасне приготування декількох ін'єкційних ліків, що містять різні інгредієнти або однакові інгредієнти, але в різних концентраціях, а також одночасне приготування ін'єкційного і будь-якого іншого ліки.

На робочому місці при виготовленні ін'єкційних ліків не повинно знаходитися інших лікарських препаратів, що не мають відношення до готують ліки.

В аптечних умовах особливого значення набуває чистота посуду для приготування ін'єкційних ліків. Для миття посуду застосовують розведений у воді у вигляді суспензії 1: 20 порошок гірчиці, а також свіжоприготований розчин перекису водню 0,5-1% з додаванням 0,5-1% миючих засобів («Сульфанол» та інші синтетичні миючі засоби) або суміш 0,8-1% розчину миючого засобу «Сульфанол» і тринатрійфосфату в співвідношенні 1: 9.

Посуд спочатку замочують в миючому розчині, нагрітому до 50-60 ° С, протягом 20-30 хв, а сильно забруднену - до 2 год і більше, після чого ретельно миють і обполіскують спочатку кілька (4-5) разів водопровідною водою, а потім 2-3 рази дистильованою водою. Після цього посуд стерилізують відповідно до вказівок ДФ Х.

Отруйні речовини, необхідні для приготування ін'єкційних ліків, зважуються рецептара-контролером у присутності асистента і негайно використовуються останнім для приготування ліків. Отримуючи отруйна речовина, асистент зобов'язаний переконатися у відповідності найменування речовини призначенням в рецепті, а також в правильності набору наважок і зважування.

На все без винятку ін'єкційні ліки, приготовані асистентом, останній зобов'язаний негайно скласти контрольний паспорт (талон) з точним зазначенням назв взятих інгредієнтів ліки, їх кількостей і особистим підписом.

Всі ін'єкційні ліки до стерилізації повинні піддаватися хімічному контролю на справжність, а при наявності хіміка-аналітика в аптеці - і кількісному аналізу. Розчини новокаїну, атропіну сульфату, кальцію хлориду, глюкози і ізотонічний розчин натрію хлориду при будь-яких обставинах в обов'язковому порядку підлягають якісному (ідентифікація) і кількісного аналізу.

У всіх випадках ін'єкційні ліки повинні готуватися в умовах максимально обмеженого забруднення ліки мікрофлорою (асептичні умови). Дотримання цієї умови обов'язково для всіх ін'єкційних ліків, в тому числі що проходять завершальну стерилізацію.

Правильна організація роботи по приготуванню ін'єкційних ліків припускає завчасне забезпечення асистентів достатнім набором простерилізованого посуду, допоміжних матеріалів, розчинників, мазевих основ і тощо

  1. Приготування ін'єкційних розчинів без стабілізаторів

Приготування ін'єкційних розчинів без стабілізаторів складається з наступних послідовних операцій:

- розрахунок кількості води і сухих лікарських речовин;

- відмірювання необхідної кількості води для ін'єкцій і відвантажує лікарських речовин;

- розчинення;

- підготовка флакона і закупорювальних засобів;

- фільтрування;

- оцінка якості ін'єкційного розчину;

- стерилізація;

- оформлення до відпуску;

- оцінка якості.

Rp.: Solutionis Analgini 25% 30ml

Sterilisetur!

Da. Signa: по 1мл внутрішньом'язово 3 рази на день

Виписаний розчин речовини, добре розчинної у воді, для парентерального застосування.

Розрахунки.

Анальгіну 7,5

Води для ін'єкцій

30 - (7,5х0.68) = 34,56мл

0,68 - коефіцієнт збільшення обсягу анальгіну

Технологія.

Створення асептичних умов досягається приготуванням ін'єкційних лікарських засобів з стерильних медикаментів, в стерильному посуді і в спеціально обладнаному приміщенні. Однак асептика не може гарантувати повну стерильність розчинів, тому вони в подальшому піддаються стерилізації. При розрахунку кількості води для ін'єкцій необхідно враховувати, що концентрація анальгіну перевищує 3% і тому необхідно враховувати коефіцієнт збільшення об’єму. В асептичному блоці в стерильній підставці в 34,65мл свіжоприготовленою води для ін'єкцій розчиняють 7,5г анальгіну. Приготований розчин фільтрують через подвійний стерильний бензоловий фільтр з грудочкою довговолокнистої вати. Можна для фільтрації використовувати скляний фільтр №4. розчин фільтрують у стерильний флакон об'ємом 50 мл з нейтрального скла. Закупорюють флакон стерильною гумовою пробкою і обкатують металевим ковпачком. Перевіряють розчин на прозорість, відсутність механічних включень, кольоровість. Потім розчин стерилізують в автоклаві при 120 °С 8 хвилин. Після стерилізації і охолодження розчин передають на контроль повторно. Флакон прозорого скла закупорена герметично гумовою пробкою «під обкатку», наклеюють номер рецепта і етикетки: «Для ін'єкцій», «Стерильно», «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

ППК

Дата № рецепта

Aquae pro іnjectionibus 43,65

Analgini 7,5

V= 30 ml

Простерилізовано

Приготував

Перевірив

  1. Приготування ін'єкційних розчинів зі стабілізатором

При виготовленні ін'єкційних розчинів необхідно вживати заходів до забезпечення збереження лікарських речовин.

Стабільність - це незмінність властивостей містяться в розчинах лікарських речовин - досягається підбором оптимальних умов стерилізації, використанням консервантів, застосуванням стабілізаторів, відповідних природі лікарських речовин. Незважаючи на різноманіття і складність процесів розкладання лікарських речовин, найбільш часто мають місце гідроліз і окислення.

Лікарські речовини, які потребують стабілізації їх водних розчинів, можна розділити на три групи:

1) солі утворені сильними кислотами і слабкими підставами;

2) солі, утворені сильними основами і слабкими кислотами;

3) легкоокиснюючі речовини.

Стабілізація розчинів солей сильних кислот і слабких основ (солі алкалоїдів і азотистих основ) здійснюється додаванням кислоти. Водні розчини таких солей внаслідок гідролізу мають слабокислу реакцію.

При теплової стерилізації і зберіганні таких розчинів рН підвищується з огляду на посилення гідролізу, що супроводжується зменшенням концентрації водневих іонів. Зрушення рН розчину призводить до гідролізу солей алкалоїдів з утворенням мало розчинних підстав, які можуть випадати в осад.

Додаток до розчинів солей сильних кислот і слабких основ вільної кислоти пригнічує гідроліз і таким чином забезпечує стабільність ін'єкційного розчину.

Кількість кислоти, необхідне для стабілізації розчинів солей, залежить від властивостей речовини, а також оптимальної межі рН розчину (звичайно рН 3,0-4,0). 0,1 н розчин соляної кислоти використовують для стабілізації розчинів дибазола, новокаїну, спазмолітика, совкаін, атропіну сульфату та ін.

Rp.: Solutionis Dibazoli 1% 50ml

Sterilisetur!

Da. Signa: по 2 мл 1 раз в день підшкірно

Виписана рідка лікарська форма для ін'єкційного застосування, що є істинний розчин, до складу якого входить речовина групи Б.

Розрахунки.

Дибазолу 0,5

Розчину кислоти хлористоводневої 0,1 і 0,5

Води для ін'єкцій до 50 мл

  1. Приготування очних крапель

Очні краплі представляють собою водні або масляні розчини, найтонші суспензії та емульсії для введення в кон'юктивальний мішок. Розчинниками служить вода для ін'єкцій, стерильні жирні олії - персикове, мигдальне та парафін рідкий.

Особливостями промислового їх виробництва є застосування, крім антиоксидантів, газового захисту для легкоокислюючих речовин (морфіну гідрохлориду, натрію сульфацилу, кислоти аскорбінової), вдосконалення упаковки: тюбик - крапельниці.

Розчини в тюбик - крапельницях готуються в приміщеннях 2-го класу чистоти в умовах асептики. Розчинення проводять в реакторах з мішалками, розчин звільняють від механічних включень, піддають стерильному фільтрування і збирають в стерилізований апарат для подальшого наповнення тюбик - крапельниць.

Паралельно з цим виготовляють корпуси і ковпачки тюбик - крапельниць. Корпус місткістю 1,5 мл отримують на автоматі в кілька стадій видуванням і штампуванням з гранул поліетилену високого тиску. Ковпачки зі штирем для проколювання виливаються під тиском з розплавлених гранул ПЕ низького тиску. Після виготовлення їх промивають водою очищеною, сушать і піддають газовій стерилізації при 40 - 50 ° С сумішшю етиленоксиду і 10% СО2 протягом 2 годин. Етиленоксид видаляють з виробів витримкою їх протягом 12 годин в стерильному приміщенні.

Далі в асептичних умовах в агрегаті з надлишковим тиском стерильного повітря відбувається загвинчування ковпачків на корпус, наповнення його розчином лікувальної речовини за допомогою дозуючих насосів і запаювання термозварюванням.

Наповнені тюбик - крапельниці контролюють візуально на відсутність механічних включень на чорному і білому тлі освітленні електро - лампою в 60 Вт.

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас