Ім'я файлу: гос.doc
Розширення: doc
Розмір: 38кб.
Дата: 02.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Міжнародно правове регулювання праці.doc

Предмет господарського права – це:

Методи господарського

права

Джерела господарського права

Форми господарського права

Предметом господарського права є господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання і іншими учасниками господарських відносин.


Метод приписів передбачає право прийняття юридично значущих рішень органом господарського керівництва щодо підпорядкованого йому суб'єкта.


правовий звичай

нормативно-правові акти

нормативний договір

правові звичаї

нормативні акти громадських об’єднань

правові прецеденти

Метод автономних рішень дозволяє суб'єктам господарювання приймати самостійно юридично значущі рішення і передбачає обов'язок усіх інших суб'єктів не перешкоджати прийняттю та виконанню цих рішень.


правову доктрину

нормативні правові договори

правозастосовну практику
господарське законодавство


Метод координації забезпечує прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін, кожна із яких не вправі нав'язувати свої умови іншій стороні; рішення приймається шляхом компромісу.
2.

Одним з видів фінансової діяльності є банківська діяльність, яка здійснюється організаціями зі спеціальним правовим статусом - банками. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність.

До банківської системи входять:

Національний банк України - центральний банк України, центральний орган державного управління у сфері банківської діяльності;

комерційні банки - організації, що безпосередньо здійснюють банківські операції; створюються в певних організаційно-правових нормах (відкритого акціонерного товариства, пайового банку); залежно від комплексу банківських послуг, що надаються цими організаціями, розрізняють універсальні банки (можуть здійснювати різні види банківської діяльності та банківських операцій) і спеціалізовані, а саме; ощадні, іпотечні, інвестиційні, розрахункові (клірингові); за критерієм форми власності, на базі якої функціонують банки, - держанні (створюються за рішенням Кабінету Міністрів України) та недержавні банки (рішення про створення приймають фізичні особи та юридичні особи, що не належать до сфери державної власності).

Правове регулювання банківської діяльності та визначення специфіки правового статусу суб'єктів цієї діяльності здійснюється за допомогою системи нормативно-правових актів, що включає:
-Кодекси

-закони України

-підзаконні нормативно-правові акти: Національного банку України:
скачати

© Усі права захищені
написати до нас