Ім'я файлу: тести_правове регулювання господарських зобов'язань .docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 29.12.2020
скачати

Тести на тему: «Правове регулювання господарських зобов’язань»

  1. рівень

1.За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше __________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором.

А) 10 днів

Б)шести місяців

В) одного року

2. Що НЕ є підставою виникнення господарських зобовязань?

А) внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання;

Б) акту управління господарською діяльністю;

В) статут;

3. Цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку – це:

А)соціально-комунальні зобов’язання;

Б) майнові зобов’язання;

В) організаційно-господарські зобов’язання;

4. Що з наведеного є порушенням укладання договору?

А) укладання попереднього договору;

Б)Попередньо створити проект договору;

В) укладання основного договору через 13 місців після основного;

5. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна:

А) надіслати пропозиції про це другій стороні за договором;

Б) подати позов до суду;

В) змінити або розірвати договір в односторонньому порядку;

6. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом __________ розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороноюта включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.

А)пятнадцяти днів;

Б) тридцяти днів;

В) двадцяти днів;

7. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає:

А) протокол розбіжностей;

Б) попередній договір

В) типовий договір

8. Держава в особі _________ виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників.

А) Верховної Ради України

Б) Кабінету Міністрів України

В) Антимонопольного комітету України

9. Акт делегування господарсько-управлінських повноважень іншому суб'єкту чинний:

А)з дня одержання повідомлення про це зобов'язаною стороною;

Б) з дня офіційного опублікування;

В) через 10 днів з дня офіційного опублікування;

2 рівень (Виберіть декілька варіантів відповіді):

10. Основні види господарських зобов'язань:

А) майново-господарські зобов’язання;

Б) внутрішньогосподарські зобов’язання;

В) організаційно-господарські зобов’язання;

Г) договірні зобов’язання;

Д)публічні зобов’язання;

11.Істотні умови господарського договору:

А)ціна;

Б) кількість продукції;

В)вимоги якості;

Г) предмет;

Д) строк дії договору;

12. До речово-правових засобів забезпечення виконання господарських зобов'язань належать:

А) завдаток

Б) порука

В) застава

Г)притримання

Д) неустойка

13.Зобовязання припиняється:

А) у разі виконання одного з зобов’язань;

Б) угодою про заміну одного зобов'язання іншим між тими самими сторонами;

В) у разі неможливості виконання;

Г) у разі понесення відповідальності за невиконання зобов’язання;

Д) у разі ліквідації суб’єкта господарювання;

14. Суб’єктами майново-господарських зобов’язань можуть бути:

А) не господарюючі суб’єкти — юридичні особи;

Б) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;

В) обмежено дієздатні особи

Г) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності;

Д) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та не зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

3 рівень:

15. Правильно з’єднати терміни:

А) Організаційно-господарськими (1)

Б) Публічні зобов'язаня (3)

В) Майново-господарські зобов'язання (2)

1) господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

2) цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

3) суб'єкт господарювання, який відповідно до закону та своїх установчих документів зобов'язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на законних підставах, не має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати перевагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас