Ім'я файлу: ДЗ кардіотоніки.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 660кб.
Дата: 27.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Приставка 8116 Кишкова непрохіність.pptx
Приставкаа 8116 карбункул.ppt

Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:
1.Виписати рецепти:
1. Дигоксин у таблетках та в ампулах
2. Корглікон в ампулах
3. Добутамін у флаконах
4. Допамін в ампулах
5. Левосимендан у флаконах
6. Триметазидин в таблетках
7. Лідокаїн в ампулах
8. Пропафенон в таблетках
9. Івабрадин в таблетках
10. Пропранолол у таблетках та в ампулах
11. Аміодарон у таблетках та в ампулах
12. Верапаміл в ампулах та таблетках
13. Аспаркам у таблетках та ампулах
2. Заповнити таблицю
№ п/п
Препарат
Фармакологічна група
Механізм дії
Фармакологічний ефект
Показання до призначення
1.
Дигоксин серцеві глікозиди
(група наперстянки)
інгібування
Na+K+ АТФази, накопичення
іонів кальцію в кардіоміоцитах
кардіотонічний
позитивна інотропна дія
(посилення систоли, збільшення серцевого викиду)
негативна хронотропна
(подовження діастоли, уповільнення серцевого ритму),
позитивна батмотропна
(підвищення збудливості),
негативна дромотропна
(зниження провідності) непрямий
діуретичний ефект хронічна застійна серцева недостатність, фібриляція і трипотіння передсердь, супровентрикулярна пароксизмальна тахікардія
2.
Корглікон серцеві глікозиди
(група конвалії)
Інгібування
Na+K+ АТФази, накопичення
іонів кальцію в кардіоміоцитах кардіотонічний непрямий діуретичний ефект
Гостра серцева недостатність, мерехтлива тахіаритмія, трипотіння передсердь
3.
Добутамін
Неглікозидні кардіотонічні засоби стимуляція β
1
- адренорецеп- торів.
Кардістимулюючий
(позитивна інотропна,дія в високих дозах хронотропна та дромотропна дія)
діуретичний ефект гостра серцева недостатність, гостра декомпенсація хронічної застійної серцевої недостатності (це може бути наслідком гострого
інфаркту міокарда, кардіоміопатії, валвулопатії або хірургічної операції на серці), кардіогенний шок

4.
Допамін
Неглікозидні кардіотонічні засоби стимуляція дофамінових α
та
β
-адренорецеп- торів.
Кардістимулюючий
(позитивна ізотропна, хронотропна та дромотропна дія)
діуретичний ефект
гостра серцева недостатність, гостра декомпенсація хронічної застійної серцевої недостатності (це може бути наслідком гострого
інфаркту міокарда, кардіоміопатії, валвулопатії або хірургічної операції на серці), кардіогенний шок
5.
Левосимендан
Неглікозидні кардіотонічні засоби посилює чутливість скоротливих до кальцію білків, відкриває
АТФзалежні калієві канали, блокує фосфодиестеразу
має
позитивний
інотропний
та
судиннорозширювальний
ефект гостра некомпенсована серцева недостатність
6.
Триметазидин
Антигіпоксант
Антиоксидант запобігає зменшенню рівня внутрішньоклітин ного
АТФ, забезпечуючи тим самим належне функціонування
іонних насосів та трансмембранного натрієво-калієвого потоку при збереженні клітинного гомеостазу.
Антигіпоксичний
Регулює
енергетичний
метаболізм
Для симптоматичного лікування стабільної стенокардії за умови недостатньої ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії.
7.
Лідокаїн
Місцевоанесте- зуючі засоби, протиаритмічні
(мембраноста- білізатори), І Б клас протиаритмічних
ЛЗ стабілізує клітинні мембрани, блокує натрієві канали
місцевоанестезуючий
протиаритмічний
всі види місцевої анестезії тахіаритмія шлуночкова екстрасистолія, в тому числі при інтоксикації глікозидами
8.
Пропафенон антиаритмічний засіб 1С класу блокада натрієвих каналів, помірний бета- адреноблокуючи й вплив
антиаритмічний усування і профілактика пароксизмальних форм, фібриляції і трипотіння передсердь, шлуночкова та надшлуночкова екстрасистолія
9.
Івабрадин
Антиангінальний та антиішемічний препарат нового покоління діючи на водія ритму серця шляхом селективного та специфічного
інгібування
Іf- потоку, що контролює спонтанну
знижує ЧСС
антиангінальний симптоматичне лікування хр. стабільної стенокардії у дорослих пацієнтів з ІХС
діастолічну деполяризацію на рівні синусового вузла, регулюючи ЧСС
10.
Пропранолол
Неселективний блокатор β
1 та β
2

адренорецеп- торів блокадаβ
1 та β
2

адренореце- пторів
антиангінальний
(зменшення потреби міокарду в кисні),
антиаритмічний -
(зменшення збудливості та автоматизму),
антигіпертензивний
(зменшення серцевого викиду) ессенціальна гіпертензія, стенокардія, хронічна
ішемічна хвороба серця, аритмія
11.
Аміодарон антиаритмічні препарати
III класу (блокатор калієвих каналів) блокада калієвих каналів
антиаритмічний
антиангінальний
тахікардія, тахіаритмія. надшлуночкова та шлуночковіаекстрасисто лія
12.
Верапаміл
Блокатор кальцієвих каналів
(фенілалкіламіни)
ІV клас протиаритмічних
ЛЗ міокард>судини порушує проникнення йонів кальцію через потенціалзалежн
і канали
антиангінальний,
антиаритмічний,
антигіпертензивний,
антиагрегантний
Стенокардія, хронічна ішемічна хвороба серця,аритмії, ессенціальна гіпертензія
13.
Аспаркам
Препарати калію та магнію відновлюють вміст калію та магнію в організмі
кардіотрофічний
усуває прояви гіпокаліємії тривала терапія серцевими глікозидами, салуретиками, глюкокортикоїдами; аліментарна гіпокаліємія та гіпомагніємія, стенокардія
3. Обґрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, концентрацію,
шлях введення:
1.
Прямий глікозидний кардіотонічний препарат для лікування гострої
серцевої недостатності: Дигоксин - Табл. 0,00025 г, Амп. 0025% 1 мл -
Всередину по 1 табл. 2 рази на добу; В/в по 1-2 мл в 10 мл 5% розчину глюкози чи ізотонічного розчину натрію хлориду.
2.
Кардіотонічний лікарський засіб у хворого з гострою серцевою
недостатністю і гіпотензією: Корглікон - Амп. 0,06% 1 мл - В/в по 0,5-1 мл в
20 мл 5% розчину глюкози чи ізотонічного розчину натрію хлориду.
3.
Препарат для тривалого лікування хронічної серцевої недостатності:
Дигоксин - Табл. 0,00025 г, Амп. 0025% 1 мл - Всередину по 1 табл. 2 рази на добу; В/в по 1-2 мл в 10 мл 5% розчину глюкози чи ізотонічного розчину натрію хлориду.
4.
Засіб для відновлення активності Na+/К+-АТФ-ази при інтоксикації
серцевим глікозидом: Унітіол –при отруєнні 5% 5 л в/в
5.
Засіб для корекції електролітних порушень при інтоксикації дигоксином:
Аспаркам – відновлює вміст К і магнію в організмі; Амп.5,10мл – Вводити в/в

6.
Засіб для невідкладної допомоги при шлуночковій пароксизмальній
тахікардії, який виявляє місцевоанестезуючу активність: Лідокаїну гідрохлорид -Розчин для ін'єкцій 2%, 10% по 2 мл в ампулах № 10 – Вводити в/в
7.
Засіб для лікування атріовентрикулярної блокади: Допамін - Амп. 0,5%,
4% 5 мл - Розчин 125 або 400 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну NaCl
8.
Засіб для невідкладної допомоги при передсердній пароксизмальній
тахікардії: Аміодарон - Табл 0,2г , Амп. 5 % 3 мл - По 1-3 табл. на добу, В/в крапельно 0,6-1,2 г у 250-500 мл 5% розчину глюкози
9.
Засіб для лікування шлуночкової тахікардії, зумовленої підвищеною
активністю симпатоадреналової системи: Пропранолол - Таб. 0,01 г та 0,04 г, Амп. 0,1 % 5 мл - По 1 табл. 3-4 рази на добу, В/в по 5 мл 0,1 % розчину в 20 мл 40% розчину глюкози.
10.
Засіб для лікування шлуночкової тахіаритмії, який суттєво подовжує
реполяризацію, володіє одночасно антиаритмічною і антиангінальною
активністю: Прокаїнамід – Таб.0,25, Амп 10% р-ну 5мл – По 2-4 табл 3-4 рази на день; в/м, довенно по 5-10мл з 5% розчином глюкози чи ізотонічним розчином натрію хлориду.
4.Узагальнити основні механізми дії препаратів (заповнити таблицю).
№ п/п
Фармакологічна група
Препарати
Механізм дії
1.
Серцеві глікозиди
Дигоксин, Лантозид С,
Строфантин G, Корглікон
Блокада К + -Na + -
АТФази, зменшення внутрішньоклітинного калію, збільшення натрію, що веде до деполяризації мембрани, відкриттю потенціалзалежних кальцієвих каналів, стимуляції Na + -Са 2+ - обміну, посиленню трансмембранного потоку кальцію, полегшенню взаємодії скоротливих білків з кальцієм
2.
Неглікозидні кардіотоніки
Дофамін,
Добутамін,
Левосимендан
Добутамін - стимулює переважно бета1 адренорецептори міокарда;
Дофамін
- стимулює дофамінові Д1,
Д2 рецептори, бета1, бета2 та альфа1- адренорецептори;
Левосимендан-звязується з тропоніном
С в присутності Са, стабілізує
структуру тропоніну, підвищуючи спорідненість тропоніну до йонів Са.
3.
Блокатори
Na+-каналів- мембраностабілізатори
Прокаїнамід, лідокаїн, фенітоїн, мексилетин, етацизин, пропафенон, флекаїнід
Блокують Na канали, зменшують їх здатність до відкриття при електричному збудженні, що зменшує швидкість деполяризації, підвищує час до виникнення наступного потенціалу дії
4.
Бета-адреноблокатори (клас ІІ) пропранолол, атенолол, метопролол,бісопролол, соталол
Знижують активність симпатоадреналової системи, блокують бета- адренорецептори, пригнічують ектопічну активність, уповільнюють проведення імпульсів по атріо-вентрикулярному з`єднанню.
5.
Блокатори калієвих каналів
(клас ІІІ) аміодарон, дронедарон
Збільшують потенціал дії і ефективний рефрактерний період, пдовжуютьреполяризацію, блокують калієві, частково швидкі натрієві та повільні кальцієві канали, пригнічують альфа-бета- глюкогонові рецептори.
6.
Блокатори кальцієвих каналів
(клас IV) верапаміл, дилтіазем
Блокують повільні
L кальцієві канали клітинної мембрани та в атріо- вентрикулярному з`єднанні.
5. Заповнити таблицю
:
Показники роботи серця та
інших органів
Зміни під впливом серцевих глікозидів
Частота серцевих скорочень
Уповільнення
Сила серцевих скорочень
Збільшення
Провідність міокарда
Уповільнення проведення імпульсів
Збудливість міокарда
Підвищена
Функція нирок
Збільшена – діуретичний ефект
Електролітний обмін
Зменшення набряків
6.Обрати раціональні комбінації лікарських засобів
Комбінація
Пояснення

Дигоксин + фуросемід
Гіпокаліємія, гіпомагніємія,
гіперкальціємія, спричинені діуретиками
можуть ↑ кардіотоксичність дигоксину та
розвиток аритмій, ↑ конц дигоксину в крові
Дигоксин + гідрохлортіазид
Гіпокаліємія, гіпомагніємія,
гіперкальціємія, спричинені діуретиками
можуть ↑ кардіотоксичність дигоксину та
розвиток аритмій, ↑ конц дигоксину в крові
Дигоксин + верапамил
Верапаміл ↑ конц дигостину в крові – або
не застосовувати таку комбінацію або↓
дози щоб не отруїтися СГ
Аміодарон + левотироксин
Левотироксин у цій комбінації виконає
роль замісної гормональної терапії
гормоном ЩЗ – ↓ризик розвитку побічної
дії аміодарону з боку ЩЗ
Метопролол + верапаміл
Виникають негативний інотропні та
хронотропні ефекти, метапролол може ↑ ці
ефекти. Є ризик зупинки крові
Дилтіазем + івабрадин
Додаткове ↓ЧСС
7. ЗАДАЧІ
1.
Антиаритмічний засіб ІІІ класу, механізм дії якого пов'язаний переважно з блокадою калієвих каналів та подовженням реполяризації
A.
Визначити препарат - Аміодарон
B. Перерахувати побічні ефекти – брадикардія, відкладання ліпофусцину в рогівці, порушення функції печінки, гіпо-, гіпертиреоз, фотосенсибілізація, висипи, пневмонія, фіброз, плеврит.
2. Високоефективні засоби, які гальмують проникнення іонів кальцію по повільним каналам.
В результаті знижується артеріальний тиск, зменшується загальний периферичний опір судин, постнавантаження на серце. Препарати зменшують потреба міокарда в кисні, збільшують кількість анастомозів в серці, перешкоджають утворенню тромбоксану А2 і тромбозу судин.
A.
Визначити групу засобів - Блокатори кальцієвих каналів L-типу. Верапаміл.
B. Перерахувати показання до застосуванняї – стенокардія, хронічна ішемічна хвороба серця,аритмії, ессенціальна гіпертензія
3. Препарат за хімічною будовою і фармакологічними властивостями близький до прокаїну.
Містить амідну групу. Особливістю препарату є властивість знижувати збудливість і провідність серцевого м'яза і пригнічувати утворення імпульсів в ектопічних осередках міокарда. Препарат призначають внутрішньо, внутрішньом'язово, внутрішньовенно.
A.
Визначити препарат
B.
Перерахувати можливі ускладнення фармакотерапії
Лідокаїн. Ускладнення – гіпотензія, брадикардія, висока алергенність, головний біль, запаморочення.

4. Серцевий глікозид. Всмоктується з кишечника 2 - 5% дози. Застосовують тільки внутрішньовенно. Дія проявляється вже через 5 - 7 хв, виражений систолічний ефект через
30 - 60 хв. Швидкість виведення 90% за добу, повне виведення через 1 - 3 дні. Практично не кумулює.
A.
Визначити препарат
B.
Перерахувати можливі ускладнення фармакотерапії
Корглікон. Ускладнення- брадикардія, нудота, блювання, сонливість, атріовентрикулярна блокада.
5. Синтетичний препарат адреноблокуючу типу дії. Зменшує силу і частоту серцевих скорочень, потребу міокарда в кисні, блокує позитивний хроно-і інотропний ефект адреналіну та ізадріна, підвищує тонус мускулатури бронхів. Застосовується при стенокардії, гіпертонічній хворобі, аритміях.
A.
Визначити препарат.
B.
Перерахувати можливі ускладнення фармакотерапії
Пропранолол. Ускладнення-синусова брадикардія, атріовентрикулярна блокада, ларинго- і бронхоспазм, кашель, респіраторний дистрес-синдром, передчасне переривання вагітності, підвищення тонусу матки, синдром Рейно, імпотенція, зниження рівня глюкози.
6. Отруєння розвивається при тривалому застосуванні препаратів внаслідок їх здатності до кумуляції. Симптоми отруєння: анорексія, нудота, сильна блювота, діарея. Порушення ритму
і діяльності серця: брадикардія, шлуночкові і передсердні екстрасистоли, порушення провідності, тахікардія, мерехтіння шлуночків. Можливі порушення зору: ксантопсія, диплопія та інші. Головний біль, слабкість, сонливість, іноді безсоння, галюцинації, марення, задишка, ціаноз. Зменшення діурезу, колапс. Смерть від зупинки серця.
A.
Визначити, яка група лікарських речовин викликала отруєння,
B.
Заходи і засоби медикаментозної терапії.
Серцеві глікозиди викликали отруєння. Перше – промивання шлунку з ентеросорбентами;
Друге - Антидотна терапія: Унітіол – для відновлення активності К+-Na+-АТФази; Препарати антитіл вівці; У більш тяжких випадках, після визначення концентрації дигоксину в крові, можна застосовувати антидот —Дігібінт. Третє - Симптоматична терапія: При брадикардії, передсердно-шлуночковій блокаді для усунення впливу вагусу на серце: атропіну сульфат, настоянка красавки, краплі Зеленіна. При шлуночкових аритміях (екстрасистоліях): антиаритмічні препарати, що не уповільнюють атріо-вентрикулярну провідність (дифенін, лідокаїн). Усунення гіпокаліемії: препарати калію і магнію (панангін, аспаркам, ритмокор).
7. Пацієнт похилого віку уже кілька років отримує протиаритмічний засіб та левотироксин у одному і тому ж дозуванні. Однак, протягом останнього року рівень тиреотропного гормону
ТТГ під час перевірки у нього 2 рази був підвищеним, та, навпаки, низьким під час останнього дослідження.
A. Визначити, який з протиаритмічних може бути причиною таких змін рівня ТТГ.
B. Запропонуйте лікарський засіб для заміни.
Аміодарон містить йод тому виникають зміни ТТГ. Цей препарат можна замінити на
Дронедарон, що не містить йоду і має подібний механізм дії.скачати

© Усі права захищені
написати до нас