Ім'я файлу: Мовознавство пр 5.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 18.05.2021
скачати

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Вправа 1.Прочитайте текст. Виділіть фрази, синтагми, такти. Порівняйте їх з реченнями і словами. Охарактеризуйте принципи виділення цих синтаксичних і фонетичних одиниць. Знайдіть енклітику і проклітику. 

Вивчення санскриту відкрило шлях до ознайомлення з санскритською літературою у всьому її розмаїтті. В ній були й стародавні тексти релігійного змісту – Віди (того самого кореня, що й відати), і старовинні епічні твори історико-міфологічного характеру на зразок давньогрецької «Іліади», але далеко більші від неї за обсягом – Рамаяна та Махабхарата. Були й твори з граматики, своєю послідовністю викладу досконаліші за праці грецьких філологів, наприклад, граматичний трактат Паніні та коментарі до нього Патанджалі. Відкриттям санскриту жваво зацікавилися європейські вчені, особливо німці.

1.Вивчення санскриту/ відкрило шлях /до ознайомлення/ з санскритською літературою /у всьому її розмаїтті

Перша фраза, що дорівнює реченню. Складається з 5 синтагм, 10 тактів, що не відповідає кількості слів через присутню тут проклітику: до ознайомлення, з санскритською, у всьому.

2. В ній були/ й стародавні тексти /релігійного змісту/ – Віди (того самого кореня, що й відати)

Фраза дорівнює першій частині реченню, складається з 4 синтагм, 11 тактів, що є менше кількості слів через проклітику: В ній, й стародавні, що й відати.

3. і старовинні епічні твори /історико-міфологічного характеру/ на зразок давньогрецької «Іліади», але /далеко більші/ від неї/ за обсягом/ – Рамаяна та Махабхарата. 

Фраза це друга частина речення, що складається з 7 синтагм, 15 тактів що є менше кількості слів через проклітику: і старовинні, на зразок, від неї, за обсягом, та Махабхарата.

4. Були/ й твори з граматики/, своєю послідовністю викладу/ досконаліші за праці грецьких філологів

Фраза не є повним реченням, складається з 4 синтагм і 10 тактів, що не завжди співпадають зі словами через явище проклітики: й твори, з граматики, за праці.

5. наприклад,/ граматичний трактат Паніні/ та коментарі до нього Патанджалі.

Фраза є продовженням речення, складається з 3 синтагм, 7 тактів, що не завжди збігаються зі словами через проклітику: та коментарі, до нього.

6. Відкриттям санскриту/ жваво зацікавилися європейські вчені/, особливо німці.

Фраза відповідає реченню, складається з 3 синтагм, 8 тактів, що збігаються зі словами.

Основою поділу всіх вище згаданих фонетичних одиниць є інтонація, наголос, смисл та ритм.

Вправа 2. Знайдіть і випишіть явища енклітики і проклітики.

Укр.: …Цього козарлюгу ні куля, ні шабля не брали. Бо він був заворожений, тобто – безсмертний. І в огні він не горів, і в воді не тонув, бо виходив із вогню мокрим, а з води – сухим. А ім’я його знане було по всій-усій Україні: Мамай (М. Слабошпицький «Козак – душа правдивая»)

Англ.: The ship entered the Tobermory Bay. The twins, Frank and Jane Graham, stood on deck and watched the lovely scene with wide-open eyes.

Though they were tired after the long railroad journey and the see trip from Glasgow, they could not help uttering exclamations of delight (K. Fidler).

Проклітика

Енклітика

Вправа 3. Запишіть, де потрібно, слова фонетичною транскрипцією і визначте та охарактеризуйте фонетичні процеси в них.

Укр.:

боротьба - [бород`ба́] – Комбінаторна зміна звуків: асиміляція, одзвінчення.

свято - [с`в’а́то] – Комбінаторан зміна звуків: акомодація, пом’якшення; асиміляція, пом’якшення.

транвай (розм.)- [транва́й] – Комбінаторна зміна звуків: дисиміляція.

тижневий – [тиежне́вий] Позиційна зміна звуків: редукція.

сонце (рос.: солнце) - [со́нцеи] – Комбінаторна зміна звуків: діереза. Позиційна зміна звуків: редукція.

долоня (рос.: ладонь) - [доло́н`а] – Комбінаторна зміна звуків: метатеза; акомодація.

мінералогія - [м’інеирало́г’ійа] – Комбінаційна зміна звуків: гаплологія; акомодація. Позиційна зміна звуків: редукція.

легкий - [леихки́й] – Позиційна зміна звуків: редукція. Комбінаційна зміна звуків: асиміляція, оглушення.

безшумно - [беижшу́мно] – Позиційна зміна звуків: редукція. Комбінаційна зміна звуків: асиміляція.

чесний - [че́сний] – Комбінаційна зміна звуків: діереза.

рос. 

Сад - [са́т] – Позиційна зміна звуків: оглушення в кінці слова.

лев - [л'э́ф] – Позиційна зміна звуків: оглушення в кінці слова. Комбінаціна зміна звуків: акомодація, пом’якшення.

 біл. 

навука (наука) – [наву́ка] – Комбінаційна зміна звуків: епентеза.

нім. - Zug [zuk] ‘поїзд’ – Позиційна зміна звуків: оглушення в кінці слова.

нім. Bibel – [ˈbiːbl̩] «біблія» → Fibel – [ˈfiːbl̩] «буквар» - Комбінаційна зміна звуків: дисиміляція.

англ.: 

girls - [ɡɜːlz] – Комбінаційна зміна звуків: асиміляція.

does she - [dʌz] [ʃi]/ [daj/i]. – Комбінаційна зміна звуків: асиміляція.

voiced - [vɔɪst] – Комбінаційна зміна звуків: асиміляція.

reads - [riːdz] – Комбінаційна зміна звуків: асиміляція.

dogs – [dɒɡz] - Комбінаційна зміна звуків: асиміляція.

Вправа 4. Порівняйте слова російської та української мов. Які фонетичні зміни відбулися в українській мові?

Она – вона, Анна – Ганна, огонь – вогонь, Отчизна – вітчизна, острый – гострий, улица – вулиця, уста – вуста.

Загалом усюди відбулася протеза(додавання приголосного перед голосним на початку слова ля полегшення вимови).

 
скачати

© Усі права захищені
написати до нас