Ім'я файлу: Практичне завдання до теми Сімейне право.docx
Розширення: docx
Розмір: 289кб.
Дата: 28.04.2021
скачати

Практичні завдання до теми: «Загальні положення сімейного права»

І Знайти правильну відповідь:

1. Основним правовим джерелом сімейного права є:

а) Кодекс про шлюб та сім’ю України;

б) Сімейний кодекс;

в) Цивільний кодекс.

2. Стаття 51 Конституції України проголошує:

а) одношлюбність;

б) добровільність вступу до шлюбу;

в) свободу в розірванні шлюбу.

3. Законодавством встановлено шлюбний вік:

а) 16 років для чоловіків і жінок;

б) 18 років для чоловіків і жінок;

в) 18 років для чоловіків, 17 років для жінок.

4. Подача заяви про реєстрацію шлюбу представниками:

а) допускається;

б) не допускається.

5. Реєстрація шлюбу відбувається:

а) через 1 місяць після подачі заяви;

б) через 2 місяці після подачі заяви;

в) через 3 місяці після подачі заяви.

6. Реєстрація шлюбу через представників:

а) допускається;

б) не допускається.

7. Зарученими вважаються особи, які:

а) мають намір створити сім’ю;

б) подали заяву про реєстрацію шлюбу;

в) зареєстрували свої відносини в РАЦСі.

8. Фіктивним визнається шлюб, який:

а) зареєстрований з порушенням процедури реєстрації;

б) зареєстрований без наміру створення сім’ї.

9. Опіка встановлюється:

а) над неповнолітніми віком до 14 років;

б) над неповнолітніми віком від 14 до 16 років;

в) над неповнолітніми віком 14 до 18 років.

10. Піклування встановлюється:

а) над неповнолітніми віком до 14 років;

б) над неповнолітніми віком від 14 до 16 років;

в) над неповнолітніми віком 14 до 18 років.

ІІ Дати відповідь на поставлені питання:

1. Які відносини регулює сімейне право?
Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання, між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком, між іншими членами сім'ї, визначеними у ньому. Сімейний кодекс України не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за походженням. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками. Частиною національного сімейного законодавства України є міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


2. Який порядок укладення шлюбу?
1. Звернення до державного органу РАЦСу жінки та чоловіка, що бажають укласти шлюб.
2 Ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб, з їхніми правами та обов'язками.
3. Прийняття державними органами РАЦСу заяви за наявності всіх необхідних документів.
4. Заручини.
5. Реєстрація шлюбу.


3. Між якими особами укладення шлюбу не допускається? Чому?
1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.

2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.

4. Який порядок припинення шлюбу?
Відповідно до ст. 109 Сімейного кодексу України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо судом буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили та підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена органом державної реєстрації актів цивільного стану за нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої заявою одного з подружжя, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання шлюбу або на підставі пункту 3 частини першої ст. 107 Сімейного кодексу України до набрання чинності цим Законом, у разі якщо така особа не може з поважної причини особисто з’явитися до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

5. Який шлюб визнається недійсним?
За рішенням суду недійсним визнається шлюб, який був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, а також у разі його фіктивност


6. Який шлюб визнається фіктивним?
Відповідно до статті 40 Сімейного кодексу України шлюб, який укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя, є фіктивним. Такий шлюб визнається недійсним за рішенням суду


7. Які обов’язки батьків по вихованню дітей?
1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

8. Які права мають батьки щодо дитини?
1 мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою;

2 розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

9. Які права та обов'язки дітей щодо батьків?


10. Які особи можуть бути опікунами і піклувальниками?
Опікуном (піклувальником) може бути особа

родичам дитини незалежно від місця їхнього проживання, особам, у сім'ї яких проживає дитина під час виникнення підстав щодо встановлення опіки або піклування.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас