Ім'я файлу: Практичні поради для дітей.docx
Розширення: docx
Розмір: 483кб.
Дата: 31.07.2020

Практичні поради для дітей, щоб протистояти шкільному насильству
1. Якщо ти відрізняєшся від однолітків, це не привід для цькування!

Пам'ятай, головна причина криється не у тобі, а у самому агресорові. Щасливалюдина з адекватноюсамооцінкоюніколи не буде намагатисясамостверджуватись за рахунокінших.

Насправді, привід для цькуванняможе бути обраноякий-завгодно – маленький чивисокийзріст, надмірна вага чинавпаки худоба, певніособливостіфізичногорозвитку, рівеньуспішності у порівнянні з іншимиучнямикласуабовік. Тобто, якщотихоччимосьвідрізняєтеся, для булерацеможе стати приводом для цькування.

Головна мета кривдника – знайтипотенційну жертву, якійможнавселити думку про їїнеповноцінність у порівнянні з агресором.

Твоє головне завдання – не піддатись на провокацію!

2. Стався до агресора з жалістю, а не з ненавистю

Пам'ятай, щознущання – це недемонстраціясили, а навпаки, проявслабкості з боку булера. Агресивнаповедінкакривдниказавждиобумовленапсихологічними причинами:

  • особистікомплекси і низькасамооцінка, яку булерпрагнепідвищити за рахунокпригнобленняслабших;

  • негативнийдосвід – ймовірніше, булер сам був жертвою цькування, тому через пережитий страх і відчуттябеззахисностівінкерується принципом «кращийспосібзахисту – напад»;

  • непорозуміння з іншими, через щоагресорнамагаєтьсяпривернутидо себе увагутими методами, якіздаютьсяйомунайбільшефективними.

3. Не дозволь побачити у тобі потенційну жертву

Зазвичай, булериобираютьїїсеред тих, кого вважаютьслабшимиабовразливими. Найкоротший шлях до успіху – знайти рису, що є причиною комплексів у потенційноїжертви і направитивсісили на цюбольову точку. Тож, щоб не стати жертвою агресора, не давай йомуможливістьпобачититвоювразливість.4. ЗОСЕРЕДСЯ НА СВОЇХ ПЕРЕВАГАХ І ЗДОЛАЙ АГРЕСОРА У ВЛАСНІЙ СВІДОМОСТІ !

Мета булерапринизити, змусилисумніватися у своїйгідності. Пам'ятай, саметіякості і риси, через що тебе намагаютьсяцькувати, одночаснороблять тебе особливим. Тожспробуйперетворитисвою «інакшість» на унікальність, яка надаєтобіпереваги над кривдником.

Особистість з адекватноюсамооцінкою і самоповагоюмаєзначнобільшешансівзалишитися поза увагоюкривдника. Можливістьотриматигіднувідсічзавждилякаєбулера, бовін і без цьогомаєнизькусамооцінку.
5. ІГНОРУЙ КРИВДНИКА АБО НАМАГАЙСЯ ВІДПОВІДАТИ НА СПРОБИ ПСИХІЧНОГО НАПАДУ ВЛУЧНИМ ЖАРТОМ.

Мета булера – отриматиреакцію. Якщопотенційна жертва починаєбурхливореагувати – нервувати, ображатисяабоплакати, то вона «на гачку».

Якщо є можливістьуникнути сварки, зробивигляд, щотобібайдуже і йдигеть. Пам'ятай, це непроявбоягузтва, ботримати себе у руках частішезначноважче, ніждати волю емоціям. Якщо ж тивважаєш за потрібнещосьвідповістикривднику, стримуйгнів і злість – говори твердо і дивись в очіспіврозмовнику.

Прочитай 5 способів протидій особі, що розпочала булінг.


Наприклад, якщопотенційна жертва буде бурхливореагувати на будь-якірозмови про свою вагу, то булер буде почувати себе справжнімгероєм, відпускаючизлісніжарти на цю тему.
6. Оточи себе союзниками

Мета булеравиділитипотенційнужертву й по можливостіізолюватиїївідінших. Це дозволить зробитиїїбезпорадною перед агресором та йогоприбічниками. Тожнамагайсязалучитисяпідтримкоюінших, не уникайспілкування з однокласниками, не залишайся на самоті один на один зісвоєю проблемою.

Пам'ятай, агресори не схильніцькуватикогось, якщопотенційна жертва не наодинці, а у компанії. Групаоднолітківшвидшедастьопір та захистить того, кого кривдникинамагаютьсяцькувати.

7. Якщо тебе цькують, не бійся говорити про це!

Не думай, що, зіштовхнувшисьізпроявамибулінгу, тизобов’язанийвирішитицейконфліктсамостійно. Проситипоради і допомоги – не ознакаслабкості. Тож не соромсяобговорюватиситуаціїцькування з тими людьми, якимтидовіряєш. Разом визможетевибудуватиправильнулініюповедінки і припинитинаправлену на тебе агресію.

8. Не вступай у бійку

Пам'ятай, кривдниктільки і чекаєслушного часу, як застосувати силу, тож не піддавайся на провокацію. Якщо до тебе не застосовуютьфізичну силу, не починай першим. Щоагресивнішетивідреагуєш, то матимешбільшешансівопинитися в загрозливійдля себе ситуації.


Булінг – не просто конфліктміжоднолітками, цепроявпсихологічногочифізичногонасильства, якийможелишити по собіслід на довгі роки, вплинувши на усе життя. Щоб не стати жертвою, необхідно, передусім, навчитисязахищати себе відпотенційнихагресорів. Пропонуємокількапорад, якідопоможуть школярам протистоятицькуванню.

9. Булінг – злочин, який карається законом!

Пам'ятай, ніхто не має права знущатися над тобою, цькувати, штовхатичизастосовуватифізичну силу. В Українідіє Закон щодопротидіїбулінгу. Тому, якщо тебе цькують, тимаєшзахистити себе, звернувшись разом із батьками довідповіднихінстанцій.

Згідно закону, передбаченаадміністративнавідповідальність за цькування у вигляді штрафу абогромадськихробіт, а саме:

вчиненнябулінгунеповнолітніми особами карається штрафом від 850 до 1700 грнабогромадськими роботами від 20 до 40 годин;

повторневчиненнябулінгуупродовж року післяабогрупоюосібкараються штрафом від 1700 до 3400 грнабогромадськими роботами від 40 до 60 годин;

приховуваннявідомихфактівбулінгукерівникомосвітнього закладу можекаратися штрафом від 850 до 1700 грнабопризначеннявиправнихробіт на строк до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

Відповідальність за цькування з боку неповнолітніхбулерівнесуть батьки або особи, якіїхзамінюють.

10. ПІДТРИМУЙ ТИХ, КОГО ЦЬКУЮТЬ

Не залишайсяосторонь, якщо став свідкомбулінгу! Булінг – це кривда, яка можепсихічноабофізичноскалічитилюдину на все життя. Тиможешдопомогти і завадитицьому – дійвідповідно до ситуації, щоб і захистити жертву цькування, і не наразити на небезпеку себе.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас