Ім'я файлу: 1622281161764_Практичне_завдання_копия.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 22.06.2021
скачати

Практичне завдання

Павленко Аннип/п

ПІБ науковця

Дата народження

Біографічні дані


Бібліографія


1

Джон Локк

1632-1704

Народився в сім’ї адвоката. Був особистим секретарем лорда Ешлі ( графа Шефтсбері)

« про виховання»

2

Г.В. Лейбніц

1 липня 1646р. – 14 листопада 1716 р.

Займався дослідженням мінералогії та геології. У 1691 р. опублікував одну з перших праць про еволюцію землі - «Протогея»

«Природа ніколи не робить стрибків»

3

Бекон Френсі

1561—1626

Тривалий час займався політичною діяльністю. Був звинувачений у корупції та хабарництві. Його батько близько 20 років був зберігачем великої печатки Англії.

« вчення про ідоли»

4

Р. Декарт

1596-1650

Основоположник раціоналізму, згідно якого наші знання складаються в основному або виключно із апріорного знання.

«Начала філософії»

5

Барух

(Бенедикт)

Спіноза

1622—1677

Стверджував, що тіло і душа взаємно незалежні внаслідок онтологічної незалежності двох атрибутів субстанції.

«Богословсько-політичний

трактат»,

«Етика»

ТЕСТИ

1. Засновником емпіричних досліджень у філософії та психології є:

а) Р. Декарт;

б) Дж. Локк;

в) Ф. Бекон.

2. Рефлекторний характер поведінки відкрив у XVII ст.:

а) Р. Декарт;

б) Дж. Локк;

в) Г. В. Лейбніц.

3. Про чуттєві сприймання як джерело знань говорив:

а) Дж. Локк;

б) Б. Спіноза;

в) Р. Декарт.

4. Вчення в теорії пізнання, за яким загальність і необхідність як логічні

ознаки достовірного знання не можуть бути виведені з досвіду та його

узагальнень, називається:

а) сенсуалізм;

б) раціоналізм;

в) емпіризм.

5. Засновником емпіричної психології є:

а) Р. Декарт;

б) Ф. Бекон;

в) Дж. Локк.

6. Автором ідеї про те, що універсальним механізмом психіки є асоціації,

був:

а) Т. Гоббс;

б) Г. В. Лейбніц;

в) Б. Спіноза.

7. Акти свідомості Г. В. Лейбніц називав:

а) перцепцією;

б) апперцепцією;

в) малою апперцепцією.

8. Про те, що в розумі немає нічого, чого не було б у відчуттях,

стверджували представники:

а) сенсуалізму;

б) асоціанізму;

в) емпіризму.

9. Засновником математичної логіки прийнято вважати:

а) Д. Дідро;

б) Д. Гартлі;

в) Г. В. Лейбніца.

10. Хто запровадив поняття «рефлекс», тим самим розпочавши

природничо-науковий аналіз поведінки живих істот:

а) Д. Юм;

б) Р. Декарт;

в) Б. Спіноза.

11. Ідею про те, що вчинки людини підпорядковані фатальності,

пропагував:

а) П. Гольбах;

б) Ф. Галль;

в) Б. Спіноза.

12. Перші концепції про сенсорно-асоціативні процеси з’явилися у:

а) XVII ст.;

б) XVI ст.;

в) XVIII ст.

13. Схему рухових реакцій, яка являє собою один з перших наукових описів

рефлекторного акту вперше встановив:

а) Р. Декарт;

б) Дж. Локк;

в) Г. В. Лейбніц.

14. Найбільший вплив на психологічні дослідження XVII ст. справив:

а) сенсуалізм;

б) раціоналізм;

в) емпіризм.

15. Єдність емпіричного і раціонального пізнання довів:

а) Т. Гоббс;

б) Г. В. Лейбніц;

в) Б. Спіноза.

16. Монади як неподільні, духовні субстанції, з яких складається весь

всесвіт, мають:

а) нескінченість і сприйняття;

б) прагнення і сприйняття;

в) сприйняття і відчуття.

17. Хто стверджував, що єдиним джерелом усіх ідей є досвід:

а) Д. Юм;

б) Ф. Бекон;

в) Дж. Локк.

18. За Б. Спінозою людина – істота, в якій модусу протяжності (тілу)

відповідає:

а) модус мислення (душа);

б) модус афектів (пристрастей душі);

в) модус людської поведінки.

19. Хто заперечував об’єктивний характер якісної різноманітності

природи, уважаючи її властивістю людських сприймань, в основі яких

лежать механічні відмінності речей:

а) Т. Гоббс;

б) Б. Спіноза;

в) Ф. Бекон.

20. Розрізнення первинних і вторинних якостей здійснив:

а) Дж. Локк;

б) Р. Декарт;

в) Т. Гоббс.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас