Ім'я файлу: Практичне 1 КМ.docx
Розширення: docx
Розмір: 44кб.
Дата: 16.02.2023
скачати
Пов'язані файли:
ІНДЗ_ РОЗРОБКА 4Р .docx

Практичне завдання до теми 1 Методологічні основи комунікативного менеджменту


  1. Поняття і процес комунікації в менеджменті.

  2. Ефективність комунікації в умовах ринку.

  3. Види і форми комунікацій.

  4. Інформація та її види.Завдання 1. Виберіть афоризм, у якому найповніше розкрита сутність цієї теми. Обгрунтуйте ваш вибір.


1. "Єдина відома розкіш - це розкіш спілкування з людьми" (А. де Сент-Екзюпері).

2. "Пліткарка - той, хто говорить з вами про інших; зануда - той, хто говорить з вами про себе; а блискучий співрозмовник - той, хто говорить з вами про вас" (Л. Керк).

3. "Покажіть мені людину, яка жодного разу не пліткувала, і я покажу вам людину, котру люди зовсім не цікавлять" (Б. Уолтерс).

4. "Є лише один спосіб бути хорошим співрозмовником - уміти слухати" (К. Морлі).

5. "Найкоротший шлях до популярності - всіх вислухати, замість того, щоб усім замовляти зуби. Нічого так не цікавить людину, як те, що вона горить нетерпінням розповісти вам про себе. Все, що вам потрібно, аби заробити репутацію гідного співрозмовника, це сказати: "Як чудово! Розкажіть ще що-небудь!" (Д.Дікс).

6. "Якщо ви хочете привернути увагу людини до себе, спочатку переконайте її, що ви - щирий товариш" (А. Лінкольн).

7. "Для підлеглих однаково небезпечні як незгоди між керівниками, так і їх одностайність" (Я.К. Таціт).

8. "Якщо хочеш дізнатися про правду, вислухай обидві сторони і не вір жодній" (Г.У.Шоу).

8. "Посередництво - спосіб об'єднати обидві сторони проти себе" (А. Декурсель).

9. "Якщо два товариші попросять тебе вирішити їх суперечку, не погоджуйся, адже ти втратиш одного з друзів; але якщо двоє незнайомих попросять тебе зробити це саме, погоджуйся, тому що матимеш одного друга" (А.Августин).

10. "Умій так грюкнути дверима, щоб ніхто не чув" (К. Єлисєев).

11. "Навіть наклеп люди прощають більш охоче, ніж повчання" (ЖЛ.Ріхтер).

12. "Нічого люди не приймають з такою відразою, як поради" (Дж.АдоЧсои).
Завдання 2. Визначення поняття комунікації.

Визначте поняття комунікації й основні підходи до нього в суспільстві та бізнесі. Заповніть таблицю в шаблоні.Підходи до визначення поняття «комунікація»


Визначення
Спробуйте сформулювати власне визначення поняття «комунікація».

Я вважаю, що комунікація - це …______________________________________

Завдання 3. У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Встановіть, якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення, вказавши потрібний номер.


Поняття
Визначення

Інформація
1. Процес висвітлення ідеї, яку намагається донести до одержувача джерело в символах, або перетворення ідей в символи.

Канали передачі
2. Процес, за допомогою якого одержувач перетворює одержані символи в конкретну інформацію шляхом перетваорення символів у значення.

Відгук
3. Комунікації, що здійснюються зверху вниз і знизу вгору.

Декодування
4. Комунікації, які є у формі планової та звітної документацій, пам'ятних записок, доповідей, оголошень, довідників, фірмових газет.

Зворотний зв'язок
5. Телефонні розмови, публічні виступи, наради, безпосереднє спілкування тощо.

Комунікаційний процес
6. Засоби для передачі сигналів від джерела до одержувача.

Кодування
7. Реакція на інформацію, що була прочитана, побачена й почута.

Усні комунікації
8. Обмін інформацією між двома або більше людьми, основна мета якого полягає в забезпеченні розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень.

Вертикальні комунікації
9. Сукупність реакції одержувача повідомлення після ознайомлення з його змістом.

Комунікація
10. Процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома чи більше людьми.


Завдання 4. Визначте, правильні чи неправильні твердження. Відповідайте «так» або «ні» на поставлені питання. Обгрунтуйте вашу думку.Питання


Відповідь

Так

Ні

1

На сьогодні інформація розглядається як один із найменш важливих ресурсів розвитку суспільства разом із матеріальними, енергетичними і людськими?2

Управлінська робота - це в основному робота, що ґрунтується на використанні фізичної праці?3

Комунікація - процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше особами?4

Інформаційні системи мають будуватися з урахуванням забезпечення максимальних зручностей і можливостей для безпосередніх користувачів?5

У комунікаційному процесі розрізняють два базових елементи - відправник і одержувач?6

Неформальні комунікації поділяються на вертикальні, горизонтальні та діагональні?7

У процесі сумісної діяльності люди обмінюються різними установками, поглядами, ідеями, знаннями. Все це можна розглядати як інформацію.8

Технічна проблема в комунікації пов'язана з вибором таких символів, що найточніше відображали б бажаний зміст?9

Вміння продуктивно і безконфліктно спілкуватися – це не тільки важлива професійна якість менеджера, але й необхідний елемент культури людини.10

Позитивним аспектом усних комунікацій є економія часу та забезпечення глибшого взаєморозуміння?

5. Ситуаційні завдання


1. На фірмі "Авто" відбулася конференція, в якій брали участь менеджери відділів одного рівня. Під час підготовки до неї стриманий менеджер А. Сурженко використовував офіційну інформацію, закріплену в документах. Емоційний менеджер О. Федоров користувався загальними відомостями з відділу, отриманими від працівників.

Безпосередньо перед виступом менеджери разом обговорили деякі питання. О. Федоров, який не застосовував у доповіді професійних понять і термінів, але наводив приклади з практики, отримав вищу оцінку аудиторії, ніж менеджер А. Сурженко, котрий оперував професійними термінами.
Сформулюйте висновок, відповідаючи на такі запитання:

1. Які канали інформаційного забезпечення використовували менеджери?

2. Визначте джерело, комунікаційний канал, одержувача та перешкоди у формах отримання інформації.

3. З'ясуйте види комунікацій між менеджерами.

4. Обґрунтуйте перевагу менеджера О. Федорова над А. Сурженком.

5. Чи мають місце невербальні перешкоди? Які ще чинники могли б заважати сприйняттю інформації?
2. На сучасному етапі розвитку економіки України спостерігається тенденція різкого зменшення обсягу реалізації продукції підприємства. Під час обговорення на засіданні правління висунули такі пропозиції щодо виходу з кризової ситуації:

- підвищити якість продукції, що виготовляється, до вищого рівня, ніж рівень якості аналогічної продукції конкурентів;

- розгорнути власну торговельну мережу та зменшити роздрібні ціни шляхом зменшення роздрібних націнок;

- скоротити асортимент продукції, що виготовляється, виключивши з нього нерентабельні та малорентабельні види продукції, і відповідно зменшити оптові ціни.
Сформулюйте висновок, відповідаючи на таке запитання:

1. Яку первинну інформацію варто мати, щоб прийняти правильне рішення на засіданні правління?
Завдання 6. Заповніть порожні місця структурно-логічної схеми, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Схема 1. Графічна модель комунікаційного процесу
скачати

© Усі права захищені
написати до нас