Ім'я файлу: ЗЕД практична.doc
Розширення: doc
Розмір: 85кб.
Дата: 30.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Практика 1.docx
131 ДО Основи природоз з методикою БОРИСЕНКО Н (1).docx


Практичне заняття № 4

Завдання

Словник:

митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.

митні правила - це правила встановлений Відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів цим Кодексом та іншими законами України.

митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку (п.24 ч.1 ст.4 Митного кодексу України

попередні операції: Відповідно до ст. 93 МК України попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів. Вони покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених митним законодавством митних процедур.

попередній документальний контроль: форма здійснення заходів офіційного контролю, яка полягає у проведенні в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України посадовими особами митних органів перевірки відповідних документів і відомостей, а в разі потреби, за результатами застосування автоматизованої системи управління ризиками - візуального інспектування товарів, транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України або поміщуються в митний режим транзиту.

ветеринарно-санітарний контроль — комплекс діагностичних і спеціальних досліджень з метою оцінки якості харчових продуктів, сировини тваринного та рослинного походження.

фітосанітарний контроль - система заходів, спрямована на охорону території України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів (карантинні об'єкти), що можуть завдавати значні збитки народному господарству України.

контроль за переміщенням культурних цінностей: Контроль за переміщенням культурних цінностей поширюється на об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Контроль за переміщенням культурних цінностей здійснюється територіальними управліннями Державної служби з контролю за переміщенням культурних цінностей.

спільний контроль - Цей спосіб контролю передбачає, що прикордонні та митні органи сусідніх держав проводять спільну перевірку пасажирів і вантажів одночасно, на одному пункті пропуску.


  1. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1 Форми митного контролю


Форма митного контролю

Сутність

Умови застосування

Перевірка документів та відомостей, необхідних для митного контролю.

застосування цієї форми митного контролю передбачає перевірку посадовою особою митного органу документів та відомостей, що надаються декларантом для митного оформлення товарів.
Митний огляд (огляд та переогляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян).

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право проводити огляд цих товарів і транспортних засобів. 

Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснений за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що ці товари й транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм Митного кодексу та інших законів України з питань митної справи.

Облік товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян.

Передбачає реєстрацію митним органом таких товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Виняткова форма митного контролю 

Особистий огляд громадянина як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України. На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби»' керівника відповідного митного органу про підстави й результати такого огляду.

Усне опитування громадян та посадових осіб підприемства.

Посадовими особами митного органу для забезпечення митного контролю може проводитись усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Головна мета усного опитування — отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.
Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків.

Така перевірка передбачає проведення митними органами на підприємствах певних дій для встановлення відповідності документації про заявлені товари й транспортні засоби вимогам, установленим Митним кодексом та іншими законами України.
Огляд територій, приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, що контролюється митними органами.

перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності нарахування та повноти сплати податків і зборів;

перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;

перевірки дотримання встановлених Митним кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи
Інші форми передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи
2. З таблиці 2 визначте послідовність етапів митного контролю, з таблиці 3 – їх характеристику та заповніть таблицю 4.

Таблиця 2 Етапи митного контролю

етапу

Назва етапу

1

аналіз документів та здійснення митного контролю

2

завершення митного контролю

3

попередні операції

4

здійснення контролю суміжними службами

Таблиця 3 Етапи митного контролю

етапу

Характеристика етапу

А

Якщо товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через державний кордон України, крім митного, підлягають контролю іншими суміжними службами (ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо), то посадова особа митниці видає примірники потрібних документів для здійснення таких видів контролю перевізнику, експедитору або особі, уповноваженій на декларування.

Б

Посадовою особою підрозділу митниці здійснюється перевірка товаросупровідних, товаротранспортних та інших документів, у тому числі дозволів інших державних органів (у разі потреби). Перевіряється наявність інформації про переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети в центральній базі даних органу доходів і зборів й проводиться митний контроль.

В

Після завершення контролю суміжні служби здійснюють нарахування митних та інших платежів, що підлягають сплаті в пункті пропуску. За відсутності зауважень при митному оформленні вирішується питання пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів на митну територію України. Здійснюється реєстрація документів у відповідних журналах реєстрації та занесення відомостей про пропущені на митну територію України або за її межі товари, транспортні засоби та інші предмети до центральної бази даних органу доходів і зборів.

Г

Перевізником, експедитором, особою, уповноваженою на декларування, посадовій особі митного підрозділу в пункті пропуску подаються документи на товари, транспортні засоби та інші предмети для їх реєстрації, після завершення якої на товаросупровідних і товаротранспортних документах проставляються відбитки штампа "Під митним контролем".Таблиця 4 Етапи митного контролю

Назва етапу (цифри)

Характеристика етапу (літери)

3

А

1

Б

2

Г

4

В
  1. Побудувати схему класифікації митного контролю.

  2. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом


Особливості проходження митного контролю громадянами.

Статтею 366 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI затверджено двоканальну систему митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Згідно з положеннями цієї статті:

1. Двоканальна система – це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України. Громадянин самостійно обирає відповідний канал („зелений коридор” або „червоний коридор”) для проходження митного контролю за двоканальною системою.

2. Канал, позначений символами зеленого кольору („зелений коридор”), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

Громадяни мають право обирати «зелений коридор», якщо він ввозить

особисті речі:

два мобільних телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносних

персональних комп’ютера; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води та/або 100 мл парфумів, інші предмети для особистого користування;

товари (призначені для відчуження, в т.ч. для дарування), загальна вартість яких менше 500 євро та вага яких не перевищує 50 кг (для автомобільного транспорту) та товари (призначені для відчуження, в т.ч. для дарування), загальна вартість яких менше 1 000 євро (для повітряного транспорту);

готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі менше, ніж 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та інші) у кількості 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л; тютюнові вироби — 200 цигарок або 50 сигар

чи 250 г тютюну (або 250 г цих виробів);

продукти харчування для власного споживання на суму не більш як 200 євро:

• в упаковці виробника (призначеній для роздрібної торгівлі) — 1 упаковка або загальною масою не більше, ніж 2 кг кожного найменування;

• без упаковки – до 2 кг кожного найменування;

• неподільний продукт, готовий до безпосереднього вживання – 1 шт кожного найменування;

лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

3. Канал, позначений символами червоного кольору („червоний коридор”), призначений для всіх інших громадян. Проходження «червоного коридору» передбачає заповнення громадянами митної декларації, а у разі наявності товарів, які перевищують встановлені норми – і сплату податків. Останні обирають «червоний коридор», якщо вони ввозять:

- товари та предмети, на які необхідні дозвільні документи: боєприпаси й вибухові речовини; предмети старовини та мистецтва; будь-яка зброя; радіоактивні матеріали; отруйні й сильнодіючі речовини, ліки; об’єкти флори й фауни тощо;

- товари, загальна вартість яких менше 500 євро та вага яких не перевищує 50 кг й ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби, а також загальна вартість яких перевищує 500 євро та/або 50 кг (для автомобільного транспорту) та товари, загальна вартість яких менше 1 000 євро та ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби, а також загальна вартість яких перевищує 1 000 євро (для повітряного транспорту);

- готівкову валюту України або іноземну валюту в сумі понад 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

- дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них;

- домашні тварини за наявності оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів країн, з яких походять ці тварини.
5. Розв’яжіть ситуаційні задачі

1. згідно митного кодексу України на одну особу дозволяється ввозити 5 упаковок ліків але з рецептом та печаткою лікаря

2. згідно митного кодексу для перевезеня зеленим коридором предметів старовини (антикваріату) їх потрібно дикларувати дії даного громадянина незаконні йому потрібно доказати що це його власні речі для цього потрібні документи власності

3. частина п'ята статті 340 Митного кодексу України

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, стосовно якого проводиться особистий огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї самої статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, та працівники митного органу. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі в ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає особистому огляду, проводиться виключно медичним працівником  Під час проведення особистого огляду складається протокол за встановленою формою.

Громадянин, який пройшов особистий огляд, має право зробити заяву з обов’язковим занесенням її до протоколу. Копія протоколу надається громадянинові.

4. Дії прикордоників є правомірні. Румунська пара повина була оформити декларацію на кожно старовину монету.

5. Дії є не правомірні томущо це безпідставне псування автомобілю.

Але 43-річний закарпатець повинен був оформити документи а не ввозити контробандою.

6. Ви повинні обрати зелений коридор

7. Ви повинні обрати червону смугу

8. Ви повинні обрати для проходження митного контролю червону смугу для декларування подарунків. Дане обмеження характерне для наземного транспорту

9. Ви повинні обрати зелену смугу для проходження митного контролю
скачати

© Усі права захищені
написати до нас