Ім'я файлу: Практичне заняття 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 21.05.2020
скачати


Практичне заняття 3

Завдання 1. Підприємство М придбало всі акції підприємства Д за 40 тис. у.о. Балансова та справедлива вартість чистих активів підприємства Д збігається. На дату придбання підприємство М передало підприємству Д обладнання вартістю 5 тис. у.о. на умовах фінансової оренди терміном на 5 років з подальшим викупом.

Баланс підприємства М, грн.

АКТИВ

Основні засоби

60 000

Довгострокові фінансові інвестиції

40 000

Довгострокова дебіторська заборгованість

4 000

Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги

40 000

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1 000

Грошові кошти та їх еквіваленти

20 000

Баланс

165 000

ПАСИВ

Статутний капітал

100 000

Нерозподілений прибуток

20 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

45 000

Баланс

165 000

Баланс підприємства Д, грн.

АКТИВ

Основні засоби

40 000

Деіторська заборгованість за товари роботи і послуги

15 000

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 000

Баланс

65 000

ПАСИВ

Статутний капітал

30 000

Нерозподілений прибуток

10 000

Інші довгострокові зобов’язання

4 000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

20 000

Баланс

65 000

Необхідно: скласти консолідований баланс групи МД на дату придбання.

Завдання 2. Підприємство М придбало 90% акцій підприємства Д за 50 тис. у.о. Всі інші умови збігаються із завданням 1.

Баланс підприємства М, грн.

АКТИВ

Основні засоби

60 000

Довгострокові фінансові інвестиції

50 000

Довгострокова дебіторська заорговність

4 000

Деіторська заборгованість за товари роботи і послуги

40 000

Днбіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1 000

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 000

Баланс

165 000

ПАСИВ

Статутний капітал

100 000

Неозподілений прибуток

20 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

45 000

Баланс

165 000

Баланс підприємства Д, грн.

АКТИВ

Основні засоби

40 000

Деіторська заборгованість за товари роботи і послуги

15 000

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 000

Баланс

65 000

ПАСИВ

Статутний капітал

30 000

Неозподілений прибуток

10 000

Інші довгострокові зобов’язання

4 000

Поточна заборгованість за довгостроковами зобов’язаннями

1 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

20 000

Баланс

65 000

Необхідно: зробити всі необхідні розрахунки та скласти консолідований баланс групи МД на дату придбання.

Розв’язок 1

Стаття

Компанії

Коригування

Консолідований звіт про фінансовий стан

Компанія «М»

Компанія «Д»

Дт

Кттис. у.о.

тис. у.о.

тис. у.о.

тис. у.о.

тис. у.о.

Актив

Основні засоби

60 000

40 000100 000

Довгострокові фінансові інвестиції

40 000- 40 000
Довгострокова дебіторська заборгованість

4 000-4 000
Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги

40 000

15 00055 000

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1 000-1 000
Грошові кошти та їх еквіваленти

20 000

10 00030 000

Баланс

165 000

65 000185 000

Пасив

Статутний капітал

100 000

30 000

-30000
100 000

Нерозподілений прибуток

20 000

10 000

-10000
20 000

Інші довгострокові зобов’язання
4 000

-4 000Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
1 000

-1000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

45 000

20 00065 000

Баланс

165 000

65 000185 000

Розв’язок 2

Стаття

Компанії

Коригування

Консолідований звіт про фінансовий стан

Компанія «М»

Компанія «Д»

Дт

Кттис. у.о.

тис. у.о.

тис. у.о.

тис. у.о.

тис. у.о.

Актив

Основні засоби

60 000

40 000100 000

Довгострокові фінансові інвестиції

50 000- 50 000
Довгострокова дебіторська заборгованість

4 000-4000
Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги

40 000

15 00055 000

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1 000-1 000
Грошові кошти та їх еквіваленти

10 000

10 00020 000

Гудвіл4 000
4 000

Баланс

165 000

65 000189 000

Пасив

Статутний капітал

100 000

30 000

-30000
100 000

Нерозподілений прибуток

20 000

10 000

-10000
20 000

Інші довгострокові зобов’язання
4 000

-4 000Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
1 000

-1000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

45 000

20 00065 000

Неконтрольована частка меншості


4 000

4 000

Баланс

165 000

65 000189 000

1) Неконтрольована частка участі = (30 000 + 10 000) × 10% = 4 000 грн

2) Гудвіл = (30 000 + 10 000) + 4 000 – 40 000 = 4 000 грн
скачати

© Усі права захищені
написати до нас