Ім'я файлу: Практ._6.doc
Розширення: doc
Розмір: 71кб.
Дата: 17.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Генеза_Практ._4.doc

Практична робота №6 (семінарське заняття)

Тема 4. Історія становлення трудового навчання в школахУкраїни.

Мета: Систематизувати знання про історію становлення трудового навчання в школах.
ЛІТЕРАТУРА

  1. О.Д. Бойко. Історія України / О.Д.Бойко. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ. – Видавничий центр «Академія» - 1999 р. – 561 с.

  2. Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки. - Донецьк: РВА Дон ДТУ, 2000. - 247 с.

  3. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.


План семінарського заняття:


  1. Введення ручної праці в загальноосвітніх школах України

  2. Народні семінари, як основний фактору у розвитку трудового навчання та території України

Дати відповідь на тести:


Які роки ХХ ст. були важливим періодом у становленні загальноосвітньої школи ?

40-ві рр.

*20-ті рр.

70-ті рр.

90-ті рр.

В основу навчально-виховної роботи у школі була зроблена спроба покласти :

фізичні здібності діяльності людини

*логіку трудової діяльності людини

мислення людини

психічну діяльності людини

Як один з етапів у розв’язанні проблеми трудового виховання і політехнічного навчання підростаючого покоління можна розглядати період :

*період 1931 – 1935 рр.

період 1940 – 1945 рр.

період 1950 – 1960 рр.

період 1970 – 1990 рр.

В основу перебудови школи було закладено принцип :

принцип механізму


*принцип політехнізму


принцип соціалізму


немає жодної вірної відповіді


Вивчення природничо-математичних наук забезпечувало ознайомлення учнів з :

*будовою та принципом роботи багатьох машин та механізмів

кліматичними умовами

природничо-математичними науками

будовою та принципом роботи сільськогосподарськихмашин та механізмів

Для формування практичних навичок у програми включались такі форми навчальної діяльності :

навчання в школі екскурсії в музеї та педагогічна практика в шкільних закладах

навчання в шкільних майстернях

практика на заводах

*навчання в шкільних майстернях, робота на навчальних ділянках, екскурсії на виробництво, виробнича практика на заводах

В основу трудового навчання закладались наступні принципи:


*політехнічної освіти, що знайомив учнів теоретично і на практиці з основними галузями виробництва

принцип галузевого виробництва

принцип сільськогосподарського виробництва

психологічний принцип

В основу трудового навчання закладались наступні принципи

поєднання теоретичних знань з практичними

поєднання педагогічного навчання з фізичною працею

поєднання трудового навчання з трудовим вихованням

*поєднання навчання з продуктивною працею

У навчальних програмах матеріальна база була :

*надзвичайно низькою, переважна частина вчителів не мали спеціальної підготовки

надзвичайно високою, переважна частина вчителів мали спеціальну підготовку

задовільною, більша частина вчителів мали спеціальну підготовку

всі відповіді вірні

Загальна кількість годин на трудове навчання у 5–7 класах у 1933р. становила :

440 год.

201 год.

380 год.

*880 год.

Загальна кількість годин на трудове навчання у 5–7 класах у 1934р. становила:

*380 год.

440 год.

201 год.

880 год.

Загальна кількість годин на трудове навчання у 5–7 класах у 1935р. становила ?

880 год.

*201 год.

380 год.

440 год.

За результатами дослідження було прийнято рішення відмінити викладання в школах ручної праці у :

1930р.

*1937р.

1950 р.

1970 р.

На чию думку предмет ручної праці вважався дещо відірваним від основ наук та від соціалістичного виробництва ?

на думку Макаренка

на думку Ушинського

на думку Ломоносова

*на думку Наркомоса

Чи вважалося за помилковість прийнятого рішення про відміну трудового навчання в школі ?

*так

ніУ роки Великої Вітчизняної війни виникла наступна економічна необхідність :

залучати молодших школярів до праці у сільському господарстві

*залучати школярів до продуктивної, суспільно корисної праці в промисловості і особливо у сільському господарстві

залучати школярів до, суспільно корисної праці в лише у сільському господарстві

залучати школярів старших класів до суспільно корисної праці

Державним науково-дослідним інститутом шкіл було розроблено програму практичних занять з техніки і сільського господарства у :

у 1953р.

у 1990р.

*у 1943р.

у 1991р.

До програми були включені такі розділи :

*технічна обробка металу і деревини

технологічна обробка металу

технологічна обробка деревини

технічна обробка наукових знань

До програми були включені такі розділи :

технологічний безрейковий транспорт

рейковий транспорт

*механічний безрейковий транспорт

механічний рейковий транспорт

XIX з’їзд КПРС (1952 р.) поставив завдання:

*приступити до здійснення політехнічного навчання в середній школі, забезпечити його всезагальний характер і підготовку молоді, яка закінчувала середню школу, до праці, до практичної діяльності в сфері матеріального виробництва

приступити до умов прийнятих 1937р., тобто, до відмови ручної праці в школі.

приступити до здійснення педагогічного навчання в середній школі

приступити до здійснення педагогічного навчання в середній школі та дошкільних закладах

Про те, що основу виробництва становлять енергетика, машинознавство, механічна та хімічна технологія, агрономія та організація соціалістичного виробництва вважали такі фахівці як :

В. Мономах, Т. Мор

Ж.-Ж.. Руссо, Т. Кампанелла

*М.Скаткін, А.Шаповаленко

Т. Мор, Т. Кампанелла

Було зроблено ряд рекомендацій, що визначали наступні вимоги до навчального матеріалу :

при відборі необхідних для вивчення знарядь праці і технологічних операцій, необхідно виходити із їх найбільшої розповсюдженості та перспектив подальшого розвитку

необхідно відбирати навчальний матеріал з врахуванням його доступності, зв’язку із знаннями учнів з основ наук і з врахуванням інтересів та можливостей школярів даного вік

всі види робіт, які засвоюють учні, повинні містити об’єктивні передумови для перенесення знань та вмінь в суміжні галузі виробництва. Кількість часу, рівень і міцність засвоєння навчального матеріалу повинні бути встановлені на основі точного педагогічного експерименту

всі відповіді вірні

скачати

© Усі права захищені
написати до нас