Ім'я файлу: Практична робота №4 Смусь В..docx
Розширення: docx
Розмір: 454кб.
Дата: 06.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Види баштових кранів.docx

Варіант 27

Практична робота №4

Тема:Вибір монтажних кранів ”.

Мета: Набуття навиків розрахунку і самостійної роботи з нормативними документами та довідниковою літературою. Розвиток творчого мислення.

Тип заняття: Практична робота

Література:

 1. В.К.Черненко, М.Г. Ярмоленко „Технологія будівельного виробництва”.

 2. Н.Н.Данилов „Технология и организация строительного производства”.

 3. А.Ф.Гаевой „Курсовое и дипломное проектирование”.

 4. В.П. Станевський „Строительные краны”.

 5. Л.В. Шевчук «Методичні вказівки для виконання практичних робіт»

Контрольні запитання.

 1. Як класифікуються види кранів за технологічними характеристиками?

а) Мобільні - самохідні крани

б) Обмежено мобільні

в) Немобільні

 1. Які крани відносяться до мобільних, назвіть їх особливості?

Гусеничний кран

Пневмоколісний кран

Причіпний міні кран

 1. Які крани відносяться до обмежено мобільних?

Баштовий

Мостовий

Козловий

 1. Назвіть види немобільних кранів, їх особливості?

Портальний

 1. За якими параметрами підбираються стрілові крани?

Вантажепід’ємність

Мінімально необхідна відстань від рівня стоянки крана до верха стріли

Найбільший виліт стріли

Найбільша необхідна довжина стріли

 1. За якими параметрами підбираються баштові крани?

Висота підйому гака

Вантажепід’ємність

Виліт стріли

Послідовність виконання роботи:

Відповідно з даними варіанту завдання [4] виконайте схеми визначення монтажних характеристик баштового та самохідного стрілового кранів, розрахунок їх параметрів і підберіть ,відповідно до технічних характеристик за довідником В. П. Станєвського „ Будівельні крани”, їх типи.

Послідовність виконання розрахунку параметрів та підбір баштового і самохідного стрілового кранів.

1.Схема визначення монтажних характеристик баштового крануВантажепід’ємність Q визначається за формулою:

Q =Q1+ Q2 = 3,3+0,044=3,344т

Q1 =3,3т

Q2 =0,044т

Q1 – маса елементу, т; Q2 –маса строповочної оснастки.

Висота підйому гака визначається за формулою:

Нг = hо+ hз+ hе+ hс=24,5+0,5+0,3+4=29,3м
hо=24,5м

hз=0,5 м

hе=0,3м

hс=4м
де hо- перевищення опори елементу, що монтується, над рівнем стоянки монтажного крана;

hз –запас по висоті (не менше 0,5м);

hе –висота елемента в монтажному положенні, м;

hс –висота строповуння в робочому положенні від верху елементу, що монтується, до низу гака крана, м.

Виліт стріли визначається за формулою:

Встр = а/2 +b +c =3+2+11,12=16,12м

а =6м

b=2м

с=11,12м

де а – ширина кранової колії;

b – відстань від кранової колії до найбільш виступаючої частини будинку;

с – відстань від центра ваги елемента, що монтується, до виступаючої частини будинку з боку крана.

Відстань від осі повертання крану до найближчої виступаючої частини будівлі повинна бути на 0,75 м більше радіуса габариту нижньої частини крану і на 0,5м більше радіусу габариту верхньої частини. 1. Схема визначення монтажних характеристик самохідного стрілового крануОсновними параметрами самохідного стрілового крану є:

Вантажепідємність Q визначається за формулою

Q =Q1 + Q2=0,344т

Q1 =3,3т

Q2 =0,044т

Q1 – маса елементу, т; Q2 –маса строповочного оснащення.
Мінімально необхідна відстань від рівня стоянки крана до верха стріли визначається за формулою:

Нг = hо+ hз+ hе+ hс + hп=9,1+0,5+0,3+4+1,5=15,4м

hо=9,1м

hз=0,5м

hе=0,3м

hс=4м

hп=1,5м
де hо- перевищення опори елементу, що монтується, над рівнем стоянки монтажного крана;

hз –запас по висоті (не менше 0,5м);

hе –висота елемента в монтажному положенні, м;

hс –висота строповки, м;

hп – висота поліспаста у стягнутому положенні.

Найбільший виліт стріли визначають аналітичним або графічним способами, аналітичний розрахунок виконують за формулою

ι стр = ( l + с + d) (Нг - hш) / (hс + hп) + а=(0,4+0,5+3) (15,4 – 1,5) / (4+1,5)+4=13,86м
l=0,4м

с=0,5

d=3м

де l – половина товщина стріли на рівні верха укладає мого елементу або раніше укладеної конструкції;

с – мінімальний зазор між стрілою і елементом ,який укладається – 0,5м або стрілою і раніше укладеною конструкцією – 1м в залежності від довжини стріли;

d – відстань від центра ваги до приближеного до стріли крану краю елемента, м;

hш – відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли – 1,5м.

Найбільша необхідна довжина стріли визначається за формулою:

Lстр = √ (ι стр - а)2 + (Нг - hш ) 2=√(13,86 – 4)2+(15,4 – 1,5)2=14м
скачати

© Усі права захищені
написати до нас